DataLabs

Københavns Universitet har fem datalabs, som støtter og styrker data science-kapaciteten på universitetet. Der er fire fakultetsbaserede labs, og et femte datalab i den centrale enhed KU-IT. De fem labs hjælper forskere med konkrete spørgsmål og behov, afholder kurser og workshops og kan efter nærmere aftale indgå i samarbejde med forskere om projekter.

Deres ydelser spænder over:

  • Opsamling af data (tekst, tal, signaler, billeder)
  • Behandling af data (inklusive algoritme-design, statistisk modellering og computerbaserede beregninger i stor skala)
  • Analyse af resultater (statistisk velfunderede konklusioner)

Hensigten er, at alle KU-forskere skal have adgang til relevant e-infrastruktur og til rådgivning og vejledning omkring dataforskning. De fem Datalabs tilbyder vejledning til alle interesserede KU forskere. Forskerne opfordres til at starte med at henvende sig til deres fakultets-lab.