Forskningsfaciliteter

Gode forskningsfaciliteter er afgørende for at vedligeholde og udvikle forskning på højt internationalt niveau. Københavns Universitet huser en bred vifte af højtspecialiserede laboratorier, forskningsapparatur, databaser og feltstationer, som universitetets forskere kan benytte til deres arbejde.

En del af faciliteterne er tilknyttet til enkelte institutter eller forskergrupper, mens de såkaldte core-faciliteter mod betaling er tilgængelige for alle universitetets forskere og eksterne samarbejdspartnere.