Politik, institutioner og beslutningsproces 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Dorte Sindbjerg Martinsen

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 26 
Mobil: 50 90 72 16
Mail: dm@ifs.ku.dk
 • EU's påvirkning af national politik
 • Europa-Parlamentets indflydelse
 • EU's socialpolitik
 • EU's sundhedspolitik

Henrik Larsen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 17
Mobil: 40 76 27 60
Mail: hl@ifs.ku.dk
 • EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Danmark og EU
 • Medlemslandene syn på EU

Jakob Dreyer

Videnskabelig assistent, Institut for Statskundskab

Telefon: +4535336943
Mobil: +4542417747
Mail: Jakob.Dreyer@ifs.ku.dk
 • EU's klimapolitik - European Green Deal
 • Klimadiplomati i EU
 • EU’s sikkerhedspolitik
 • Europa-Afrika-relationer

Jens Ladefoged Mortensen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 48 
Mail: jlm@ifs.ku.dk
 • Europæisk økonomisk integration
 • EU’s handelspolitik
 • EU’s udenrigsanliggender
 • EU’s klima og miljøpolitik
 • EU’s landbrugs og fødevare politik
 • EU’s energimarked

Sune Klinge

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35332073
Mail: 
sune.klinge@jur.ku.dk

 • EU-direktiver og grundrettigheder
 • Retssikkerhed
 • Forfatningsret

Helle Krunke

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 43 82
Mail: Helle.Krunke@jur.ku.dk
 • EU’s institutioner
 • Beslutningsprocesser i EU
 • Danske EU-beslutningsprocedurer
 • Europaudvalget

Rebecca Adler-Nissen

Professor, Institut for Statskundskab

Mobil: 30 22 40 75
Mail: ran@ifs.ku.dk 
 • Nationale interesser i EU
 • Den digitale dagsorden i EU
 • EU's udvidelse
 • EU’s udenrigspolitik og sikkerhed 

Wiebke Marie Junk

Lektor, Institut for Statskundskab

Mobil: 91 87 17 29
Mail: wiebke.junk@ifs.ku.dk 
 • Lobbyisme i EU
 • Interessevaretagelse i EU
 • Den offentlige opinion i EU
 • Politisk repræsentation i EU

Økonomi og arbejdsmarked 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Marlene Wind

Professor, Institut for Statskundskab og iCourts, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 34 29
Mobil: 51 32 76 62
Mail: mwi@ifs.ku.dk

Samspillet mellem ret og politik I EU, herunder:

 • Fri bevægelighed
 • Indre marked
 • Unionsborgerskab
 • Traktatændringer
 • Immigration
 • Økonomisk politik

Peter Nedergaard

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 08
Mobil: 51 42 30 93
Mail: pne@ifs.ku.dk  
 • National politik og Europarlamentet
 • ØMU
 • EU’s indre marked
 • EU’s konkurrencepolitik
 • EU’s erhvervspolitik

Jesper Lau Hansen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 95
Mail: Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk
 • Selskabers og aktionærers retsforhold
 • Reguleringen af kapitalmarkedet og børserne

Rasmus Kristian Feldthusen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 98
Mobil: 30 59 00 61
Mail: rasmus.kristian.feldthusen@jur.ku.dk

 • Corporate Governance og Corporate Social Responsibility  
  (etik og ansvarlighed ved erhvervsdrift og investering)

EU's historie og medlemslande 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Morten Rasmussen

Lektor, SAXO-Instituttet

Telefon: 29 62 05 50
Mobil: 29 62 05 50
Mail: mortenra@hum.ku.dk
 • Danmark og Europa efter 1945
 • Europæisk historie efter 1945
 • EU's historie efter 1945
 • EU-domstolens historie

Mogens Pelt

Lektor, SAXO-Instituttet

Telefon: 51 29 95 21
Mobil: 20 60 30 37
Mail: mpelt@hum.ku.dk
 • Grækenlands historie og samfundsforhold
 • Sydøsteuropa
 • Tyrkiet

Jørn Boisen

Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Mobil: 23 80 77 65
Mail: jbois@hum.ku.dk 
 • Fransk historie og samfund
 • Fransk idehistorie

Morten Heiberg
Professor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Telefon: 35 32 86 18
Mail: dmg853@hum.ku.dk  
 • Spansk historie og samfund
 • Italiensk historie og samfund
 • Sikkerhedspolitik
 • Krigshistorie

Stuart Ward
Professor. Saxo-Instituttet

Mobil: 30 30 81 64
Mail: stuart@hum.ku.dk 
 • Britisk historie og samfund
 • Storbritannien og EU

Juridiske forhold 

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Urska Sadl

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 32 21
Mail: Urska.Sadl@jur.ku.dk
 • EU-Domstolen
 • EU-forfatningsret

Ulla Neergaard

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 33 13
Mail: Ulla.Neergaard@jur.ku.dk

Fri bevægelighed

 • EU-konkurrenceret
 • Europæisering af velfærdsydelser
 • Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
 • EU-retlig metode
 • Indre marked

Michael Gøtze

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 78
Mail: Michael.Gotze@jur.ku.dk
 •  EU-ombudsmand

Catherine Jacqueson

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 35 97
Mail: Catherine.Jacqueson@jur.ku.dk
 • Det indre marked (f.eks. sundhedsydelser)
 • Fri bevægelighed af personer
 • Rettigheder pga. unionsborgerskabet

Peter Pagh

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 27
Mobil: 21 82 00 38
Mail: peter.pagh@jur.ku.dk
 • EU-miljøret
 • Indre marked
 • EU-ret og grundlov