Mikkel Johansen Nørtoft

Mikkel Johansen Nørtoft

Videnskabelig ass.

Primære forskningsområder

Mikkel Nørtoft er cand.mag. i indoeuropæisk, og har fra starten af sine studier og tidlige karriere arbejdet tværfagligt med spørgsmål om indoeuropæisk kultur, og de indoeuropæiske sprogs forgrening og migrationer ved at kombinere sprog, arkæologi, genetik og alt hvad der ellers måtte være relevant af forskningsdiscipliner for at undersøge et emne.

Han arbejder nu på Evolutionary Genomics, SUND, KU med kortlægning af forhistoriske migrationer gennem oldtids-DNA. 

Et eksempel på hans tværfaglighed er i studiet (udgivet i Archaeological Textiles Review nr. 59) af navnet på den engelske rødfarvende plante, madder (dansk krap), hvor han, ud over den komparative lingvistiske metode, også undersøgte forskellige farveteknikker, forskellige rødfarvende planters farvekoncentrationer, arkæobotaniske fund, farveanalyser af arkæologiske rødfarvede tekstiler, og folkelige plantenavne og etnografisk materiale på tværs af mange forskellige sprog for at finde frem til hvorfor ordet madder har ophav i det urindoeuropæiske ord for 'blå'.

Mikkel Nørtofts speciale handlede om en arkæolingvistisk sammenligning af hvor langt tilbage vi kan spore bronzeladerkrigeres henholdsvis arkæologiske "smukserings-kits" og dybere elitære krigeridealer og ritualer. 

Et andet eksempel er hans undersøgelse af forhistorisk mælkekoagulering med planteagenter i indoeuropæisk sammenhæng, hvor han selv udførte et succesfuldt eksperiment med at bruge brændenælder som osteløbe.

Dertil kommer også hans studier i germanske kontakter i forhistorien gennem forhistoriske låneord, arkæologi og genetik for at finde ud af hvornår vi kan etablere en førurgermansk tilstedeværelse i Skandinavien. 

Mikkel Nørtoft er desuden tilknyttet Center for Tekstilforskning (CTR) på Saxo, KU som gæsteforsker, hvor han er med i styregruppen ”The CTR Makerspace for Textile Heritage”. Hans primære bidrag er at udvide kendskabet hos andre forskere til hvordan man bruger digital kartografisk software (GIS) til at udarbejde egne kort i publikationer m.m., samt hans egen kortlægning af arkæologiske tekstiler på et interaktivt onlinekort. 

ID: 182566493