Leje af faciliteter og lokaler

feltarbejde

Etablerede virksomheder: Flyt ind som del af samarbejdet

I forbindelse med forskningssamarbejde har etablerede virksomheder og organisationer mulighed for at flytte ind på Københavns Universitet, hvis der er ledige lokaler. Et sådant lejemål er som udgangspunkt et led i et bredere og længerevarende forskningssamarbejde med Københavns Universitet.

Lejemålet er tidsbegrænset, med mindre der er tungtvejende grunde til en permanent udlejning. Fremlejen sker på almindelige markedsvilkår og i henhold til erhvervslejeloven.

Læs mere om mulighederne for forskningssamarbejde med Københavns Universitet.

Startups og spin-outs: Adgang til laboratorie og kontorplads

Iværksættere og mindre virksomheder har mulighed for at leje kontorplads eller laboratoriefaciliteter på Københavns Universitet i en afgrænset periode.

Især nystartede virksomheder, der er udsprunget af et af Københavns Universitets egne forskningsmiljøer, kan have fordel af at placere sig tæt på relevante core-faciliteter og samarbejdspartnere blandt forskerne.

Fremlejen sker på almindelige markedsvilkår og i henhold til erhvervslejeloven. Brug af kantine kan evt. indarbejdes i kontrakten.

Det er også muligt at leje sig ind hos iværksættermiljøer som Symbion eller på Copenhagen Bio Science Park, COBIS. Ønsker man at leje sig ind hos disse, skal de kontaktes direkte.