Forskning på KU's institutter

Institutterne er arbejdsplads for langt de fleste forskere på universitetet. Der er en del variation hvad angår struktur og opgavefordeling på institutniveau, men hvert institut dækker et eller flere forskningsområder.

To fakulteter – det juridiske og det teologiske – er såkaldte "enhedsfakulteter". Deres afdelinger og centre hører således direkte under fakultetet.

Institut Fakultet
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kommunikation Det Humanistiske Fakultet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet
SAXO-Instituttet

Det Humanistiske Fakultet

Biologisk Institut Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Datalogisk Institut Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Institut for Fødevarevidenskab  Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Idræt og Ernæring

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Matematiske Fag

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Naturfagenes Didaktik

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kemisk Institut

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Niels Bohr Institutet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institut for Antropologi

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Institut for Psykologi

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Institut for Statskundskab

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sociologisk Institut

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Økonomisk Institut

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Biomedicinsk Institut

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Globe Institute

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Institut for Farmaci

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Folkesundhedsvidenskab

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Immunologi og Mikrobiologi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Klinisk Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Klinisk Veterinærmedicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Neurovidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Retsmedicinsk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet