Klima og bæredygtighed

Drivhusgasser og vejrfænomener

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Eigil Kaas

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 14
Mobil: 26 14 93 02
E-mail: kaas@nbi.ku.dk

 • Klimamodeller
 • Menneskeskabt påvirkning af klimaet
 • Ændringer i havniveau
 • Klimaekstremer
 • Ændringer i regionalt og lokalt klima

Bo Elberling

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 25 20
E-mail: be@ign.ku.dk

 • Drivhusgasser, methan
 • Arktis og Antarktis
 • Permafrost
 • Kulstofkredsløbet

Ole John Nielsen

Professor, Kemisk Institut

Telefon: 35 32 03 31
E-mail: ojn@chem.ku.dk

 • Atmosfærekemi
 • Atmosfæriske partikler
 • Luftforurening
 • Klimaændringer

Thomas Blunier

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 84
E-mail: blunier@nbi.ku.dk

 • Drivhusgasser i atmosfæren før og nu
 • Kilder til drivhusgasser

Jesper Riis Christiansen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 69 42
Mobil: +45 30 26 16 76
E-mail: jrc@ign.ku.dk
 • Drivhusgasser, metan og lattergas
 • Jordbundsprocesser
 • Samspillet mellem naturgenopretning og klima
 • Økohydrologi

Klaus Steenberg Larsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 76 54
Mobil: +45 93 56 55 83
E-mail: ksl@ign.ku.dk
 • Drivhusgasser, særligt CO2
 • Sammenspillet mellem klima, økosystemer og drivhusgasser
 • Økosystemers kulstof- og kvælstofkredsløb

Christian J. Bjerrum

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 24 05

E-mail: cjb@ign.ku.dk
 • Drivhusgasser i jordens fortid
 • Miljøkonsekvenser af klimaforandringer og drivhusgasser i jordens fortid
 • Skyer og planters indvirkning på fortiden klima

 

Natur, biodiversitet og forvaltning

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jørgen Bo Larsen

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 88
mobil: 40 10 60 24
E-mail: jbl@ign.ku.dk

 • Tilpasning af træer og skove til klimaforandringer

Niclas Scott Bentsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 17 14
Mobil: +45 20 20 63 18
E-mail: nb@ign.ku.dk
 • Bæredygtig skovforvaltning
 • Kulstoflagring i skove og træprodukter

Søren Jessen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 24 78
Mobil: +45 51 37 06 93
E-mail: sj@ign.ku.dk
 • Grundvand
 • Grundvands påvirkning af søer
 • Nitratudvaskning til grundvandet
 • Vandkvalitet

Christian J. Bjerrum

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 24 05

E-mail: cjb@ign.ku.dk
 • Iltsvind
 • Klimaforandringer
 • Masseuddøen

Majken Zibar

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 32 24 44

E-mail: mcl@ign.ku.dk
 • Grundvandsdannelse og nedsivning
 • Skovhydrologi

Karsten Høgh Jensen

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 24 84
Mobil: +45 28 75 24 84
E-mail: khj@ign.ku.dk
 • Vandressourcer

Mathias Just Justesen

Postdoc, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 80 55

E-mail: majj@ign.ku.dk
 • Biodiversitet i og uden for byen
 • Invasive arter
 • Skadedyr i skoven

Stéphanie Horion

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 58 78

E-mail: smh@ign.ku.dk
 • Klimaforandringer og terrestrisk økosystem
 • Miljøovervågning via satelitbilleder
 • Tørke og jordforringelse

Jette Bredahl Jacobsen

Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: +45 35 33 17 46
Mobil: +45 21 14 79 12
E-mail: jbj@ifro.ku.dk 

 • Tilpasning af skovbrug til klimaforandringer
 • Økonomisk værdi af tilpasning

Carsten Rahbek

Professor, Globe Institute

Telefon: 35 32 10 30
E-mail: crahbek@snm.ku.dk

 • Biodiversitet
 • Arternes udbredelse
 • Dansk natur og klimaforandringer
 • Ødelæggelse af arters levesteder

Inger Kappel Schmidt

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 16 68
Mobil: 61 70 32 93
E-mail: iks@ign.ku.dk

 • Samspillet mellem klima og økosystemer
 • Planters tilpasning
 • Jordbundsprocesser
 • Nye plantearter i Danmark

Ida Theilade

Professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 42
Mobil: 60 22 34 10
E-mail: idat@ifro.ku.dk

 • Forvaltning og bevaring af tropiske skove i Afrika og Sydøstasien
 • CO2-udslip fra skovafbrænding
 • CO2-kreditter

Katherine Richardson

Professor, Globe Institute

Telefon: 35 32 12 03
Mobil: 28 75 42 85
E-mail: kari@science.ku.dk

 • Klimaforandringer og marine økosystemer
 • Oceanernes optag af CO2

 

Aslak Grinsted

Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 06 20
E-mail: aslak@nbi.ku.dk

 • Havniveauændringer før, nu og i fremtiden

Christine Schøtt Hvidberg

Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 63
E-mail: ch@nbi.ku.dk

 • Iskappernes reaktion på klimaændringer

Peter Ditlevsen

Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 06 03
Mobil: 28 75 06 03
E-mail: pditlev@nbi.ku.dk

 • Bratte klimaændringer

Bo Møllesøe Vinther
Lektor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 18
E-mail: bvinther@nbi.ku.dk

 • Klimaet i de seneste 10.000 år
 • FN's klimapanel IPCC

Naturbaseret klimatilpasning

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Marina Bergen Jensen

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 17 90
mobil: +45 27 24 44 47
E-mail: mbj@ign.ku.dk

 • Sammenkobling af klimatilpasning med naturbeskyttelse
 • Sammenkobling af klimatilpasning med byplanlægning

Arktiske områder

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Dorthe Dahl-Jensen

Professor, Niels Bohr Institutet

Telefon: 35 32 05 56
Mobil: 22 89 45 37
E-mail: ddj@nbi.ku.dk

 • Isboringer på Grønland
 • Fortidens klima

Frank Sejersen
Lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Telefon:  +45 40 18 61 67
Mobil: 23 70 82 34
E-mail: sejersen@hum.ku.dk

 • Menneskelige konsekvenser af klimaforandringer i Arktis
 • Tilpasningsstrategier

Anders Michelsen

Professor, Biologisk Institut

Mobil: +45 23 39 82 86
E-mail: andersm@bio.ku.dk

 • Effekter af klimaforandringer i danske og arktiske økosystemer
 • Planters kulstof- og næringsstofoptagelse

 

Klima og sundhed

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Hans Chr. Bruun Hansen

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 24 18
Mobil: 24 94 26 07
E-mail: haha@plen.ku.dk

 • Vandressourcer
 • Vandbesparende teknologier
 • Vandkatastrofer og hygiejne

Peter Furu

Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 67 86
Mobil: 61 77 37 73
E-mail: furu@sund.ku.dk

 • Klimaforandringer og sundhedskonsekvenser i udviklingslande

Steffen Loft

Professor og institutleder, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Telefon: 35 32 76 49
mobil: 26 81 48 89
E-mail: stl@sund.ku.dk 

 • Miljømedicin
 • Helbredelseseffekter af miljøfaktorer mhp. forebyggelse, kostfaktorer, luftforurening

Naturressourcer: kultur, historie, etik og samfund

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Mickey Gjerris

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 25 37 03 85
E-mail: mgj@ifro.ku.dk

 • Etik og natursyn
 • Individuelt og kollektivt ansvar
 • Livet efter bæredygtighed
 • Miljøetik
 • Religion og økologi

Jakob Wolf

Lektor, Det Teologiske Fakultet

Telefon: 35 32 37 15
E-mail: jwo@teol.ku.dk

 • Etik og natursyn
 • Religion og økologi

Michala Hvidt Breengaard

Postdoc, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 43 80
E-mail: mbr@soc.ku.dk 

 • Køn og klimabevægelser
 • Klima og bæredygtig transport
 • Klimapolitik ift køn og diversitet

Hilda Rømer Christensen

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 39 43
E-mail: hrc@soc.ku.dk

 • Køn og klimabevægelser
 • Klima og bæredygtig transport
 • Klimapolitik ift. køn og diversitet

Nicole Doerr

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 33 50 57
E-mail: nd@soc.ku.dk 

 • Sociale bevægelser

Bo Fritzbøger

Lektor, Saxo-Instituttet

Telefon: 51 29 97 59
E-mail: bofritz@hum.ku.dk

 • Miljøhistorie
 • Landskabshistorie
 • Naturressourceudnyttelse

Anders Blok

Professor, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering

Telefon: 35 32 35 77
Mobil: 26 74 78 28
Mail: abl@soc.ku.dk
Twitter: @BlokAnders

 • By-grønne fællesskaber
 • Klima- og miljøbevægelser
 • Klima og hverdagsliv
 • Storbyers klimainitiativer

Stig Jensen

Lektor, Center for Afrikastudier

Telefon: 35 32 45 99
E-mail: sti@teol.ku.dk

 • Samfundsmæssige interesser for naturen
 • Klimaforandringer og naturforvaltning i Afrika

Olaf Corry

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 33 21 12
E-mail: oc@ifs.ku.dk
Twitter: @olaf.corry

 • Protestbevægelser, sociale bevægelser og politisk engagement
 • Politiske valg og nye teknologier

Mads Ejsing

Postdoc, Institut for Statskundskab

Mobil: 42 65 32 75
E-mail: mae@ifs.ku.dk

 • Klimapolitik
 • Nymaterialisme
 • Forholdet mellem demokrati og klimaudfordringer

Quentin Gausset

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 73
E-mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk

 • Miljøantropologi
 • Forvaltning af naturlige ressourcer
 • CO2-fodspor
 • Miljøadærd

Anette Høite Hansen

Ph.d.-stipendiat, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 61 71
E-mail: ahh@anthro.ku.dk

 • Bæredygtighed
 • Miljøadfærd

Troels Krarup

Postdoc, Sociologisk Institut

Telefon:  35 33 76 93
E-mail: tmk@soc.ku.dk

 • Urban Green Communties
 • Klimatilpasning

Bente Halkier

Professor, Sociologisk Institut

Mobil: 21 62 96 94
E-mail: beh@soc.ku.dk

 • Forbrugssociologi

Stine Krøijer

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 15 81
Mobil: 60 24 84 77
E-mail: stine.kroijer@anthro.ku.dk

 • Natur- og Klimapolitik
 • Landskabsfortællinger og forvaltning af naturnationalparker, skove og lavbundsjorde i Danmark
 • Klimaaktivisme, klimabevægelser og oprindelige folks rettigheder
 • Landbrug og naturressourceudnyttelse i Amazonas

Simon Westergaard Lex

Lektor, Institut for Antropologi

Mobil:  31 43 28 39
E-mail: simon.lex@anthro.ku.dk

 • Bæredygtige byer og organisationer
 • Greentech og enteprenørskab

Thomas Morton

Professor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 63 56
E-mail: thomas.morton@psy.ku.dk

 • Identiteter, miljøopfattelse og miljøhandling
 • Sociale normer og adfærdsændring
 • Klimaforandringskommunikation, offentlighedens forståelse af videnskab og polariserede holdninger

Guido Makransky

Professor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 62 76
E-mail: gm@psy.ku.dk

 • Klimaadfærdsinterventioner
 • Miljøuddannelse
 • Immersive virtual reality som et middel til at opleve fremtidens klima

Ingo Zettler

Professor, Institut for Psykologi

 

Telefon: 35 32 48 50
E-mail: ingo.zettler@psy.ku.dk

 • Personlighed og (pro)miljøadfærd
 • Adfærdsændrende interventioner
 • Økonomiske spil som et middel til at studere beslutningstagning og adfærd

Naturressourcer: økonomi og politik

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Peter Pagh

Professor, Center for Offentlig Regulering og Administration

Telefon: 35 32 31 27
Mobil: 21 82 00 38
E-mail: Peter.Pagh@jur.ku.dk 

 • Miljøret i EU og Danmark
 • Borgernes rettigheder på miljøområdet

Martin Rudbeck Jepsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 32 24 64

E-mail: mrj@ign.ku.dk
 • Bæredygtig udvikling
 • CO2-kreditter
 • Dansk natur og arealanvendelse
 • Kulstofkredsløbet og kilder til drivhusgasudledninger
 • Naturressourceforvaltning
 • Økologisk økonomi

Martin Rudbeck Jepsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 32 24 65
E-mail: mrj@ign.ku.dk 

 • Naturressourceforvaltning
 • Bæredygtig udvikling
 • Økologisk økonomi
 • Kulstofkredsløbet og kilder til drivhusgasudledninger
 • Dansk natur og arealanvendelse
 • CO2-kreditter

Bo Jellesmark Thorsen

Professor og institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 17 00
Mobil: 20 13 83 45
E-mail: bjt@ifro.ku.dk

 • Ressourcer og naturværdier under pres
 • Forvaltning af skove og naturområder
 • Klimaforandringer

 

Peder Andersen

Professor emeritus, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Telefon: 35 33 22 75
Mobil: 21 26 74 98
E-mail: pean@ifro.ku.dk

 • Naturressourcer
 • Europæisk fiskeripolitik
 • Miljøplanlægning og regulering

Michele Betsill

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 33 08 26
E-mail: m.betsill@ifs.ku.dk 

 • Global Environmental Politics
 • Understanding the role of non-state and sub-national actors and transnational forms of governance related to issues such as climate change, marine conservation, and natural resource extraction

Carl-Johan Lars Dalgaard

Professor, Økonomisk Institut

Telefon: 35 32 44 07
E-mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk

 • Klima og økonomisk vækst
 • Effektiviteten af ulandbistand

Uffe Jakobsen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 04
E-mail: uj@ifs.ku.dk

 • Grønland og Arktis: Klimaforandringer, asiatisk interesser, sikkerhed og governance
 • Klimaforandringer og samfundsfundsmæssige konsekvenser i Arktis. 

Peter Kjær Kruse-Andersen

Adjunkt, Økonomisk Institut

Telefon: 35 33 47 92
Mobil: 26 29 21 33
E-mail: Peter.K.Kruse-Andersen@econ.ku.dk

 • Miljø-, ressource- og klimaøkonomi
 • Det Europæiske CO2-kvotesystem (EU ETS)
 • Økonomisk vækst og klimaforandringer
 • Lækage af drivhusgasser

Jens Ladefoged Mortensen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 48
Mobil: 31 41 32 11
E-mail: jlm@ifs.,ku.dk

 • Grøn eksport- og handelspolitik
 • EU-frihandelsaftaler og bæredygtighed
 • Internationale forhandlinger om handel med grønne produkter (EGA)
 • WTO-tvister om miljøpolitik

Peter Birch Sørensen

Professor, Økonomisk Institut

Mobil: 28 14 63 39
E-mail: peter.birch.sorensen@econ.ku.dk

 • Miljø-, ressource- og klimaøkonomi
 • Miljømæssigt bæredygtig økonomisk udvikling
 • Grønt BNP

Finn Tarp

Professor, Økonomisk Institut

Mobil: 93 50 91 61
E-mail: finn.tarp@econ.ku.dk

 • Udviklingsøkonomi
 • Økonomisk politik

Lars Tønder

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 04 89
E-mail: lt@ifs.ku.dk

 • Klima, demokrati og lederskab
 • Antropocæne

Kristoffer Albris

Lektor, Institut for Antropologi

Mobil: 26 20 23 77
E-mail: kristoffer.albris@anthro.ku.dk

 • Klimatilpasning
 • Katastrofer

Cecilie Rubow

Lektor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 35 68
E-mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk

 • Klimaforandringer på stillehavsøer

Biomasse, bioenergi og landbrug

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Morten Ingerslev

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 16 76
Mobil: 24 22 74 79
E-mail: moi@ign.ku.dk

 • Bæredygtig biomasse fra danske skove

Birger Lindberg Møller

Professor Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 52
E-mail: blm@plen.ku.dk

 • Bioenergi
 • Genteknologi
 • Afgrøder
 • Dyrefoder

Emil Engelund Thybring

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 44 33
Mobil: +45 61 31 97 76
E-mail: eet@ign.ku.dk
 • Bæredygtig skovforvaltning
 • Byggeri med træ og biobaserede
 • Genbrug og genanvendelse af træmaterialer
 • Nye materialer af biomasse

Sune Tjalfe Thomsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 62 62

E-mail: stt@ign.ku.dk
 • Bioraffinering baseret på alger
 • Flydende biobrændstoffer

Lisbeth Garbrecht Thygsen

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 17 33

E-mail: lgt@ign.ku.dk
 • Bioraffinering baseret på planter
 • Træmaterialers holdbarhed

Katja Salomon Johansen

Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 37 06

E-mail: ksj@ign.ku.dk
 • Enzymer
 • Industriel bioteknologi

Thilde Bech Bruun

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 34 12
Mobil: +45 20 20 63 18
E-mail: thbb@ign.ku.dk
 • Bæredygtig landbrugsproduktion
 • Kulstoflagring i jord
 • Tilpasning til klimaforandringer i landbruget

Niclas Scott Bentsen

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: +45 35 33 17 14
Mobil: +45 20 20 63 18
E-mail: nb@ign.ku.dk
 • Bioenergi
 • Biomasse fra skove
 • Bæredygtighed af biomasseanvendelse
 • Omstilling af energiproduktion

Lars Stoumann Jensen

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 70
Mobil: 21 22 20 39
E-mail: lsj@plen.ku.dk

 • Husdyrgødning, gylle og affaldsstoffer
 • Miljøpåvirkninger
 • Jordens frugtbarhed

 

Bjarke Veierskov

Lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 26 16
E-mail: bv@plen.ku.dk

 • Klimaforandringer og landbrugsjord
 • GMO

 

John Roy Porter

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 33 77
Mobil: 29 17 71 81
E-mail: jrp@plen.ku.dk

 • Klimaforandringer og landbrugsjord
 • Energiafgrøder

 

Jan Kofod Schjørring

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 95
Mobil: 23 71 00 02
E-mail: jks@plen.ku.dk

 • Bæredygtighed planteproduktion
 • Klimatilpasninger i landbruget

Lars Stoumann Jensen

Professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Telefon: 35 33 34 70
Mobil: 21 22 20 39
E-mail: lsj@plen.ku.dk

 • Affaldshåndtering i landbruget
 • Genanvendelse af organisk affald
 • Kulstoflagring og udledninger i miljøet

Poul Erik Jensen

Professor, Institut for Fødevarevidenskab

Telefon: 35 33 33 40
Mobil: 61 34 46 37
E-mail: peje@food.ku.dk

 • Overgang fra fossile brændstoffer til plantebaseret energi

Københavns Universitets klimaindsats

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Tomas Refslund Poulsen

Grøn Campus, Københavns Universitet

Telefon: 35 32 41 09
Mobil: 30 70 41 09
E-mail: trp@adm.ku.dk

 • KU’s energi- og klimaindsats
 • Klimamål
 • Adfærd hos ansatte og studerende