Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Kasper Møller Hansen

Professor og valgforsker,
Institut for Statskundskab

Mail: kmh@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 33 92
Mobil: 51 24 50 05

 • Valgdeltagelse og mobilisering
 • Valgkampe og deres effekt
 • Meningsmålinger
 • Valg og politik på Internettet 
  (websites, Facebook, Twitter mv.)

Karina Kosiara-Pedersen

Lektor, Institut for Statskundskab

Mail: kp@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 16
Mobil: 51 70 58 43

 • Politiske partier og deres medlemmer
 • Kandidatopstilling
 • Køn og politik
 • Valgkampagner
 • Valgsystem

Peter Kurrild-Klitgaard

Professor, Institut for Statskundskab

Mail: pkk@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 37 98
Mobil: 20 13 56 06

 • Valg og valgdeltagelse
 • Valgsystemer
 • Afstemningsteori
 • Vælgeradfærd
 • Regeringsdannelse
 • Folketinget

Asmus Leth Olsen

Professor MSO, Institut for Statskundskab

Mail: ajlo@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 01
Mobil: 29 84 86 92

 • Holdninger til offentlig service og den offentlige sektor
 • Politiske skandaler

Frederik Hjorth

Lektor, Institut for Statskundskab

Mail: fh@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 41 01
Mobil: 26 27 24 41

 • Politisk holdningsdannelse
 • Vælgeradfærd
 • Meningsmålinger

Peter Thisted Dinesen

Professor, Institut for Statskundskab

Mail: ptd@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 33 75
Mobil: 30 24 00 60

 • Politisk holdningsdannelse
 • Vælgeradfærd/politisk adfærd
 • Politisk tillid og psykologi
 • Social tillid
 • Holdninger til indvandring og indvandrere

Peter Nedergaard

Professor, Institut for Statskundskab

Mail: pne@ifs.ku.dk
Mobil 51 42 30 93

 • EU
 • lobbyisme,
 • politisk økonomi
 • Storbritannien, Tyskland
 • valgplakater

Anne Rasmussen

Professor, Institut for Statskundskab

Mail: ar@ifs.ku.dk
Mobil 50 45 10 35

 • Interesseorganisationer
 • Offentlig opinion,
 • Offentlig politik,
 • Folketinget
 • Politiske partier
 • Europa-Parlamentet & EU

Christian Rostbøll

Professor, Institut for Statskundskab

Mail: cr@ifs.ku.dk
Tlf. 35 32 34 28
Mobil: 50 43 00 62

 • Demokrati
 • Politiske kompromis
 • Demokratiets fremtid
 • Populisme

Benedikte Brincker

Professor og institutleder, Sociologisk Institut

Mail: bebr@soc.ku.dk 
Tlf.: 35 32 14 15
Mobil: 21 18 07 36

 • Nationalisme
 • Norden
 • Arktis
 • Kulturpolitik
 • Kunst og kultur

Vincent F. Hendricks

Professor, Institut for Kommunikation

Mail: vincent@hum.ku.dk
Mobil: 40 16 80 63

 • Fake news
 • Misinformation
 • Shitstorme
 • Sociale medier
 • Politiske bobler
 • Populisme

Jacob Ørmen

Adjunkt, Institut for Kommunikation

Mail: jacob.oermen@hum.ku.dk
Mobil: 29 91 39 98

 • Borgernes samtaler om politik
 • Politiske nyheder på internettet
 • Valg på sociale medier

Lisa Storm Villadsen

Lektor, Institut for Kommunikation

Mail: lisas@hum.ku.dk
Mobil: 29 27 98 80

 • Politisk retorik
 • Retorisk medborgerskab
 • Politisk argumentationskultur
 • Borgerperspektiver på politisk debat
 • Uenighedskultur kontra konsensuskultur