Find en forsker – Københavns Universitet

Oluf Borbye Pedersen

Oluf Borbye Pedersen

Professor

 • Section for Metabolic Genetics

  Universitetsparken 1, 1st floor, DIKU, 2100 Copenhagen Ø, DIKU, Bygning: Ellers kontakt venligst Grete Lademann - tlf: 35337122 grete

  Telefon: +45 35 33 71 21

Medlem af:

 • Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Oluf Borbye Pedersen, Professor, dr.med.

Nuværende ansættelse

Forskningsleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Section for Metabolic Genetics, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark (DK) (www.metabol.ku.dk); Professor i Molekylær Metabolisme og Metabolisk Genetik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Uddannelse og karriere

Læge fra Aarhus Universitet (1972); guldmedaljeafhandling fra Aarhus Universitet (1972); medicinsk doktorgrad (dr. med.) fra Aarhus Universitet (1983); speciallæge uddannelse ved Århus Universitetshospital; autoriseret af Sundhedsstyrelsen som specialist i Intern Medicin (1987) og Endokrinologi (1987); overlæge og forskningsdirektør på Steno Diabetes Center og Hagedorn Research Institute, København, et førende europæisk diabeteshospital (1989 - 2010); direktør for Lundbeckfondens internationale Center of Excellence i human genomforskning –www.lucamp.org (2007-20014); adjungeret professor i Molekylær Diabetologi ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (1995-2000); adjungeret professor i Molekylær Diabetologi ved Aarhus Universitet (2001-2012); professor i Molekylær Metabolisme ved Københavns Universitet (2008 - ); professor i Metabolisk Genetik, Københavns Universitet (2010 -); Gæsteprofessorater i samlet 3,5 år ved Harvard Medical School, Boston og Peking Union Medical College og Beijing Genomics Institute .

Forskningsfelt

Oluf Borbye Pedersen og hans forskningsgruppe afdækker årsager til type 2 diabetes, fedme og hjertekarsygdomme – forskning, der er målrettet udvikling af innovative måder til forebyggelse og behandling af disse folkesygdomme.
En væsentlig del af forskningen er centreret omkring at finde den nedarvede sårbarhed (DNA forandringer i kromosomerne i cellekernen) og opklare, hvordan de nævnte sygdomme opstår ved at de genetiske forandringer spiller sammen med en uhensigtsmæssig adfærd (mangel på sundhedsfremmende mad, mangel på tilstrækkelig daglig fysisk aktivitet og mange andre miljø komponenter).

I en anden gren af forskningen analyserer forskerholdet, ved hjælp af avancerede genetiske og matematiske metoder, sammensætning og funktion af de mange trillioner af tarmbakterier, som hvert enkelt menneske er vært for, og som er vanskeligt at dyrke ved traditionelle metoder i laboratoriet.

Målet er at finde frem til, hvordan den individuelle ’1.5 kilo tunge bagage’ af livlige tarmbakterier påvirker vores sundhed og risiko for udvikling af sygdomme.

Videnskabelig produktion

Forfatter eller medforfatter til mere end 750 videnskabelige artikler med 670 originale artikler i ’peer-reviewede’ videnskabelige tidsskrifter, herunder New England Journal of Medicine (6), Nature (12); Nature Genetics (26); Nature Biotechnology (2), Nature Microbiology (2) Nature Methods (1), og Science (1). PNAS (3); Plos Genetics (12); Lancet (4); Am Hum Gen (6); J Clin Invest (10); Diabetes (76); Diabetologia (89) samt 105 videnskabelige oversigtsartikler eller lærebogs-kapitler.
Google Scholar bibliometri (juli 2017): h-index 105 og total citationer 70,152. Web of Knowledge bibliometri (Thomson Reuters) juli 2017; h-index: 86; total citationer 44.110. Er anerkendt af Thomson Reuters Instituttet som en af verdens mest indflydelsesrige forskere inden for molekylærbiologi og genetik.

Udvalgte publikationer (fra 2012- )

 • The human intestinal microbiome in Health and Disease. Lynch S & Pedersen O. New England Journal of Medicine. 2016 Dec 15; 375:2369-79.
 • Human gut microbes impact host serum metabolome and insulin sensitivity. Pedersen HK, Gudmundsdottir V, Nielsen HB, Hyotylainen T, Nielsen T, Jensen BA, Forslund K, Hildebrand F, Prifti E, Falony G, Le Chatelier E, Levenez F, Doré J, Mattila I, Plichta DR, Pöhö P, Hellgren LI, Arumugam M, Sunagawa S, Vieira-Silva S, Jørgensen T, Holm JB, Trošt K; MetaHIT Consortium, Kristiansen K, Brix S, Raes J, Wang J, Hansen T, Bork P, Brunak S, Oresic M, Ehrlich SD, Pedersen O. Nature. 2016 Jul 21; 535(7612):376-81.
 • Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota. Forslund K, Hildebrand F, Nielsen T, Falony G, Le Chatelier E, Sunagawa S, Prifti E, Vieira-Silva S, Gudmundsdottir V, Krogh Pedersen H, Arumugam M, Kristiansen K, Voigt AY, Vestergaard H, Hercog R, Igor Costea P, Kultima JR, Li J, Jørgensen T, Levenez F, Dore J; MetaHIT consortium, Nielsen HB, Brunak S, Raes J, Hansen T, Wang J, Ehrlich SD, Bork P, Pedersen O. Nature. 2015 Dec 10; 528(7581):262-6.
 • Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Le Chatelier E, Nielsen T, Qin J, Prifti E, Hildebrand F, Falony G, Almeida M, Arumugam M, Batto JM, Kennedy S, Leonard P, Li J, Burgdorf K, Grarup N, Jørgensen T, Brandslund I, Nielsen HB, Juncker AS, Bertalan M, Levenez F, Pons N, Rasmussen S, Sunagawa S, Tap J, Tims S, Zoetendal EG, Brunak S, Clément K, Doré J, Kleerebezem M, Kristiansen K, Renault P, Sicheritz-Ponten T, de Vos WM, Zucker JD, Raes J, Hansen T; MetaHIT consortium, Bork P, Wang J, Ehrlich S, Pedersen O. Nature. 2013 Aug 29; 500(7464):541-6.
 • A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Qin J, Li Y, Cai Z, Li S, Zhu J, Zhang F, Liang S, Zhang W, Guan Y, Shen D, Peng Y, Zhang D, Jie Z, Wu W, Qin Y, Xue W, Li J, Han L, Lu D, Wu P, Dai Y, Sun X, Li Z, Tang A, Zhong S, Li X, Chen W, Xu R, Wang M, Feng Q, Gong M, Yu J, Zhang Y, Zhang M, Hansen T, Sanchez G, Raes J, Falony G, Okuda S, Almeida M, LeChatelier E, Renault P, Pons N, Batto JM, Zhang Z, Chen H, Yang R, Zheng W, Li S, Yang H, Wang J, Ehrlich SD, Nielsen R, Pedersen O, Kristiansen K, Wang J. Nature. 2012 Oct 4; 490(7418):55-60.

Udvalgte eksempler på innovative forskningsbidrag

Cellebiologi: Udvikling af ’state-of-the-art’ metoder til isolering af humane fedtceller og måling af polypeptid hormon binding, signalering og virkning i humane adipocytter, metoder, som er blevet standard inden for forskningsområdet; påvisning af, at fysisk aktivitet stimulerer translokation af glukosetransportøren, GLUT4 i skeletmuskulatur, via en mekanisme som er forskellig fra insulin hormonet.

Molekylær-, fysiologisk og epidemiologisk-genetik: Identifikation og fysiologisk karakterisering af en række genetiske polymorfier og mutationer, som disponer til diabetes, fedme og hjertekredsløbs sygdomme samt forstadier til de nævnte sygdomme; opfølgende epidemiologiske studier af gen-adfærds samspil i udvikling af metaboliske sygdomme.

Basal- og klinisk mikrobiom forskning: Som partner i EU-Metahit initiativet (www.metahit.eu) leveret bidrag til udvikling af de første atlas over menneskets tarm mikrobiom med op til 9,8 mio. tarmbakterie gener; appliceret kvantitative metagenom analyser til belysning af sammenhænge mellem tarmbakterier, blandt andet defineret ud fra deres DNA profiler, og sundhed eller risiko for udbredte sygdomme.


Klinisk diabetologi: i klinisk forskning bidraget med nye standarder for behandling af type 2-diabetespatienter på grundlag af resultater fra ’landmark’ studiet, Steno-2: en randomiseret intervention, der sammenlignede effekten af en intensiv multifaktoriel intervention med den konventionelle behandling af diabetisk karsygdom hos højrisiko-patienter med type 2 diabetes. Studiet viste, at 8 års intensiv behandling med livsstils modifikationer og polyfarmaci halverede risikoen for følgesygdomme i hjerte, kredsløb, øjne og nyrer. Tilsvarende viste en opfølgning 13 år efter studiets påbegyndelse en reduktion i den samlede dødelighed på 50 %. Seneste opgørelse viser at 21 år efter studiets påbegyndelse er den mediane levetid forlænget med knapt 8 år hos de diabetespatienter, der er i de første 8 år blev behandlet intensivt. Resultaterne fra Steno-2 projektet har bidraget til det nuværende grundlag for internationale vejledninger for diabetes behandling.

Anerkendelser

Har modtaget 16 internationale og nationale hæderspriser; er ridder af Dannebrogordenen; formand for den danske Diabetesforening (1995-2000), en NGO med omkring 70.000 medlemmer; medlem af bestyrelser for flere videnskabelige selskaber, biomedicinske råd, videnskabelige fonde og er sagkyndig ved internationale videnskabelige tidsskrifter og forskningsråd.

Har afholdt mere end 500 inviterede forelæsninger ved internationale og nationale videnskabelige konferencer over emner som molekylær genetik, tarm-mikrobiom, patofysiologi, patogense og epidemiologi ved diabetes, fedme og hjerte-kredsløbs sygdomme samt behandling af kardio-metaboliske sygdomme.

Formidlingsaktiviter

Medforfatter og videnskabelig rådgiver til bogen ”Tarme i Topform”, en præsentation af tarmbakteriernes betydning for helbredet og en guide til en sund tarmmikrobiota. Har deltaget i adskillelige tv-programmer herunder Go Morgen Danmark, TV2 News, Sundhedsmagasinet på DR 1 og Forskningsmagasinet på TV4, alle med udgangspunkt i formidling af forskellige aspekter af forskning i tarmbakterier og viden om vores egen arvemasse (DNA) til lægfolk. Han har ligeledes haft flere indlæg i ”Videnskabens Verden” på P1.

Har afholdt mange foredrag overalt i Danmark eksempelvis som en af Folkeuniversitetets ”Stjernestunder”, til Københavns universitets ”Alumnernes dag”, begge i 2016 og i forsamlingshuse og på biblioteker i hele landet. Har ved flere lejligheder deltaget i dialogbaserede formidlingsarrangementer blandt andet som en del af Open Air Academy videnskabsfestivalen og ved live besvarelse af spørgsmål om tarmbakteriers betydning på Videnskab.dk.
Har haft artikler og interviews i Samvirke, Helse, Søndagsavisen, patientforeningers blade og adskillige populære uge- og månedsmagasiner. Er blevet interviewet til og har bidraget med forskningsformidling i de førende danske dagblade samt Weekendavisen.
Har i flere tilfælde samarbejdet med Medicinsk Museion på Københavns Universitet omkring udstillinger og vil være en central del af dem kommende udstilling ”Mind the Gut” som indvies i 2017.

Potentielle interessekonflikter

Forsker teamet under Oluf Pedersens ledelse har sammen med tildeling af kompetitive forskningsmidler fra nationale og internationale offentlige eller private fonde modtaget bevillinger fra lægemiddelvirksomheder. Har i EU- og i Forskningsråds-støttede videnskabelige projekter samarbejdet med flere biotek firmaer. Oluf Pedersen har modtaget rejse-, kongres-, forelæsnings- eller konsulent betaling fra videnskabelige selskaber og offentlige fonde samt fra følgende virksomheder: Glaxo-Smith-Kline, Servier, Sanofi-Aventis, Astra Zeneca, Bayer, Probi og Eli Lilly. Oluf Pedersen modtager royalties fra forfatterskaber til medicinske og videnskabelige lærebøger.

Kontakt

Oluf Borbye Pedersen, professor, dr.med., Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen.

oluf@sund.ku.dk

Telefon: 29382526
www.lucamp.org ; www.metabol.ku.dk

 

ID: 919113