Dansk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab

Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk

 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi

Henrik Larsen
Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 17
Mobil: 40 76 27 60
Mail: hl@ifs.ku.dk  

 • Dansk udenrigspolitk
 • Dansk sikkerhedspolitik
 • Dansk Europapolitik
 • Dansk forsvarsforbehold i EU
Anders Wivel
Professor, Institut for Statskundskab

 

Telefon: 35 32 33 58
Mail: aw@ifs.ku.dk

 • Dansk sikkerhedspolitisk aktivisme
 • Militariseringen af dansk
 • udenrigspolitik
 • Danmarks forhold til USA
Rasmus Mariager
Professor, Saxo-Instituttet

Mobil: 51 29 96 06
Mail: rmariager@hum.ku.dk

 • Dansk udenrigspolitik i det 20. og 21. århundrede
 • Den kolde krig
 • Transatlantiske relationer
 • NATO's historie
Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab

Mobil: 30 22 40 75
Mail: ran@ifs.ku.dk

 • EU's forsvars- og sikkerhedspolitik
 • De danske EU-forbehold
 • Forsvarsforbeholdet

Jakob Dreyer
Ph.d. stipendiat, Institut for Statskundskab

Telefon: +4535336943
Mobil: +4542417747
Mail: Jakob.Dreyer@ifs.ku.dk

 • Dansk udenrigspolitik
 • Europæisk sikkerheds- og klimapolitik
 • International Klimasikkerhed
 • Mellemøsten, særligt Irak

EU's historie og medlemslande 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Morten Rasmussen

Lektor, SAXO-Instituttet

Telefon: 29 62 05 50
Mobil: 29 62 05 50
Mail: mortenra@hum.ku.dk
 • Danmark og Europa efter 1945
 • Europæisk historie efter 1945
 • EU's historie efter 1945
 • EU-domstolens historie

Mogens Pelt

Lektor, SAXO-Instituttet

Telefon: 51 29 95 21
Mobil: 20 60 30 37
Mail: mpelt@hum.ku.dk
 • Grækenlands historie og samfundsforhold
 • Sydøsteuropa
 • Tyrkiet

Jørn Boisen

Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Mobil: 23 80 77 65
Mail: jbois@hum.ku.dk 
 • Fransk historie og samfund
 • Fransk idehistorie

Morten Heiberg
Professor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Telefon: 35 32 86 18
Mail: dmg853@hum.ku.dk  
 • Spansk historie og samfund
 • Italiensk historie og samfund
 • Sikkerhedspolitik
 • Krigshistorie

Stuart Ward
Professor. Saxo-Instituttet

Mobil: 30 30 81 64
Mail: stuart@hum.ku.dk 
 • Britisk historie og samfund
 • Storbritannien og EU

EU-politik, institutioner og beslutningsproces 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Dorte Sindbjerg Martinsen

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 26 
Mobil: 50 90 72 16
Mail: dm@ifs.ku.dk
 • EU og velfærd
 • Socialpolitik i EU
 • Europæisering af velfærd
 • EU's regulering af sundhed
 • Grænseoverskridende sundhedsrettigheder
 • Patientmobilitet i EU
 • EU's indvirkning på nationale politikker og nationalt råderum
 • EU's politiske system og forholdet mellem EU's institutioner
 • EU-domstolens rolle, integration mellem ret og politik

Jens Ladefoged Mortensen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 48 
Mail: jlm@ifs.ku.dk
 • Europæisk økonomisk integration
 • EU’s handelspolitik
 • EU’s udenrigsanliggender
 • EU’s klima og miljøpolitik
 • EU’s landbrugs og fødevare politik
 • EU’s energimarked

Helle Krunke

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 43 82
Mail: Helle.Krunke@jur.ku.dk
 • EU’s institutioner
 • Beslutningsprocesser i EU
 • Danske EU-beslutningsprocedurer
 • Europaudvalget

Økonomi og arbejdsmarked 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Marlene Wind

Professor, Institut for Statskundskab og iCourts, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 34 29
Mobil: 51 32 76 62
Mail: mwi@ifs.ku.dk

Samspillet mellem ret og politik I EU, herunder:

 • Fri bevægelighed
 • Indre marked
 • Unionsborgerskab
 • Traktatændringer
 • Immigration
 • Økonomisk politik

Peter Nedergaard

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93
Mail: pne@ifs.ku.dk  
 • EU og erhvervslivet
 • Lobbyisme
 • ØMU
 • Europagten
 • EU’s institutioner
 • Lissabontraktaten
 • Handelspolitik
 • EU’s udviklingspolitik
 • Den danske EU beslutningsproces
 • EU’s beslutningsproces
 • EU’s historie
 • EU’s landbrugspolitik

Jesper Lau Hansen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 95
Mail: Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk
 • Selskabers og aktionærers retsforhold
 • Reguleringen af kapitalmarkedet og børserne

Rasmus Kristian Feldthusen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 98
Mobil: 30 59 00 61
Mail: rasmus.kristian.feldthusen@jur.ku.dk

 • Corporate Governance og Corporate Social Responsibility  
  (etik og ansvarlighed ved erhvervsdrift og investering)

Juridiske forhold 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jørn Vestergaard

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 21 60 26 80
Mobil: 21 60 26 80
Mail: jorn.vestergaard@jur.ku.dk
 • EU-strafferet
 • Den europæiske arrestordre
 • EU-terrorlister

Jens Elo Rytter

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 01
Mail: Jens.Elo.Rytter@jur.ku.dk
 •  Menneskerettigheder

Ebrahim Afsah

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 53
Mail: Ebrahim.Afsah@jur.ku.dk
 • Det arabiske forår
 • Komparativ ret

Bart Van Vooren

Adjungeret lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 33 28
Mail: bart.van.vooren@jur.ku.dk
 • EU-forfatningsret og institutionelle lovgivning
 • Forholdet mellem national lovgivning og EU-lovgivning
 • Forholdet mellem EU-institutionerne.
 • Fremtidige traktatændringer: Økonomi
 • Styreform og finanspagt
 • EU’s internationale forbindelser
 • Den europæiske udenrigstjeneste
 • EU og internationale organisationer (FN, WTO)
 • EU og international økonomisk & finansiel styring (EURO/G20/IMF)
 • EU og handel med energi
 • EU og migrationspolitik
 • EU og dets naboskabspolitik: Øst og Syd

Urska Sadl

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 32 21
Mail: Urska.Sadl@jur.ku.dk
 • EU-Domstolen
 • EU-forfatningsret

Ulla Neergaard

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 33 13
Mail: Ulla.Neergaard@jur.ku.dk

EU-ret, herunder bl.a.:

 • Fri bevægelighed
 • EU-konkurrenceret
 • Europæisering af velfærdsydelser
 • Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
 • EU-retlig metode
 • Indre marked

Caroline Heide-Jørgensen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 28
Mail: Caroline.Heide-Jorgensen@jur.ku.dk
 • Konkurrenceret
 • Markedsførings.- og Forbrugerret
 • Medier

Linda Nielsen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Mobil: 28 76 31 23
Mail: Linda.Nielsen@jur.ku.dk
 • Bioret og bioetik samt etik generelt
 • Familieret og Arveret
 • Bankret og Investering
 • Pensioner, CSR og Corporate governance
 • Globalisering
 • Universitetsforhold, forskning og undervisning generelt

Michael Gøtze

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 78
Mail: Michael.Gotze@jur.ku.dk
 •  EU-ombudsmand

Catherine Jacqueson

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 35 97
Mail: Catherine.Jacqueson@jur.ku.dk
 • Det indre marked (f.eks. sundhedsydelser)
 • Fri bevægelighed af personer
 • Rettigheder pga. unionsborgerskabet

Peter Pagh

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 27
Mobil: 21 82 00 38
Mail: peter.pagh@jur.ku.dk
 • EU-miljøret
 • Indre marked
 • EU-ret og grundlov

Jacob Graff Nielsen

Professor, Dekan, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 58
Mobil: 24 48 26 87
Mail: dekan@jur.ku.dk
 •  EU-skatteret

Sebastian Felix Schwemer

Erhvervspostdoc, Ekstern lektor, Det Juridiske Fakultet

 

Telefon: 35 33 10 16
Mail: sebastian.felix.schwemer@jur.ku.dk
 • Det digitale indre marked

 • Innovation

 • Kunstig intelligens

 • Internet regulering

Sune Klinge

Tenure track adjunkt, Det Juridiske Fakultet

 

Telefon: 35332073
Mail: 
sune.klinge@jur.ku.dk

 • EU-direktiver og grundrettigheder
 • Retssikkerhed
 • Forfatningsret

BREXIT

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Marlene Wind

Professor, Institut for Statskundskab

Mail: mwi@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 32 34 29
Mobil: 51 32 76 62

 • Brexit generelt
 • EU generelt
 • Europaparlamentets beføjelser
 • EU-Domstolen

Rebecca Adler-Nissen

Professor, Institut for Statskundskab

Mail: ran@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 37 05
Mobil: 30 22 40 75
 • Økonomiske konsekvenser af Brexit
 • Politiske konsekvenser af Brexit
 • Sociale og kulturelle aspekter af Brexit
 • Konsekvenser set fra Storbritanniens perspektiv
 • Konsekvenser set fra Danmarks perspektiv

Henrik Larsen

Professor MSO, Institut for Statskundskab

Mail: hl@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 17

 • EU og Brexit generelt
 • Brexit og dansk europapolitik/udenrigspolitik
 • Brexit og britisk udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Britisk europapolitik
 • EU som udenrigspolitisk aktør
 • EU-forbehold
 • Traktater