Grønlandske samfundsforhold og politik

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Kirsten Hastrup

Professor, Institut for Antropologi

Telefon: +45 35 32 34 60
Mail: Kirsten.hastrup@anthro.ku.dk

 • Forholdet mellem mennesker og natur
 • Island, Grønland
 • Menneskerettigheder

Dirk Lund Christensen

Lektor, Afdeling for Global Sundhed

Telefon: +45 35 32 78 50
Mobil: +45 21 42 68 46
Mail: dirklc@sund.ku.dk

 • Kostindtag og diabetes hos den grønlandske inuit

Merete Watt Boolsen

Lektor emeritus, Institut for Statskundskab 

Telefon: +45 35 32 34 30
Mail: mwb@ifs.ku.dk
 • Uddannelse i Grønland
 • Forbindelsen mellem uddannelse og arbejdsmarked
 • Evaluering af uddannelsessektoren

Søren Kaj Andersen

Lektor og centerleder, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS
Sociologisk Institut

Telefon: +45 35 32 32 69
Mobil: +45 28 92 96 56
Mail: ska@faos.dk
 • Udenlandsk arbejdskraft

Peter Elsass

Emeritus, Institut for Psykologi

Telefon (Sekretariat): +45 35 32 48 00
Mobil: +45 29 65 99 17
Mail: peter.elsass@psy.ku.dk

 • Selvmord og kommunikation på grønlandske hospitaler i 1990’erne.

Flora & fauna

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Kirsten S. Christoffersen

Professor MSO, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 33 01 23
Mobil:  +45 23 42 04 22
Mail: kchristoffersen@bio.ku.dk
 • Akvatisk biologi
 • Fødekæder
 • Omsætning
 • Klima

Aart Kroon

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 25 09
Mail: ak@ign.ku.dk
 • Morfodynamiske kendetegn ved kysten
 • Kystmiljøer

Katrine Worsaae

Lektor, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 32 19 87
Mail: kworsaae@bio.ku.dk
 • Flercellede dyrs evolution
 • Neoteni

Anders Priemé

Professor MSO, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 33 01 47
Mobil: +45 51 82 70 33
Mail: aprieme@bio.ku.dk

 • Mikrobiologi
 • Klimaets indvirkning på biologiske processer og økosystemer

Eric Steen Hansen

Professor emeritus, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 21 89
Mail: erich@snm.ku.dk
 • Planter
 • Grønlands lavflora

Reinhardt Møbjerg Kristensen

Professor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 11 18
Mail: rmkristensen@snm.ku.dk
 • Havmiljø
 • Marine organismer

Morten Meldgaard

Professor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 29 78
Mobil: +45 28 75 10 36
Mail: MMeldgaard@snm.ku.dk

 • Palaeoeskimoer
 • Pattedyr

Peter Rask Møller

Lektor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 10 70
Mail: PDRMoller@snm.ku.dk
 • Marine pattedyr og fisk

Eline Lorenzen

Lektor og kurator, Statens Naturhistoriske Museum

Phone: +45 35 32 12 25
Mail: elinelorenzen@snm.ku.dk
 • Isbjørne
 • Pattedyr
 • Udvikling

Nina Lundholm

Lektor og kurator, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 22 82
Mail: nlundholm@snm.ku.dk
 • Evolution
 • Genetisk diversitet
 • Biogeografi og økofysiologi hos planktoniske mikroalger, især kiselalger

Juridiske forhold

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jørn Vestergaard

Professor i strafferet, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 21 60 26 80
Mobil: +45 21 60 26 80
Mail: jorn.vestergaard@jur.ku.dk

 • Grønlands retssystem - særligt kriminalloven

Hanne Petersen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 32
Mail: Hanne.Petersen@jur.ku.dk
 • Grønlandske retsforhold

Vibe Garf Ulfbeck

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 48
Mail: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk
 • Søret
 • Erstatsningsret
 • Kontraktret


Ole Hansen 

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 35 96
Mail: ole.Hansen@jur.ku.dk
 • Entrepriseret
 • Kontraktret

Anders Møllmann

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 39
Mail: anders.mollmann@jur.ku.dk
 • Søret

Yoshifumi Tanaka

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 63
Mail: Yoshifumi.Tanaka@jur.ku.dk
 • Havret

Lone Wandahl Mouyal

Adjunkt, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 40 54
Mail: Lone.Wandahl.Mouyal@jur.ku.dk
 • International investeringsret

Anita Rønne

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 02
Mobil: +45 28 69 81 38
Mail: anita.ronne@jur.ku.dk
 • Energiret
 • Olie- og gasret
 • Klimaret

Kristian Søby Kristensen

Seniorforsker, Vicecenterleder, Center for Militære Studier
Institut for Statskundskab

Telefon: +45 35 32 40 84
Mobil: +45 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk
 • Sikkerheds- og forsvarspolitik i Arktis
 • Geopolitik i Arktis
 • Civilsamfundsberedskab i Grønland og Arktis
 • Missilforsvar og Thulebasen

Mikkel Vedby Rasmussen

Professor og dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Telefon: +45 35 33 20 22
Mobil: +45 21 18 10 48
Mail: MVR@ifs.ku.dk
 • Sikkerheds- og forsvarspolitik i Arktis
 • Geopolitik i Arktis

Aki Tonami

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: +45 35 32 95 31
 • Nordisk og asiatisk udviklingsbistandspolitik og tilgange til styring af miljøet.

 • Den voksende asiatiske interesse for Arktis og dets implikationer for de nordiske lande og Arktisk Råd.

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Historisk klima og iskerneboringer

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Dorthe Dahl-Jensen

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: +45 35 32 05 56
Mobil: +45 22 89 45 37
Mail: ddj@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Jørgen Peder Steffensen

Lektor, iskernekurato, Niels Bohr Institutet
jps@nbi.ku.dk

Telefon: +45 35 32 05 57

Mobil: +45 20 35 15 58
Mail: jps@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Anders Svensson

Lektor, Niels BohrInstitutet

Telefon: +45 35 32 06 16
Mail: as@nbi.ku.dk
 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Svend Visby Funder

Emeritus, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 63
Mobil: +45 26 83 23 53
Mail: svf@snm.ku.dk
 • Havis
 • Historisk klima
 • Istider

Eske Willerslev
Professor, Globe Institute

Telefon: +45 35 32 13 09
Mail: ewillerslev@snm.ku.dk
 • Genetik
 • Palaeoeskimo udvikling
 • Iskerne DNA

Klimaforandringer

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Bo Elberling 

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 25 20
Mail: be@ign.ku.dk
 • Klimaforandringernes indvirken på permafrosten.

Frank Sejersen

Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Telefon: +45 40 18 61 67
Mobil: +45 23 70 82 34
Mail: sejersen@hum.ku.dk

 • Menneskelige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Tilpasningsstrategier
 • Samfundsmæssige og kulturelle forhold

Anders Michelsen

Professor, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 32 22 70
Mobil: +45 23 39 82 86
Mail: andersm@bio.ku.dk

 • Effekter af klimaforandringer i danske og arktiske økosystemer
 • Planters kulstof- og næringsstofoptagelse

Kurt H. Kjær

Professor og forskningschef, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 74
Mobil: +45 30 58 97 30
Mail: kurtk@snm.ku.dk
 • Klima
 • Isafsmeltning
 • Landskaber

Uffe Jakobsen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: +45 35 32 34 04
Mail: uj@ifs.ku.dk
 • Samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Klimaforandringer og sikkerhed i Grønland
 • Demokrati, nation og stat i Grønland
 • Arktisk Råd

Undergrund og geologiske forhold

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Asger Ken Pedersen

Docent emeritus, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 60
Mail: akp@snm.ku.dk
 • Sten
 • Olie (gashydrater)
 • Vulkanisme

Minik Thorleif Rosing
Professor, Globe Institute

Telefon: +45 35 32 23 68
Mail: minik@snm.ku.dk
 • Mineraler
 • Sten
 • Tidligt liv

Lars Stemmerik

Professor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 71
Mobil: +45 23 65 08 52
Mail: lars.stemmerik@snm.ku.dk
 • Grønlands geologiske historie