Stine Fuglsang Engmose

Stine Fuglsang Engmose

Erhvervs-ph.d.

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

    Emil Holms Kanal 2, 2300 København S

    Telefon: +45 35 33 29 99

I mit ph.d.-studie sammenligner jeg effekten af forskellige måder at undervise børn i skriftsproget. Jeg brænder for at skabe mere viden om udbyttet af forskellige undervisningsmetoder i en dansk kontekst. Siden jeg i 2009 blev færdig med min kandidatuddannelse i Audiologopædi ved Københavns Universitet, har jeg i min ansættelse som læse- og teknologikonsulent været optaget af at udvikle tiltag og undervisningspraksisser, som har til formål at fremme skoleelevers tilegnelse af skriftsproglige færdigheder. Mit fokus var dels at understøtte ordblinde elevers mulighed for ligeværdig og selvstændig deltagelse ved hjælp af systematiske indsatser omkring implementeringen af kompenserende teknologier i elevernes skolehverdag, og dels på udviklingsprojekter, som sigtede mod at understøtte alle elevers tilegnelse af selvstændige skriftsproglige kompetencer. Gennem mit arbejde stødte jeg, fra et praksisperspektiv, på behovet for at kende effekten af at inddrage børns tidlige staveforsøg i den tidlige undervisning i skriftsproget, og jeg blev nysgerrig på teknologiens muligheder i en sådan undervisningspraksis. Min kompetence som ph.d.-studerende ligger i forlængelse heraf i krydsfeltet mellem undervisningspraksis, udvikling og forskning. 

Blog

https://earlyspelling.wordpress.com/

ID: 156727049