Generel arbejdsmarkedsforskning

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jonas Felbo-Kolding 

Postdoc, Sociologisk Institut

Telefon: +45 35 32 44 99
Mail: jf@faos.dk
 • Arbejdsmarkedsrelationer og generel arbejdsmarkedsforskning
 • Samarbejdet mellem medarbejderrepræsentanter og ledelse

Nana Wesley Hansen

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: +45 35 32 34 44
E-mail: nha@faos.dk
 • Det offentlige arbejdsmarked og lokale forhandlinger
 • Arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked og rekruttering af arbejdskraft

Christian Lyhne Ibsen

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: +45 35 32 39 04
E-mail: cli@faos.dk
 • Arbejdsmarkedsrelationer og generel arbejdsmarkedsforskning
 • Komparative arbejdsmarkedsrelationer
 • Neo-institutionel teori
 • Flexicurity

Anna Ilsøe

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: +45 35 32 32 12
E-mail: ai@faos.dk
 • Organisering
 • Arbejdskonflikter
 • Decentralisering
 • Ledere og tillidsrepræsentanter
 • Lokalaftaler
 • Fleksibel arbejdstid
 • Flexicurity
 • Arbejdsmiljø

Steen Erik Navrbjerg

Lektor,Sociologisk Institut

Telefon: +45 35 32 32 79
E-mail: sen@faos.dk
 • Samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og ledelse

 • Multinationale selskabers betydning for samarbejde og forhandling på danske virksomheder


Danmark, EU og udlandet

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

FAOS
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, tilknyttet Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 99
 • Specialiseret i studiet af arbejdsmarkedsforhold i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng

Jesper Due

Professor, fil.dr. emeritus, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 39 42
Mobil: 29 28 97 28
E-mail: jd@faos.dk
 • Arbejdsmarkedsrelationer (Danmark og EU)
 • Organisationsstruktur

 • Overenskomstsystemet

Søren Kaj Andersen
Lektor, centerleder, Ph.D.
FAOS, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 69
Mobil: 28 92 96 56
E-mail: ska@faos.dk
 • Arbejdsmarkedsrelationer i dansk og europæisk perspektiv
 • Organisations-, aftale- og reguleringsforhold i Danmark og andre EU-stater

Jens Arnholtz 

Adjunkt, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 14
Mail: jh@faos.dk
 • Udstationering af arbejdstagere
 • Europæisk arbejdsmarkedsregulering
 • Migrantarbejdere på det danske arbejdsmarked.

Carsten Jørgensen

Forskningsfuldmægtig, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 39 51
E-mail: cj@faos.dk
 • Leverer rapporter og nyheder om det danske arbejdsmarked til EIRO (European Industrial Relations Observatory)

Trine Pernille Larsen

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 45 14
E-mail: tpl@faos.dk  
 • Europæisk arbejdsmarkeds-, ældre- og familiepolitik og samspillet mellem EU og dets medlemslande

Jørgen Steen Madsen

Professor, fil.dr. emeritus, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 93
E-mail: jsm@faos.dk  
 • Arbejdsmarkedsrelationer i dansk og europæisk perspektiv
 • Den danske models historie - offentligt og privat

Mikkel Mailand

Lektor, forskningsleder, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 77
E-mail: mm@faos.dk

 • Dansk og europæisk beskæftigelsespolitik
 • Trepartssamarbejde
 • Neo-korporatisme
 • Overenskomster på det offentlige arbejdsmarked
 • Flexicurity

Carsten Strøby Jensen

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 39 44
E-mail: csj@soc.ku.dk

 • Arbejdsmarkedet i dansk og komparativ perspektiv
 • Kollektive overenskomster; Overenskomstforhandlinger, industrielle relationer
 • EU og det europæiske arbejdsmarked
 • Globalisering