Asger Ken Pedersen

Asger Ken Pedersen

Lektor emeritus

Medlem af:

  Primære forskningsområder


  Forskning

  Hovedemne: Geologien i den nordatlantiske vulkanprovins.

  Særligt forskningsemne: Vulkanismen i Nuussuaqbassinet (alder ca 53-62 millioner år).

  Disputats 1988 om reducerede magmabjergarter med metallisk jern og usædvanlige oxidmineraler dannet ved reaktion mellem basaltsmelte og ældre sedimenter med organiske forbindelser.

  Har deltaget i undersøgelser af plateaubasalter ved Blossevillekysten i Østgrønland, af de vulkanske askelag i Nordjylland samt af vulkanske bjergarter på Island.

  Er specialist i geologisk fotogrammetri og har fra helikopter og twin-otter fly optaget flere tusinde kilometer fjeldside med egne kalibrerede kameraer. Har publiceret en række geologiske kort og specialkort fra Nuussuaqbassinet i Vestgrønland og modtog herfor Danmarks Geologipris i 2005.

  Publicerer løbende om vulkansk geologi og petrologi.

  Påviste i 1992 olie i basalterne på Nuussuaq og har siden deltaget i eftersøgningen efter den grønlandske olie under ledelse af Stratigrafisk Afdeling, GEUS.

  Projekter: Den geologiske kortlægning af Paatuut området og Sikillingi området på Nuussuaq samt en undersøgelse af de vulkanske bjergarter på Disko og Nuussuaq i samrabejde med seniorforsker L.M. Larsen, GEUS, lektor G.K. Pedersen, Inst. for geografi og geologi, KU, lic. tech. Keld S. Dueholm samt mange andre.

  Udarbejdelsen af monografier om de to vulkanske enheder Vaigat Formationen og Maligât Formationen i Nuussuaqbassiner i nært samarbejde med seniorforsker L.M. Larsen, GEUS.

  ID: 8238