Anne Tietjen

Anne Tietjen

Lektor

Anne Tietjen (født 1969) er arkitekt maa, ph.d. og lektor i landskabsarkitektur og bydesign. Hun har specialiseret sig inden for transformation, bevaring og udvikling af eksisterende bymiljøer og landskaber gennem strategiske projekter. Spørgsmålet hvordan vi kan aflæse, formidle og aktivere det enkelte steds unikke kvaliteter og ressourcer er et omdrejningspunkt i hendes arbejde. Igennem sit virke som forsker, underviser og rådgiver har hun opbygget særlige kompetencer inden for kortlægning af arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdier i et fremadrettet perspektiv. Aktuelt forsker hun i udviklingen af stedbundne potentialer som en ny tilgang til strategisk planlægning i Danmarks yderområder. Desuden fungerer hun som rådgiver ved byudviklingsprojekter og konkurrencer.

ID: 37391030