Sygdom og vaccine

Forsker Kontakt Emne

Frans Waldorff

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 35 32 71 29
Mail: fransw@sund.ku.dk

 • Almen praksis og corona
 • Demens og corona

Morten Andersen

Professor, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Tlf.: 35 33 35 06
Mail: morten.andersen@sund.ku.dk

 • Godkendelse af vacciner og lægemidler
 • Lægemidlers bivirkninger og effekt 

Anne Møller

Lektor, postdoc, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 35 32 71 29
Mail: anmo@sund.ku.dk

 • Folkeoplysning og corona
 • Corona og livskvalitet blandt patienter med multimorbiditet

Michael Eriksen Benros

Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Tlf.: 26255239
mail: michael.eriksen.benros@regionh.dk 

 • Infektioner og immunforsvarets betydning for hjernen og psykiske sygdomme
 • COVID-19 og mentalt helbred
 • COVID-19 og hjernepåvirkninger

Claus Ekstrøm

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 35 32 75 97
Mail: ekstrom@sund.ku.dk

 • Matematisk modellering af epidemier
 • Statistik og biostatistik
 • Statistiske vurderinger af evidens fra videnskabelige studier

Naja Hulvej Rod

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 35 32 67 35
Mail: nahuro@sund.ku.dk

 • Mentalt helbred
 • Epidemiologiske mål for smittespredning og dødelighed

Rudi Westendorp

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 35 33 13 70
Mail: westendorp@sund.ku.dk

 • Risk and outcome of COVID disease in populations
 • Impact of COVID on the lives of older people (main risk group)
 • (Effectiveness of) public health interventions
 • Side effects of lock down on general health care provisions

Lars Bjerrum

Professor, Afdeling for Almen Medicin

Tlf.: 35 32 79 39
Mobil: 20 68 24 68
Mail: lbjerrum@sund.ku.dk 

 • Infektioner og multiresistens i relation til almen praksis-sektoren

Jan Pravsgaard Christensen

Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Tlf.: 35 32 78 73
Mobil: 30 58 99 45
Mail: jpc@sund.ku.dk

 • Virussygdomme
 • Kroppens immunologiske forsvar
 • Vacciner og vaccineudvikling
 • Typer af sygdomme, der kan vaccineres imod

Flemming Konradsen

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Mobil: 60 10 16 61
Mail: flko@sund.ku.dk

 • Global sundhed
 • Folkesundhed i lavindkomstlande
 • Miljøfaktorers påvirkning af sygdomsspredning
 • Kommunikationsstrategier for hygiejnefremme
 • COVID-respons og mental sundhed

Jens Lundgren

Professor, Institut for Klinisk Medicin

Tlf.: 35 45 57 51
Mobil: 40 87 93 03
Mail: jdl@cphiv.dk

 • Virussygdomme
 • De seneste virusepidemier
 • Epidemilogiens historie

Marie Nørredam

Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Tlf: 35 32 76 32
Mail: mano@sund.ku.dk

 • Etnisk og social ulighed i COVID-19-pandemien
 • COVID-19 blandt indvandrere og etniske minoriteter

Allan Randrup Thomsen

Professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Tlf.: 35 32 78 71
Mobil: 24 80 46 12
Mail: athomsen@sund.ku.dk

 • Virussygdomme 
 • Immunforsvarets betydning for infektionsforløbet
 • Vacciner og vaccineudvikling

Samfundsmæssige perspektiver

Forsker Kontakt Emne

Henriette Steiner

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Tlf.: 35 33 10 33
Mail: hst@ign.ku.dk

 • Omgangsformer (digitale og fysiske) under pandemien
 • Pandemiens konsekvenser for bylivet
 • Coronaprojekt: Touch in the Time of Corona: Reflections on Love, Care and Vulnerability in the Pandemic

Kristin Eva Albrechtsen Haahr Veel

Lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Tlf.: 20 40 49 14
Mail: kristinv@hum.ku.dk

 • Omgangsformer (digitale og fysiske) under pandemien
 • Pandemiens konsekvenser for bylivet
 • Coronaprojekt: Touch in the Time of Corona: Reflections on Love, Care and Vulnerability in the Pandemic

Ida Vandsøe Madsen
Ph.d.-studerende, Institut for Antropologi

Tlf.: 29 28 85 75
Mail: ivm@anthro.ku.dk

 • Relationen mellem pårørende og personer med demens under COVID-19
 • Sociale og kulturelle aspekter af omsorg, sygdom og krise

Karen Asta Arnfred Vallgårda
Lektor, SAXO-Instituttet

Tlf.: 20 20 38 61
Mail: karenva@hum.ku.dk

 • Familieliv under coronakrisen

Katrine Rønsig Larsen
Ph.d.-studerende, SAXO-Instituttet

Tlf.: 35 32 11 26
Mail: krl@hum.ku.dk

 • Vold og konflikter i hjemmet under coronakrisen
 • Coronaprojekt: STAY HOME: The home during the Corona Crisis - and after

Anne-Milla Wichmann Kristensen
Ph.d.-studerende, Det Teologiske Fakultet

Tlf.: 35 33 78 82
Mail: awj@teol.ku.dk

 • Eksistentielle erfaringer, særligt med angst og mod i hjemmet under coronakrisen
 • Coronaprojekt: STAY HOME: The home during the Corona Crisis - and after

Asger Lau Andersen
Lektor, Økonomisk Institut

Tlf.: 35 33 31 33
Mail: asger.lau.andersen@econ.ku.dk

 • Husholdningsøkonomi
 • Forbrugs- og opsparingsadfærd og låntagning
 • Politisk økonomi

Morten Bennedsen

Professor, Økonomisk Institut

Tlf.: 35 33 42 78
Mail: mobe@econ.ku.dk

 • Familievirksomheder
 • Internationale virksomheder
 • Global økonomi
 • Krisehåndtering i danske virksomheder

Klaus Høyer

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 35 32 79 96
Mail: klho@sund.ku.dk

 • Borgernes oplevelser og overvejelser under nedlukningen

Rikke Lund

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 24 66 05 35
Mail: rilu@sund.ku.dk

 • Social ulighed i sundhed
 • Betydningen af ensomhed og sociale relationer

Thorkild I.A. Sørensen

Professor emeritus, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Tlf.: 93 56 59 34
Mail: tias@sund.ku.dk

 • Livsstil og corona
 • Fedme og corona

Anders Blok

Lektor, Sociologisk Institut

Tlf.: 35 32 35 77
Mail: abl@soc.ku.dk

 • Risikosamfund
 • Corona-diskussioner i offentligheden
 • Corona-håndtering i relation til klimaforandringer

Robert Böhm

Professor, Psykologi/Økonomi/SODAS

Mobil: 50 20 52 68
Mail: rb@psy.ku.dk

 • Forandring af adfærd ifm. globale udfordringer som pandemier 
 • Beslutninger og adfærd i sociale situationer

Sonja Breinholst

Lektor, Institut for Psykologi

Tlf.: 35 32 48 92
Mail: sonja.breinholst@psy.ku.dk

 • Angst hos børn og unge
 • Forældreadfærd

Carl-Johan Lars Dalgaard

Professor og økonomisk overvismand,  Økonomisk Institut>

Tlf.: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk

 • Makroøkonomi
 • Økonomisk stabilisering
 • Vækstteori
 • Udviklingsøkonomi

Jørgen Delman

Professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Tlf.: 51 30 24 40
Mail: jorgen.delman@hum.ku.dk

 • Politiske og økonomiske vinkler angående corona og Kina

Susanne Ditlevsen

Professor, Institut for Matematiske Fag

Tlf.: 35 32 07 85
Mail: susanne@math.ku.dk 

 • Matematiske modeller for epidemier og de tilhørende statistiske problemer

Martin Gonzales Eiras

Lektor, Økonomisk Institut

Tlf.: 35 32 44 04
Mail: mge@econ.ku.dk

 • Macroeconomics
 • Political Economy
 • Finance
 • Coronaprojekt: An optimal ’lockdown’ during an epidemic

Mette Gørtz

Professor, Økonomisk Institut

Tlf.: 35 32 30 14
Mail: mette.gortz@econ.ku.dk

 • Sundhedsøkonomi

Bente Halkier

Professor, Sociologisk Institut

Mobil: 21 62 96 94
Mail: beh@soc.ku.dk

 • Hverdagslivssociologi
 • Forbrugssociologi

Jakob Roland Munch

Professor og økonomisk vismand,
Økonomisk Institut

Tlf.: 35 32 30 19
Mail: Jakob.Roland.Munch@econ.ku.dk

 • Arbejdsmarked
 • Globalisering
 • Dansk eksport

Asmus Leth Olsen

Professor MSO, Institut for Statskundskab

Tlf.:  35 32 34 01
Mobil: 29 84 86 92
Mail: ajlo@ifs.ku.dk

 • Hvad danskerne tænker, ved og mener om coronaepidemien
 • Borgernes opfattelse af den offentlige forvaltning, brugeradfærd, adfærdsdesign
 • Coronaprojekt: Public Opinion and Social Distancing in the COVID-19 Pandemic

Jens Elo Rytter
Professor, Centre for International Law, Conflict and Crisis

Tlf.: 35 32 31 01
Mail: Jens.Elo.Rytter@jur.ku.dk

 • Rettigheder ifm. karantænesituationer 
 • Menneskerettigheder og humanitære situationer

Helle Samuelsen 

Lektor, Institut for Antropologi

Mobil: 28 15 52 33
Mail: H.Samuelsen@anthro.ku.dk

 • Medicinsk antropologi
 • Sundhedsantropologi
 • Sundhedssystemer

Karsten Vrangbæk

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab

Mobil:  29 41 00 69
Mail: Kv@ifs.ku.dk

 • Sundhedsvæsenets organisering og styring

Ayo Wahlberg

Professor MSO, Institut for Antropologi

Tlf.: 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk

 • Sundhedsantropologi
 • Global udvikling
 • Kina

Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Professor, Økonomisk Institut

Tlf.: 35 32 30 30
Mail: jacob@econ.ku.dk

 • Makroøkonomi
 • Offentlig økonomi

Johannes Wohlfart

Lektor, Økonomisk Institut

Tlf.:  35 33 20 61
Mail: Johannes.Wohlfart@econ.ku.dk

 • Household Finance
 • Behavioral Economics
 • Macroeconomics
 • Coronaprojekt: Income and Wealth Schocks and Expectations during the COVID-19 Pandemic

Thomas Morton

Professor, Institut for Psykologi

Tlf.: 35 32 63 56
Mail: thomas.morton@psy.ku.dk

 • Psykisk sundhed og familieliv under COVID-19
 • Social distancering under COVID-19

Séamus Power

Lektor, Institut for Psykologi

Tlf.: 35 33 25 76
Mail: seamus.power@psy.ku.dk

 • Psykisk sundhed og familieliv under COVID-19
 • Social distancering under COVID-19

Ingo Zettler

Professor, Institut for Psykologi

Tlf.: 35 32 48 50
Mail: ingo.zettler@psy.ku.dk

 • Danskernes sociale adfærd under COVID-19
 • Viden, opfattelse og adfærd relateret til udbruddet af COVID-19

Guido Makransky

Professor, Institut for Psykologi

Tlf.: 35 32 62 76
Mail: gm@psy.ku.dk

 • Simuleringer af flokimmunitet gennem immersive virtual reality og deres effekt på tilslutningen til vaccination mod COVID-19