Eline Lorenzen

Eline Lorenzen

Professor

Medlem af:

    I mit arbejde bruger jeg DNA til at forstå vilde dyrs evolution og undersøger hvilke kræfter, der har skabt - og igennem tiderne også udryddet - verdens biologiske mangfoldighed. Det er et tværdisciplinært arbejde, der fusionerer genetik med geologi, palæontologi, botanik, økologi og klima. Jeg har arbejdet med nulevende og uddøde pattedyr i Afrika, Euroasien og Nordamerika. Jeg er interesseret i at forstå, hvordan tidligere tiders klimaforandringer har påvirket verdens dyrearter igennem de sidste hundrede tusind år, og den stigende betydning af menneskers aktiviteter igennem især de sidste 15.000 år. Arbejdet har et stort grundvidenskabeligt og anvendelsesmæssigt potentiale. En indsigt i fortiden giver os et videnskabeligt grundlag for bedre at kunne sige noget om, hvordan verdens nulevende arter vil klare sig i fremtiden under en stadig større påvirkning fra miljø og mennesker.

    Forskningsområder: Populationsgenetik, phylogeografi, molekylær økologi, fossilt DNA, megafauna, conservation genetics

    Yderligere information på min gruppes hjemmeside

    ID: 5409