Forskningsområder

På Københavns Universitetet danner seks fakulteter, 36 institutter og over 100 forskningscentre og -enheder de faglige og administrative fællesskaber omkring forskningen.

Fire af fakulteterne er opdelt i institutter, der hver dækker et eller flere forskningsområder. Institutter huser ofte flere afdelinger, centre eller enheder.

To fakulteter – det juridiske og det teologiske – er ikke er opdelt i institutter, og deres afdelinger og centre hører direkte under fakultetet. Også Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har centre, der hører til direkte under fakultetet.

Du kan finde viden om universitetets forskning på både fakultets-, institut og centerniveau her: