Peter Rask Møller

Peter Rask Møller

Lektor, kurator, Lektor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Jeg interesserer mig bredt for fisk og akvatisk biologi. Min forskning tager udgangspunkt i SNM's meget store videnskabelige fiskesamling, som jeg er kurator for. Jeg har i mange år beskæftiget med med de kolde haves fisk, særligt indgående med Grønlands fiskefauna. Som fiskesystematiker er kerneområderne i forskningen taxonomi fx beskrivelse af nye fiskearter, fylogeni dvs. arternes og familiernes slægtskabs og evolutionshistorie, samt faunistik og biogeografi, der beskriver og forklarer udvalgte områders fiskefauna. Nedenfor vil jeg give en kort gennemgang af nogle af de primære forskningsprojekter jeg er i gang med for tiden:

  1) Danmarks Fiskefauna - Atlas over Danmarks ferskvands- og saltvandsfisk.

  Zoologisk Museum har en lang tradition for at holde øje med den danske fiskefauna. Typisk modtager museet sjældne fangster og museets fiskeforskere har gennem tiderne skrevet mange større og mindre afhandlinger om de danske fisk. Siden 2006 har vi styrket denne indsats kraftigt, idet vi takket være støtte fra Aage V. Jensens Fonde har etableret to Atlas-projkter der sammen med DTU-Aqua og Krog Consult har til formål at kortlægge al tilgængelig viden om alle danske fiskearters udbredelse. Fra 2006-2008 koncentrerede vi os om ferskvandsfiskene og fra 2009-2012 er det saltvandsfiskenes tur. Vi er pt. ved at skrive en Atlas-bog om ferskvandsfiskene, samtidtig med at kortlægningen af saltvandsfiskene er i fuld gang. Projektet er åbent for alle der har lyst til at være med. Man kan læse meget mere om Atlasprojekterne på hjemmesiden https://www.fiskeatlas.dk/  

  2) Grønlands Fiskefauna

   

  3) Polare fisks systematik og evolution - ålebrosmer mm  

   

  4) Dybhavsfiskesystematik - hvordan er dybhavsfisk beslægtet med fisk fra koralre og huler (Ophidiiforme fisk - bromekvabber mm)

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  Aktuel forskning

  Fiskeatlasprojekter om danske fisks udbredelse www.fiskeatlas.dk

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Vejledning i Bachelor, speciale- og Ph.D. projekter indenfor fiskebiologi, morfologi og fylogeni - i visse tilfælde også akvakultur og Conservations-relaterede problemstillinger. Pt. kan jeg tilbyde samlingsbaserede projekter med taxonomisk fokus, samt mere felt-orienterede projeker i tilknytning til Fiske-Atlas-projekterne.  

  Underviser primært på kurserne:

  Danmarks Fauna - Hvirveldyr

  Marin Faunistik (sommerkursus)

   

   

   

    

  Interesseområder

  Fiskesystematik - særligt dybhavsfisk, kryptiske koralrevsfisk, hulefisk, arktiske fisk, danske og grønlandske fisk. Rekonstruktioner af fiskenes evolutions baseret på morfologiske og molekylære data. Invasive fiskearter, felt-arbejde og metodeudvikling.

  ID: 6384