Generel forskning

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Silvia Adamo

Lektor, Det Jurdiske Fakultet

Telefon: 35 33 14 05Mail: silvia.adamo@jur.ku.dk
 • Udlændingeret og integrationsret

 • Statsborgerskab og unionsborgerskab
 • Retsfilosofi
 • Multikulturalisme
 • Udviklingen af integrationskontrakter mellem indvandrere og kommuner i dansk ret.
 • Migration og integration i en privat/offentligretlig kontekst 

Kristina Grünenberg

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 33 73 37
Mobil: 25 31 91 61
Mail: kg@anthro.ku.dk
 • Fysisk (biometrisk) identifikation af flygtninge og migranter

Torben Bechmann Jensen

Lektor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 48 46
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
 • Socioøkonomisk og -kulturel integration af etniske minoriteter

Séamus Anthony Power

Lektor, Institut for Psykologi

Mobil: 31 22 88 05
Mail: seamus.power@psy.ku.dk
Twitter: @SeamusAPower
 • Holdninger  til kulturel og religiøs praksis i andre etniske grupper
 • Interkulturel toleance og pluralisme
 • Kultursammenstød 
 • Økonomisk ulighed
 • Sociale bevægelser
 • Politi-protester

Jakob Skovgaard-Petersen

Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Mobil: +12 02 25 89 121
Mail: jsp@hum.ku.dk
 • Islamforskning

 • Arabiske medier

 • Islamisme

 • Islamisk lov

 • Lande: Egypten, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien

 • Ulama

 • Arabiske parlamenter

Nils Holtug

Professor mso, centerleder, Institut for Kommunikation

Telefon: +45 35 32 88 81
Mobil: 20 64 24 05
Mail: nhol@hum.ku.dk
 • Lighed

 • Multikulturalisme

 • Migration

 • Sekularisme

 • Social sammenhængskraft

 • Populationsetik

 • Global retfærdighed

 • Normativ etik

 • Personlig identitet

Thomas Gammeltoft-Hansen

Professor, Det Juridiske Fakultet

 

Telefon: +4550203400

Mail: tgh@jur.ku.dk

 • Integration og mobilitet
 • International flygtninge og intergrationslovgivning

EU

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Rebecca Adler-Nissen 

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 97
Mobil: 30 22 40 75 
Mail: ran@ifs.ku.dk
 • Danmarks retsforbehold
 • EU’s migration- og flygtningepolitik

Peter Nedergaard

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon:  35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93
Mail: pne@ifs.ku.dk
 • EU - fokus på EU's magtstrukturer
 • EU-retsforbehold

Marlene Wind

Professor, Institut for Statskundskab (SAMF) og iCourts (JURA)

Telefon: 35 32 34 29
Mobil: 51 32 76 62
Mail: mwi@ifs.ku.dk
 • EU - med fokus på Dublin-konventionen
 • Schengen og et fælles asylsystem
 • EU’s immigrationspolitik og de danske forbehold

Arbejdsmarked og uddannelse

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Søren Kaj Andersen

Centerleder, FAOS

Telefon: 35 32 32 69
Mobil: 28 92 96 56
Mail: ska@faos.dk 
 • Arbejdere fra Polen etc.

Mette Foged

Adjunkt, Økonomisk Institut 

Telefon: 35 32 35 82 
Mobil: 61 77 78 04
Mail: mette.foged@econ.ku.dk
 • Flygtninge som arbejdskraft og deres
  betydning for lønniveauet i lokalområder
 • Integration af flygtninge på det danske
  arbejdsmarked
NB! Viden om, hvorvidt flygtninge overhovedet kommer ind på arbejdsmarkedet ligger hos
Torben Tranæs på SFI.

Bolette Moldenhawer

Lektor, Institut for Kommunikation

Telefon: 35 32 88 75
Mobil: 21 85 97 27
Mail: bolettem@hum.ku.dk
 • Etniske minoriteter og uddannelse i et europæisk og komparativt perspektiv
 • Indvandrer-, integrations- og migrationsforhold i et transnationalt og komparativt perspektiv
 • Etnicitets- og kulturstudier
 • Den politiske historie om konstruktionen af og intervention over for 'indvandreren', 1945-2012
 • Undervisning af asylsøgende børn i kommunale skoletilbudsordninger
 • Pædagogisk arbejde i asylcentre - i et historisk perspektiv 

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Katja Lindskov Jacobsen

Seniorforsker, Institut for Statskundskab

Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk
 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi

Kristian Søby Kristensen

Seniorforsker, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 40 84
Mobil: 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk
 • Dansk og vestlig forsvars- og sikkerhedspolitik samt strategu
 • Den globale magtbalance

Ole Wæver

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 31
Mail: ow@ifs.ku.dk
 • Migration som sikkerhedsspørgsmål
 • Kampen om europæiske vs nationale svar (ej kvoteforhandlinger)

Sundhed

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Signe Smith Jervelund

Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Telefon: 35 33 73 39
Mobil: 61 69 35 00
Mail: ssj@sund.ku.dk

 • Adgang til og brug af sundhedsvæsenets ydelser blandt indvandrere og      efterkommere

 • Sundhedssøgende adfærd blandt indvandrere

 • Interventioner til fremme af hensigtsmæssig sundhedssøgende adfærd

 • Asylsøgende børns sundhed og forhold

 • Sundhedsfremme blandt indvandrere

 • Helbred, sygelighed og dødelighed blandt indvandrere

 • Migrationsprocesser

 • Mentalt helbred

 • Integration og sundhed

 • Kulturel kompetence blandt sundhedspersonalet

Marie Louise Nørredam

Lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Telefon: 35 32 76 32
Mobil: 25 21 99 25
Mail: mano@sund.ku.dk

 • Infektionssygdomme blandt flygtninge og indvandrere

 • Asylansøgeres sundhed og forhold i Danmark og EU

 • Flygtningebørns mentale og somatiske sundhedsforhold og brug af sundhedsvæsenet

 • Psykisk sygdom og brugen af det psykiatriske sundhedsvæsen blandt migranter

 • Kronisk sygdom herunder diagnose og overlevelse for migranter med cancer

 • Udokumenterede migranters sundhedsforhold i Danmark og EU

 • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet

 • Mortalitet blandt migranter sammenlignet med danskfødte

Karen-Inge Karstoft

Lektor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 33 50 50
Mail: kik@psy.ku.dk

 • Traumer
 • Resiliens
 • Posttraumatisk stress
 • Psykologiske reaktioner på krig