Drivhusgasser og vejrfænomener

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Eigil Kaas

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 14
Mobil: 26 14 93 02
Mail: kaas@nbi.ku.dk

 • Klimamodeller
 • Menneskeskabt påvirkning af klimaet
 • Ændringer i havniveau
 • Klimaekstremer
 • Ændringer i regionalt og lokalt klima

Bo Elberling

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 20
Mail: be@ign.ku.dk

 • Drivhusgasser, methan
 • Arktis og Antarktis
 • Permafrost
 • Kulstofkredsløbet

Ole John Nielsen

Professor, Kemisk Institut

Telefon: 35 32 03 31
Mail: ojn@chem.ku.dk

 • Atmosfærekemi
 • Atmosfæriske partikler
 • Luftforurening
 • Klimaændringer

Thomas Blunier

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 84
Mail: blunier@nbi.ku.dk

 • Drivhusgasser i atmosfæren før og nu
 • Kilder til drivhusgasser

 

Natur, biodiversitet, forvaltning

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jørgen Bo Larsen

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 88
mobil: 40 10 60 24
mail: jbl@ign.ku.dk

 • Tilpasning af træer og skove til klimaforandringer

Jette Bredahl Jacobsen

Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: +45 35 33 17 46
Mobil: +45 21 14 79 12
Mail: jbj@ifro.ku.dk 

 • Tilpasning af skovbrug til klimaforandringer
 • Økonomisk værdi af tilpasning

Carsten Rahbek

Professor, Globe Institute

Telefon: 35 32 10 30
Mail: crahbek@snm.ku.dk

 • Biodiversitet
 • Arternes udbredelse
 • Dansk natur og klimaforandringer
 • Ødelæggelse af arters levesteder

Hans Peter Ravn

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 63
Mobil: 40 43 18 63
Mail: hpr@ign.ku.dk

 • Invasive arter
 • Insekter i skov, park og landskab
 • Skadedyr og klimaforandringer

Inger Kappel Schmidt

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 16 68
Mobil: 61 70 32 93
Mail: iks@ign.ku.dk

 • Samspillet mellem klima og økosystemer
 • Planters tilpasning
 • Jordbundsprocesser
 • Nye plantearter i Danmark

Ida Theilade

Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 42
Mobil: 60 22 34 10
Mail: idat@ifro.ku.dk

 • Forvaltning og bevaring af tropiske skove i Afrika og Sydøstasien
 • CO2-udslip fra skovafbrænding
 • CO2-kreditter

Katherine Richardson

Professor, Globe Institute

Telefon: 35 32 12 03
Mobil: 28 75 42 85
Mail: kari@science.ku.dk

 • Klimaforandringer og marine økosystemer
 • Oceanernes optag af CO2

 

Aslak Grinsted

Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 06 20
Mail: aslak@nbi.ku.dk

 • Havniveauændringer før, nu og i fremtiden

Christine Schøtt Hvidberg

Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 63
Mail: ch@nbi.ku.dk

 • Iskappernes reaktion på klimaændringer

Peter Ditlevsen

Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 06 03
Mobil: 28 75 06 03
Mail: pditlev@nbi.ku.dk

 • Bratte klimaændringer

Bo Møllesøe Vinther
Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 18
Mail: bvinther@nbi.ku.dk

 • Klimaet i de seneste 10.000 år
 • FN's klimapanel IPCC

Arktiske områder

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Dorthe Dahl-Jensen

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 56
Mobil: 22 89 45 37
Mail: ddj@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Frank Sejersen
Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Telefon:  +45 40 18 61 67
Mobil: 23 70 82 34
Mail: sejersen@hum.ku.dk

 • Menneskelige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Tilpasningsstrategier

Anders Michelsen

Professor, Biologisk Institut

Mobil: +45 23 39 82 86
Mail: andersm@bio.ku.dk

 • Effekter af klimaforandringer i danske og arktiske økosystemer
 • Planters kulstof- og næringsstofoptagelse

 

Klima og sundhed

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Hans Chr. Bruun Hansen

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 24 18
Mobil: 24 94 26 07
Mail: haha@plen.ku.dk

 • Vandressourcer
 • Vandbesparende teknologier
 • Vandkatastrofer og hygiejne

Peter Furu

Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 67 86
Mobil: 61 77 37 73
Mail: furu@sund.ku.dk

 • Klimaforandringer og sundhedskonsekvenser i udviklingslande

Steffen Loft

Professor og institutleder, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 76 49
mobil: 26 81 48 89
Mail: stl@sund.ku.dk 

 • Miljømedicin
 • Helbredelseseffekter af miljøfaktorer mhp. forebyggelse, kostfaktorer, luftforurening

Naturressourcer: kultur, historie, etik, samfund

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Mickey Gjerris

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 25 37 03 85
Mail: mgj@ifro.ku.dk

 • Etik og natursyn
 • Individuelt og kollektivt ansvar
 • Livet efter bæredygtighed
 • Miljøetik
 • Religion og økologi

Jakob Wolf

Lektor, Det Teologiske Fakultet

Telefon: 35 32 37 15
Mail: jwo@teol.ku.dk

 • Etik og natursyn
 • Religion og økologi

Hilda Rømer Christensen

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 39 43
Mail: hrc@soc.ku.dk

 • Køn og klimabevægelser
 • Klima og bæredygtig transport
 • Klimapolitik ift. køn og diversitet

Bo Fritzbøger

Lektor, Saxo-Instituttet

Telefon: 51 29 97 59
Mail: bofritz@hum.ku.dk

 • Miljøhistorie
 • Landskabshistorie
 • Naturressourceudnyttelse

Anders Blok

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 35 77
Mobil: 26 74 78 28
Mail: abl@soc.ku.dk
Twitter: @BlokAnders

 • By-grønne fællesskaber
 • Klima- og miljøbevægelser
 • Klima og hverdagsliv
 • Storbyers klimainitiativer

Stig Jensen

Lektor, Center for Afrikastudier

Telefon: 35 32 45 99
Mail: sti@teol.ku.dk

 • Samfundsmæssige interesser for naturen
 • Klimaforandringer og naturforvaltning i Afrika

Olaf Corry

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 33 21 12
Mail: oc@ifs.ku.dk
Twitter: @olaf.corry

 • Protestbevægelser, sociale bevægelser og politisk engagement
 • Politiske valg og nye teknologier

Mads Ejsing

Postdoc, Institut for Statskundskab

Mobil: 42 65 32 75
Mail: mae@ifs.ku.dk

 • Klimapolitik
 • Nymaterialisme
 • Forholdet mellem demokrati og klimaudfordringer

Quentin Gausset

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 73
Mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk

 • Miljøantropologi
 • Forvaltning af naturlige ressourcer
 • CO2-fodspor
 • Miljøadærd

Anette Høite Hansen

Ph.d.-stipendiat, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 61 71
Mail: ahh@anthro.ku.dk

 • Bæredygtighed
 • Miljøadfærd

Troels Krarup

Postdoc, Sociologisk Institut

Telefon:  35 33 76 93
Mail: tmk@soc.ku.dk

 • Urban Green Communties
 • Klimatilpasning

Bente Halkier

Professor, Sociologisk Institut

 

Mobil: 21 62 96 94
Mail: beh@soc.ku.dk

 • Forbrugssociologi

Stine Krøijer

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 15 81
Mobil: 60 24 84 77
Mail: stine.kroijer@anthro.ku.dk

 • Natur- og Klimapolitik
 • Landskabsfortællinger og forvaltning af naturnationalparker, skove og lavbundsjorde i Danmark
 • Klimaaktivisme, klimabevægelser og oprindelige folks rettigheder
 • Landbrug og naturressourceudnyttelse i Amazonas

Simon Westergaard Lex

Tenure track-adjunkt, Institut for Antropologi

Mobil:  31 43 28 39
Mail: simon.lex@anthro.ku.dk

 • Bæredygtige byer og organisationer
 • Greentech og enteprenørskab

Kelton Ray Minor

Ph.d.-stipendiat, Økonomisk Institut

Telefon: 35 32 81 43
Mail: kmi@samf.ku.dk

 • Klimaændringer og sundhed
 • Klimaøkonometri
 • Urbane klimaforandringer og klimatilpasning
 • Klimaoverbevisninger og klimaadfærd

Thomas Morton

Professor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 63 56
Mail: thomas.morton@psy.ku.dk

 • Identiteter, miljøopfattelse og miljøhandling
 • Sociale normer og adfærdsændring
 • Klimaforandringskommunikation, offentlighedens forståelse af videnskab og polariserede holdninger

Guido Makransky

Professor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 62 76
Mail: gm@psy.ku.dk

 • Klimaadfærdsinterventioner
 • Miljøuddannelse
 • Immersive virtual reality som et middel til at opleve fremtidens klima

Ingo Zettler

Professor, Institut for Psykologi

 

Telefon: 35 32 48 50
Mail: ingo.zettler@psy.ku.dk

 • Personlighed og (pro)miljøadfærd
 • Adfærdsændrende interventioner
 • Økonomiske spil som et middel til at studere beslutningstagning og adfærd

Naturressourcer: økonomi og politik

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Peter Pagh

Professor, Center for Offentlig Regulering og Administration

Telefon: 35 32 31 27
Mobil: 21 82 00 38
Mail: Peter.Pagh@jur.ku.dk 

 • Miljøret i EU og Danmark
 • Borgernes rettigheder på miljøområdet

Bo Jellesmark Thorsen

Professor og institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 00
Mobil: 20 13 83 45
Mail: bjt@ifro.ku.dk

 • Ressourcer og naturværdier under pres
 • Forvaltning af skove og naturområder
 • Klimaforandringer

 

Peder Andersen

Professor emeritus, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 22 75
Mobil: 21 26 74 98
Mail: pean@ifro.ku.dk

 • Naturressourcer
 • Europæisk fiskeripolitik
 • Miljøplanlægning og regulering

Carl-Johan Lars Dalgaard

Professor, Økonomisk Institut

Telefon: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk

 • Klima og økonomisk vækst
 • Effektiviteten af ulandbistand

Uffe Jakobsen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 04
Mail: uj@ifs.ku.dk

 • Grønland og Arktis: Klimaforandringer, asiatisk interesser, sikkerhed og governance
 • Klimaforandringer og samfundsfundsmæssige konsekvenser i Arktis. 

Peter Kjær Kruse-Andersen

Adjunkt, Økonomisk Institut

Telefon: 35 33 47 92
Mobil: 26 29 21 33
Mail: Peter.K.Kruse-Andersen@econ.ku.dk

 • Miljø-, ressource- og klimaøkonomi
 • Det Europæiske CO2-kvotesystem (EU ETS)
 • Økonomisk vækst og klimaforandringer
 • Lækage af drivhusgasser

Jens Ladefoged Mortensen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 48
Mobil: 31 41 32 11
Mail: jlm@ifs.,ku.dk

 • Grøn eksport- og handelspolitik
 • EU-frihandelsaftaler og bæredygtighed
 • Internationale forhandlinger om handel med grønne produkter (EGA)
 • WTO-tvister om miljøpolitik

Peter Birch Sørensen

Professor, Økonomisk Institut

Mobil: 28 14 63 39
Mail: peter.birch.sorensen@econ.ku.dk

 • Miljø-, ressource- og klimaøkonomi
 • Miljømæssigt bæredygtig økonomisk udvikling
 • Grønt BNP

Finn Tarp

Professor, Økonomisk Institut

Mobil: 93 50 91 61
Mail: finn.tarp@econ.ku.dk

 • Udviklingsøkonomi
 • Økonomisk politik

Lars Tønder

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 04 89
Mail: lt@ifs.ku.dk

 • Klima, demokrati og lederskab
 • Antropocæne

Kristoffer Albris

Adjunkt, Institut for Antropologi

Mobil: 26 20 23 77
Mail: kristoffer.albris@anthro.ku.dk

 • Klimatilpasning
 • Katastrofer

Cecilie Rubow

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 35 68
Mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk

 • Klimaforandringer på stillehavsøer

Biomasse, bioenergi og landbrug

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Morten Ingerslev

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 76
Mobil: 24 22 74 79
Mail: moi@ign.ku.dk

 • Bæredygtig biomasse fra danske skove

Birger Lindberg Møller

Professor Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 52
Mail: blm@plen.ku.dk

 • Bioenergi
 • Genteknologi
 • Afgrøder
 • Dyrefoder

Lars Stoumann Jensen

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 70
Mobil: 21 22 20 39
Mail: lsj@plen.ku.dk

 • Husdyrgødning, gylle og affaldsstoffer
 • Miljøpåvirkninger
 • Jordens frugtbarhed

 

Bjarke Veierskov

Lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 26 16
Mail: bv@plen.ku.dk

 • Klimaforandringer og landbrugsjord
 • GMO

 

 John Roy Porter

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 77
Mobil: 29 17 71 81
Mail: jrp@plen.ku.dk

 • Klimaforandringer og landbrugsjord
 • Energiafgrøder

 

Jan Kofod Schjørring

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 95
Mobil: 23 71 00 02
Mail: jks@plen.ku.dk

 • Bæredygtighed planteproduktion
 • Klimatilpasninger i landbruget

 Lars Stoumann Jensen,

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 70
Mobil: 21 22 20 39
Mail: lsj@plen.ku.dk

 • Affaldshåndtering i landbruget
 • Genanvendelse af organisk affald
 • Kulstoflagring og udledninger i miljøet

Poul Erik Jensen,

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 40
Mobil: 61 34 46 37
Mail: peje@plen.ku.dk

 • Overgang fra fossile brændstoffer til plantebaseret energi

Københavns Universitets ambitioner på klimaområdet

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Tomas Refslund Poulsen

Grøn Campus, Københavns Universitet

Telefon: 35 32 41 09
Mobil: 30 70 41 09
Mail: trp@adm.ku.dk

 • KU’s energi- og klimaindsats
 • Klimamål
 • Adfærd hos ansatte og studerende