Moonika Haahr Marana

Moonika Haahr Marana

Adjunkt

Uddannelse:

2007-2010   Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Cand. Scient. i Parasitologi. Specialeprojekt: ”Immunization of Oncorhynchus mykiss, (Walbaum, 1792) with Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876: humoral and cellular immune factors elucidated by qPCR and immunohistochemistry”. Bedømt til et 12-tal. Grundigt kendskab til immunologi, parasitologi, fiskesygdomme og akvakultur.                                  

2004-2006   Department of Zoology, Tartu Universitet, Estland. MSc. studier i zoology. Ufyldendt.       

2000-2004   BSc. i Biologi (Marine Biology- Expert on Environmental Subject), Tallinn Pedagogical University, Estland. Bacheloropgave: “The ecohelminthological study of Flounder Platichthys flesus trachuris (Duncker) in the coastal waters of northern Hiiumaa, Estonia”. 

Erhvervserfaring:            

Nov 2012-Sept 2013     Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, Videnskabelig Assistent. Optimering af antistoffer for immunohistokemi. Undersøgelse af danske havbrugsørreder for orme-parasitter.

Sept 2010 - mar 2011    Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU LIFE, Videnskabelig assistent. Undersøgelse af gællesyge hos ørreder. Anvendelse af immunohistokemi og histologiske farvemetoder.

Feb 2009 - jun 2010      Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU LIFE, Studentermedhjælp, Bachelor. Immunologiske forsvarsmekanismer hos ørreder mod encellede parasitter. Anvendelse af immunohistokemi, qPCR. Undertrykkelse af immunforsvaret med glukokortikoider. Pasning af forsøgsfisk og in vivo forsøg på fisk.

Jun 2008 - Okt 2008      Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU LIFE, Bachelor. Undersøgelse af danske havbrugsørreder for orme-parasitter.

 

 

 

Sprogkundskaber

 

Uddannelse

Cand. Scient. Parasitologi

ID: 10784499