Grønlandske samfundsforhold og politik

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Kirsten Hastrup

Professor emeritus, Institut for Antropologi

Telefon: +45 35 32 34 60
Mail: Kirsten.hastrup@anthro.ku.dk

 • Forholdet mellem mennesker og natur
 • Island, Grønland
 • Menneskerettigheder

Dirk Lund Christensen

Lektor, Afdeling for Global Sundhed

Telefon: +45 35 32 78 50
Mobil: +45 21 42 68 46
Mail: dirklc@sund.ku.dk

 • Kostindtag og diabetes hos den grønlandske inuit

Merete Watt Boolsen

Lektor emeritus, Institut for Statskundskab 

Telefon: +45 35 32 34 30
Mail: mwb@ifs.ku.dk
 • Uddannelse i Grønland
 • Forbindelsen mellem uddannelse og arbejdsmarked
 • Evaluering af uddannelsessektoren

Søren Kaj Andersen

Lektor og centerleder, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS
Sociologisk Institut

Telefon: +45 35 32 32 69
Mobil: +45 28 92 96 56
Mail: ska@faos.dk
 • Udenlandsk arbejdskraft

Flora og fauna

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Kirsten S. Christoffersen

Professor MSO, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 33 01 23
Mobil:  +45 23 42 04 22
Mail: kchristoffersen@bio.ku.dk
 • Akvatisk biologi
 • Fødekæder
 • Omsætning
 • Klima

Katrine Worsaae

Lektor, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 32 19 87
Mail: kworsaae@bio.ku.dk
 • Flercellede dyrs evolution
 • Neoteni

Anders Priemé

Professor MSO, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 33 01 47
Mobil: +45 51 82 70 33
Mail: aprieme@bio.ku.dk

 • Mikrobiologi
 • Klimaets indvirkning på biologiske processer og økosystemer

Eric Steen Hansen

Professor emeritus, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 21 89
Mail: erich@snm.ku.dk
 • Planter
 • Grønlands lavflora

Reinhardt Møbjerg Kristensen

Professor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 11 18
Mail: rmkristensen@snm.ku.dk
 • Havmiljø
 • Marine organismer

Morten Meldgaard

Professor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 29 78
Mobil: +45 28 75 10 36
Mail: MMeldgaard@snm.ku.dk

 • Palaeoeskimoer
 • Pattedyr

Peter Rask Møller

Lektor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 10 70
Mail: PDRMoller@snm.ku.dk
 • Marine pattedyr og fisk

Eline Lorenzen

Lektor og kurator, Statens Naturhistoriske Museum

Phone: +45 35 32 12 25
Mail: elinelorenzen@snm.ku.dk
 • Isbjørne
 • Pattedyr
 • Udvikling

Nina Lundholm

Lektor og kurator, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 22 82
Mail: nlundholm@snm.ku.dk
 • Evolution
 • Genetisk diversitet
 • Biogeografi og økofysiologi hos planktoniske mikroalger, især kiselalger

Juridiske forhold

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jørn Vestergaard

Professor i strafferet, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 21 60 26 80
Mobil: +45 21 60 26 80
Mail: jorn.vestergaard@jur.ku.dk

 • Grønlands retssystem - særligt kriminalloven

Hanne Petersen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 32
Mail: Hanne.Petersen@jur.ku.dk
 • Grønlandske retsforhold

Vibe Garf Ulfbeck

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 48
Mail: Vibe.Ulfbeck@jur.ku.dk
 • Søret
 • Erstatsningsret
 • Kontraktret


Ole Hansen 

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 35 96
Mail: ole.Hansen@jur.ku.dk
 • Entrepriseret
 • Kontraktret

Anders Møllmann

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 39
Mail: anders.mollmann@jur.ku.dk
 • Søret

Yoshifumi Tanaka

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 31 63
Mail: Yoshifumi.Tanaka@jur.ku.dk
 • Havret

Lone Wandahl Mouyal

Adjunkt, Det Juridiske Fakultet

Telefon: +45 35 32 40 54
Mail: Lone.Wandahl.Mouyal@jur.ku.dk
 • International investeringsret

Kristian Søby Kristensen

Seniorforsker, centerleder, Center for Militære Studier
Institut for Statskundskab

Telefon: +45 35 32 40 84
Mobil: +45 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk
 • Sikkerheds- og forsvarspolitik i Arktis
 • Geopolitik i Arktis
 • Civilsamfundsberedskab i Grønland og Arktis
 • Missilforsvar og Thulebasen

Mikkel Vedby Rasmussen

Professor og dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Telefon: +45 35 33 20 22
Mobil: +45 21 18 10 48
Mail: MVR@ifs.ku.dk
 • Sikkerheds- og forsvarspolitik i Arktis
 • Geopolitik i Arktis

Historisk klima og iskerneboringer

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Dorthe Dahl-Jensen

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: +45 35 32 05 56
Mobil: +45 22 89 45 37
Mail: ddj@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Jørgen Peder Steffensen

Lektor, iskernekurato, Niels Bohr Institutet
jps@nbi.ku.dk

Telefon: +45 35 32 05 57

Mobil: +45 20 35 15 58
Mail: jps@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Anders Svensson

Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: +45 35 32 06 16
Mail: as@nbi.ku.dk
 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Svend Visby Funder

Emeritus, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 63
Mobil: +45 26 83 23 53
Mail: svf@snm.ku.dk
 • Havis
 • Historisk klima
 • Istider

Eske Willerslev
Professor, Globe Institute

Telefon: +45 35 32 13 09
Mail: ewillerslev@snm.ku.dk
 • Genetik
 • Palaeoeskimo udvikling
 • Iskerne-DNA

Klimaforandringer

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jesper Riis Christiansen 

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 69 42
Mobil: +45 30 26 16 76
Mail: jrc@ign.ku.dk
 • Drivhusgasser, metan
 • Kulstofkredsløb og indlandsiden

Bo Elberling 

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 25 20
Mail: be@ign.ku.dk
 • Klimaforandringernes indvirken på permafrosten.

Frank Sejersen

Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Telefon: +45 40 18 61 67
Mobil: +45 23 70 82 34
Mail: sejersen@hum.ku.dk

 • Menneskelige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Tilpasningsstrategier
 • Samfundsmæssige og kulturelle forhold

Anders Michelsen

Professor, Biologisk Institut

Telefon: +45 35 32 22 70
Mobil: +45 23 39 82 86
Mail: andersm@bio.ku.dk

 • Effekter af klimaforandringer i danske og arktiske økosystemer
 • Planters kulstof- og næringsstofoptagelse

Kurt H. Kjær

Professor og forskningschef, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 74
Mobil: +45 30 58 97 30
Mail: kurtk@snm.ku.dk
 • Klima
 • Isafsmeltning
 • Landskaber

Uffe Jakobsen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: +45 35 32 34 04
Mail: uj@ifs.ku.dk
 • Samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Klimaforandringer og sikkerhed i Grønland
 • Demokrati, nation og stat i Grønland
 • Arktisk Råd

Undergrund og geologiske forhold

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Asger Ken Pedersen

Docent emeritus, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 60
Mail: akp@snm.ku.dk
 • Sten
 • Olie (gashydrater)
 • Vulkanisme

Minik Thorleif Rosing
Professor, Globe Institute

Telefon: +45 35 32 23 68
Mail: minik@snm.ku.dk
 • Mineraler
 • Sten
 • Tidligt liv

Lars Stemmerik

Professor, Statens Naturhistoriske Museum

Telefon: +45 35 32 23 71
Mobil: +45 23 65 08 52
Mail: lars.stemmerik@snm.ku.dk
 • Grønlands geologiske historie

Kristoffer Szilas

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 65 47
Mobil: +45 20 81 66 20
Mail: krsz@ign.ku.dk
 • Økonomisk geologi

  Mineralressourcer

  Metalforekomster