Sundhed

Forsker Kontakt Emne

Ib Christian Bygbjerg

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 

Telefon: 35 32 78 35
Mobil: 41 58 94 97
Mail: Iby@sund.ku.dk

 • Børnesundhed
 • Tropemedicin
 • International sundhed
 • Infektionsmedicin
 • Diabetes
 • HIV
 • AIDS
 • Afrikanske sundhedssystem
 • Malaria
 • Tuberkulose
 • Infektions- og virussygdomme


Lande: Tanzania, Ghana, Senegal, Indien, Sri Lanka

Jørgen Kurtzhals

Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Telefon: 35 45 77 87

Mobil: 26 29 00 39

Mail: jkcmp@rh.dk

 • Malaria – diagnostik og behandling
 • Parasitsygdomme
 • Nye diagnostiske metoder og automatisering
 • Hospitalsbehandling i lav- og mellemindkomstlande
 • Eksperimenterende behandling
 • Sygdomsmekanismer
 • Klinisk mikrobiologi
 • Universitetssamarbejde

Lande: Ghana

Pascal Magnussen

Seniorforsker, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Telefon: 35 33 14 36
Mobil: 40 46 94 74
Mail: pma@sund.ku.dk

 • Graviditetsassocieret malaria
 • Schistosomiasis (også kendt som sneglefeber) og kontrol af ormesygdomme
 • Forsømte tropiske sygdomme

 
Lande: Ghana, Uganda, Tanzania, Burkina Faso

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Flemming Konradsen

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 76 26
Mobil: 60 10 16 61
Mail: flko@sund.ku.dk 

 • Miljø og sundhed i udviklingslande

 • Landbrug og sundhed
 • Malaria og malariakontrol
 • Kontrol af dengue feber
 • Akut pesticidforgiftning
 • Vand, sanitet og hygiejne i lav- og mellemindkomstlande

Lande: Sri Lanka, Tanzania, Ghana, Vietnam og Indien

Dirk Lund Christensen

Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 68 46
Mobil: 21 42 68 46
E-mail: dirklc@sund.ku.dk

 • Diabetes
 • Hjertekarsygdomme
 • Fedme
 • Ernæring/fysisk aktivitet

Lande: Kenya, Tanzania, Etiopien, Sydafrika, Mexico, Indien 

Peter Johannes Holst

Lektor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Telefon: 35 32 64 76
Mobil: 29 41 79 95

Mail: pholst@sund.ku.dk

 • Vacciner
 • Virusvektorer
 • Virusinfektioner
 • Antivirale vacciner
 • Dyremodeller for vacciner

Lars Hviid

Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Telefon: 35 32 64 83
Mobil: 22 74 74 26
lhviid@sund.ku.dk
 • Malaria (immunologi, patogenese, vacciner)

Lande: Ghana

 

Helle Samuelsen

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 78 77
Mail: H.Samuelsen@anthro.ku.dk

 • Global sundhed
 • Unge og HIV/AIDS
 • Sundhedssystemforskning
 • Global udvikling
 • Medicinsk antropologi

Lande: Burkina Faso, Ghana, Tanzania

Tine Gammeltoft

Professor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk

 • Reproduktiv og seksuel sundhed
 • Medicinsk antropologi

Lande: Vietnam

Ayo Wahlberg

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk

 • Reproduktiv teknologi
 • Traditionel / alternativ medicin

Lande: Kina, Vietnam

Michael Alifrangis

Lektor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Telefon: 35 32 76 15
Mobil: 23 45 18 04
Mail: micali@sund.ku.dk
 • Malaria
 • Malariamedicin
 • Lægemiddelresistens
 • Malaria epidemiologi


Lande: Tanzania, Ghana, Grækenland, Mali, Senegal

Fødevarer og jordbrug

Forsker Kontakt Emne

Lene Jespersen

Professor, Institut for Fødevarevidenskab

Telefon: 35 33 32 30
Mobil: 29 35 47 33
Mail: lj@food.ku.dk

 • Fødevaresikkerhed

Lande: Burkina Faso, Benin, Mali, Ghana

Alexander Prishchepov

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 13 86
E-mail: manja.andreasen@ign.ku.dk

 • Landbrugets potentialer
 • Overgange til arealanvendelse
 • Telekobling

Lande: Regionalt og globalt fokus samt Rusland, Ukraine, Kazakhstan, Mongoliet, Kina, Europa og Centralasien

Søren K. Rasmussen

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 36
Mobil: 29 63 40 80
Mail: skr@plen.ku.dk

 • Planter til fødevarer
 • Hidden hunger / skjult hunger
 • Antinutritionelle fraktorer
 • Ris, hvede, byg, majs, sorghum

Jørgen Eilenberg

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 26 92
Mobil: 23 30 20 24
Mail: jei@plen.ku.dk

 • Biologisk bekæmpelse af skadedyr
 • Insekter som føde og foder

Fulai Liu

Lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 92
Mobil: 50 10 36 90
Mail: fl@plen.ku.dk

 • Vandforvaltning i landbrug
 • Afgrødeproduktion
 • Kunstige vandingsstrategier

Lande: Kina, Ghana

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Lars Stoumann Jensen Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 70
Mobil: 21 22 20 39
Mail: lsj@plen.ku.dk 

 • Plantenæring og kunstgødning
 • Jordkvalitet og frugtbarhed
 • Genbrug af affald og husdyrgødning
 • Bæredygtig afgrødeproduktion
 • Miljømæssige påvirkninger
 • Klimaforandringer

Lande: Vietnam og øvrige Sydøstasien

Hans Jørgen Lyngs Jørgensen

Lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 37 75
Mail: hjo@plen.ku.dk

 • Plantesygdomme
 • Plantebeskyttelse
 • Ikke-kemisk bekæmpelse af plantesygdomme
 • Forsvarsreaktioner i planter
 • Resistens

Lande: Vietnam, Uganda, Indien

David B. Collinge

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 56
Mobil: 21 74 17 70
Mail: dbc@plen.ku.dk

 • Svampesygdomme i afgrøder
 • Sygdomsresistens hos planter
 • Mycotoxiner
 • Endofytter
 • Bioteknologi
 • Ph.d.-uddannelse

Lande: Vietnam, Indien, Tanzania, Uganda, Sydafrika, Costa Rica

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Lene Sigsgaard

Lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 26 74
Mobil: 21 15 18 27
Mail: les@plen.ku.dk

 • IPM
 • Biologisk bekæmpelse
 • Skadedyr og nyttedyr i land- og havebrug

Lande: Philippinerne, Indien, Kenya, Tanzania, Uganda, Bolivia, Nicaragua, Brasilien

Naturressourcer og klima

Forsker Kontakt Emne

Erik Dahl Kjær

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 24
Mobil: 21 41 92 12
Mail: edk@ign.ku.dk

 • Baobab, Shea, Parkia og Acacia i det vestafrikanske Sahelområde: tilpasning til klimaændringer, brug, forædling og bevaring
 • Teaktræer og teakskove

Lande: Burkina Faso, Mali, Ghana, Thailand

Marianne Nylandsted Larsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 41 67
E-mail: mnl@ign.ku.dk

 • Globale landbrugsværdikæder og rural transformation
 • Kontraktdyrkning og regional udvikling
 • Landbrugsudvikling og land-by-relationer
 • Supermarkedsrevolutionen og inklusion/eksklusion

Lande: Tanzania, Benin, Thailand, Vietnam, Indien

Thilde Bech Bruun

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 34 12
E-mail: thbb@ign.ku.dk

 • Kulstoflagring i tropiske landbrugssystemer
 • Klimaændringer og tropisk landbrug (effekter og tilpasning)
 • Global afskovning
 • Flyttemarksbrug
 • Oliepalmeplantager

Lande: Laos, Thailand, Malaysia, Indonesien, Salomonøerne

Laura Vang Rasmussen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 58 60
E-mail: lr@ign.ku.dk

 • Skovrydning
 • Fødevaresikkerhed
 • Fattigdom

Lande: Burkina Faso, Ghana, Mali, Tanzania, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Laos, Brasilien

Stéphanie Horion

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 58 78
E-mail: smh@ign.ku.dk

 • Klimaforandringer og terrestrisk økosystem
 • Tørke og jordforringelse
 • Miljø-overvågning via satelitbilleder

Lande: Global skala, Vestafrika, Ghana, Senegal

Martin Rudbeck Jepsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 24
E-mail: mrj@ign.ku.dk

 • Klimaforandringer
 • Kulstofkredsløb og kulstofkreditter
 • Landbrugssystemer og arealanvendelse
 • Naturressourceforvaltning

Lande: Senegal, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Colombia

Alexander Prishchepov

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 24
E-mail: alpr@ign.ku.dk

 • Ændring af arealanvendelse - udvidelse og nedlæggelse af landbruget
 • Drivere til jorddækkeskifte
 • Klimatilpasning og modstandsdygtighed

Lande: Regionalt og globalt fokus samt Rusland, Ukraine, Kazakhstan, Mongoliet, Kina, Europa og Centralasien

Jytte Agergaard

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 67
E-mail: ja@ign.ku.dk

 • Intern migration og klimaændringer
 • Land-by-relationer

Lande: Nepal, Vietnam, Tanzania

Niels Fold

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 61
Mobil: 40 27 75 16
Mail: nf@ign.ku.dk

 • Globale værdikæder
 • Agro-industri og landbrugsudvikling
 • Kontraktdyrkning
 • Regional udvikling
 • Små-skala-minedrift

Lande: Ghana, Tanzania, Vietnam, Malaysia

Ole Mertz

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 29
E-mail: om@ign.ku.dk

 • Kulstofkreditter og afskovning
 • Lokale folks levevilkår og arealanvendelse
 • Skov, landbrug og klima i troperne

Lande: Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Kina, Salomonøerne, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Colombia

Anders Ræbild

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 19
Mobil: 21 68 88 59
Mail: are@ign.ku.dk

 • Agroforestry (agerskovbrug)
 • Tropiske træer i Afrika
 • Klimaændringer og træer
 • Genskabelse af tropiske skove

Lande: Burkina Faso, Niger, Mali, Indonesien, Bolivia

Lars Schmidt

Seniorkonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 39
Mail: lsc@ign.ku.dk

 • Agroforesty
 • Genskabelse af tropiske skove
 • Biologi og tropiske træer

Lande: Indonesien, Tanzania, Vietnam, Cambodia, Laos, Filippinerne

Jens-Peter Barnekow Lillesø

Seniorforsker, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 57
Mobil: 21 77 37 57
Mail: jpbl@ign.ku.dk

 • Agroforestry
 • Vegetationsændringer
 • Tropiske regnskove
 • Lokale værdikæder

Lande: Indonesien, Vietnam, Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Etiopien, Nepal

Lars Graudal

Forskningschef, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 16
Mobil: 30 66 35 20
Mail: lgr@ign.ku.dk 

 • Forskergruppeleder for Tropiske træer og Landskaber
 • Tropisk skovbrug, etablering og rehabilitering af skov
 • Forædling, anvendelse og bevaring af træer og deres genetiske ressourcer
 • Institutionel udvikling indenfor fremavl og forsyning med tropiske træfrø og -planter

Lande: Brasilien, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Centralamerika, Eritrea, Danmark, Indien, Indonesien, Kenya, Laos, Malawi, Mali, Mauritania, Myanmar, Nepal, Niger, Pakistan, Senegal, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Rasmus Fensholt

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 26
E-mail: rf@ign.ku.dk

 • Klimaændringers påvirkning af økosystemer og naturressourcer
 • Miljøovervågning ved hjælp af satellitbilleder
 • Vegetation, tørke, afskovning og kulstofbalance

Lande: global skala

Torben Birch-Thomsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 70
Mobil: 23 72 90 45
Mail: tbt@geo.ku.dk

 • Levebrødsstrategier i landdistrikter
 • Naturressourceforvaltning
 • Land-by relationer
 • Landbrugssystemer
 • Ændringer i arealanvendelse

Lande: Tanzania, Zambia, Botswana, Swaziland, Sydafrika, Mali, Ghana, Malaysia/Borneo, Cambodia, Salomonøerne

Christian Pilegaard Hansen

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 35
Mobil: 61 66 27 46
Mail: cph@ifro.ku.dk

 • Håndhævelse af skovlove, forvaltning og handel (FLEGT)
 • Skovrydning
 • Tildeling af rettigheder til naturressourcer og beskatning


Lande: Ghana

Ida Theilade

Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 42
Mobil: 60 22 34 10
Mail: idat@ifro.ku.dk 

 • Bevaring og forvaltning af tropiske skove.
 • Indfødte folk
 • Skove, CO2 og klima

Lande: Sydøstasien og Østafrika

Jens Friis Lund

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 67
Mobil: 20 62 77 06
Mail: jens@ifro.ku.dk

 • Skovforvaltning
 • Deltagelse i forvaltning af skov
 • Community forestry

Lande: Tanzania, Nepal, Ghana

Mariève Pouliot

Lektor og viceinstitutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Mobil: 50 11 63 66
Mail: mapo@ifro.ku.dk

 • Livelihoods
 • Miljøafhængighed i husholdninger
 • Sammenhæng mellem skov og menneskelig sundhed

Lande: Burkina Faso, Ghana

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Thorsten Treue

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 59
Mobil: 51 94 62 36
Mail: ttr@ifro.ku.dk

 • Skovpolitik og økonomi i udviklingslande
 • Decentraliseret skovforvaltning i udviklingslande
 • Skovbevarelse
 • Tropiske skoves rolle i mindskningen af klimaforandringer: REDD (reduced emissions from deforestation and forest degradation)

Lande: Ghana, Tanzania, Nepal

Cecilie Rubow

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64/
35 32 35 68
Mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk

 • Lokal respons på klimaforandringer

Lande: Cook Islands, Stillehavsøer, Polynesien

Økonomi og jura

Forsker Kontakt Emne

Thomas Markussen

Lektor, Økonomisk Institut

Telefon: 35 32 30 86
Mail: thomas.markussen@econ.ku.dk

 • God regeringsførelse
 • Politik og økonomisk udvikling
 • Jord-rettigheder og jord-reformer
 • Voldelig konflikt

Lande: Vietnam, Cambodia, Kenya, Indien

Finn Tarp

Professor, Økonomisk Institut

Telefon: 35 32 30 41
Mobil: (+358) 45 11 08 008
Mail: finn.tarp@econ.ku.dk

 • Udviklingsøkonomi
 • Makroøkonomi i udviklingslande
 • Udviklingsbistand
 • Firma- og husholdningsanalyser
 • Fattigdom og ulighed

Lande: Swaziland, Mozambique, Zimbabwe, Vietnam og 35 andre udviklingslande.

Henrik Hansen

Professor, Økonomisk Institut

Telefon: 35 32 44 05
Mobil: 26 53 93 50
Mail: henrik.hansen@econ.ku.dk

 • Statistisk effektmåling
 • Økonomisk vækst
 • Fattigdom
 • Udviklingsbistand

Lande: Vietnam

John Rand

Professor, Økonomisk Institut

Telefon: 35 33 68 65
Mobil: 24 48 12 59
Mail: john.rand@econ.ku.dk 

 • Statistisk effektmåling
 • Firmadynamikker og konkurrenceevne
 • Erhvervspolitik

Lande: Vietnam, Mozambique, Ghana

Christian Lund

Professor og sektionsleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Mobil: 28 49 69 82
Mail: clund@ifro.ku.dk

 • Jord
 • Ejendomsret
 • Land grabbing
 • Konflikter over ressourcer

Lande: Niger, Ghana, Burkina Faso, Indonesien

Morten Broberg

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 96
Mail: morten.broberg@jur.ku.dk

 • Regulering af udviklingsbistand
 • Regulering af handel med udviklingslandende
 • Retsreformer i udviklingslandene

Samfund og kultur

Forsker Kontakt Emne

Esther Fihl

Professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Mobil: 51 30 30 27
Mail: efihl@hum.ku.dk
 • Socioøkonomisk transformation
 • Katastrofer og økonomisk nødhjælp
 • Lokal moralfølelse i forbindelse med økonomisk udveksling
 • Kulturarv og udvikling af turisme
 • Kulturelle sammenstød

Lande: Tamil Nadu, Sydindien

Manja Hoppe Andreasen

Tenure track-adjunkt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Mobil: 22 90 04 42
E-mail: manja.andreasen@ign.ku.dk

 • Urbanisering i lav- og middelindkomstlande
 • Byvækst og byudvikling
 • Urbane ekspansionsprocesser
 • Voksende middelklasser
 • Uformelle bebyggelser
 • Infrastrukturudvikling
 • Mobilitet og tilgængelighed

Lande: Tanzania, Ghana

Jytte Agergaard

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 67
E-mail: ja@ign.ku.dk

 • Migration og mobilitet (intern, international, translokal)
 • Land-by-relationer og vækst i småbyer
 • Urbanisering: bosætning, mobilitet og fremkommelighed
 • Levevilkår: familierelationer og køn

Lande: Nepal, Vietnam, Tanzania, Ghana

Ravinder Kaur


Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Mobil: 31 23 34 21

Mail: rkaur@hum.ku.dk (foretrukket)

Skype: ravinderkaursandhu (foretrukket)

 • Økonomiske reformer i Indien
 • Emerging markets, BRICS, IBSA
 • Cooperate nationhood
 • Korruption
 • Udvikling af global identitet
 • Delingen af Indien og Pakistan
 • Flygtninge, tvungen migration
 • Lokalt selvstyre, minoritetsvold
 • Moderne medborgerskab

Lande: Indien, Pakistan, Sydasien

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Jesper Nielsen

Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Telefon: 38 10 93 20 (privat)
Mobil: 51 30 24 21
Mail: jnielsen@hum.ku.dk

 • Indianske præcolumbianske kulturer
 • Mesoamerika (aztekerne, mayaerne, Teotihuacan osv.)
 • Skriftsystemer, kunst og religion i indianske kulturer
 • Kolonitiden i Mexico og Guatemala

Lande: Mexico, Guatemala, Belize og Honduras

Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Postdoc, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Telefon: 51 30 07 07
Mail: miriamz@hum.ku.dk

 • Kultur og samfund
 • Kvinder og kvinders rettigheder
 • Forvaltning og globalisering


Lande: Sydøstasien (især Malaysia, Indonesien)

Oscar Salemink

Professor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 44 72
Mail: o.salemink@anthro.ku.dk

 • Etnisk identitet
 • Menneskerettigheder
 • Udviklingspolitik

Lande: Vietnam

Foretrækker at udtale sig på engelsk

Henrik Vigh

Professor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk

 • Freds- & konfliktforskning
 • Krise & kronicitet
 • Udokumenteret migration
 • Mobilisering

Lande: Vestafrika

Susan Whyte

Professor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 77
Mail: Susan.Reynolds.Whyte@anthro.ku.dk

 • Ældre og sundhed
 • Børn og sundhed
 • Samfundsforandringer – konflikt
 • Medicinsk antropologi

Lande: Uganda, Kenya, Tanzania

Karen Fog Olwig

Professor emeritus, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 79
Mail: karen.fog.olwig@anthro.ku.dk

 • Migration
 • Kulturel kompleksitet
 • Familie, børn
 • Turisme, kulturel identitet

Lande: Caribien

Kirsten Hastrup

Professor emeritus, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 60
Mail: kirsten.hastrup@anthro.ku.dk

 • Forholdet mellem samfund og natur
 • Menneskerettigheder

Inger Sjørslev

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 78
Mail: inger.sjoerslev@anthro.ku.dk

 • Religion, ritualer
 • Indfødte folk
 • Museologi
 • Politisk kultur

Lande: Sydamerika, Brasilien

Hanne Mogensen

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 54
Mail: hanne.mogensen@anthro.ku.dk

 • Medicinsk antropologi
 • Human security
 • Fred og forsoning

 

 • Lande: Uganda, Zambia (og mindre projekter i Tanzania og Burkina Faso)

Quentin Gausset

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 73
Mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk

 • Miljø
 • Naturressourceforvaltning
 • AIDS
 • Identitet
 • Etnicitet
 • Religion

Lande: Cameroun, Burkina Faso, Sydafrika, Botswana, Swaziland, Zambia, Tanzania, Uganda, Malaysia, Thailand

Heiko Henkel

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 44 56
Mail: heiko.henkel@anthro.ku.dk

 • Religion og Sekularisme
 • Ritual og Ritualisering

Lande: Tyrkiet

Morten Axel Pedersen

Professor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 64 / 35 32 34 75
Mail: morten.pedersen@anthro.ku.dk

 • Kina i Afrika og Mongoliet
 • Infrastruktur

Lande: Mongoliet