Mathias Møllebæk

Mathias Møllebæk

Ph.d. stipendiat

 • Copenhagen Centre for Regulatory Science

  Universitetsparken 2, 2100 København Ø, 10, Bygning: 10-4-463

 • LUKKET: Social and Clinical Pharmacy

  Bygning 10, 10.463, Universitetsparken 2, 2100 København Ø, 10, Bygning: 10-4-463

  Universitetsparken 2, Bygning: 10-4-467

  2100 København Ø

  Telefon: +45 35 33 54 03

Ph.d.-projekt: ”Factors ensuring effective Direct to Healthcare Professional Communication of Risk Minimization Initiatives”

Forskningsinteresser
Jeg er primært intereseret i

 • Risikokommunikation i regulering af lægemidler
 • Medicinal retorik
 • Anvendt kommunikation i lægemiddelsektoren

Kvalitative metoder
Jeg arbejder med kvalitative og tekstorienterede metoder såsom

 • Retorisk analyse og kritik, fx argumentation, stil og ideologi
 • Semistrukturerede interviews
 • Fokusgruppeinterviews
 • Protokolanalyse

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Hvordan forbedrer vi kommunikation af lægemiddelrisici til almen praksis?

Læger i almen praksis modtager hver dag al mulig information om nye lægemidler og ny forskning. Men hvad har de mest brug for i dagligdagen, når de sidder over for patienter? Hvordan kan man sikre at de får den nødvendige information om nyopdagede risici ved lægemidler? Normalt modtager læger og andre sundhedsprofessionelle et brev med den information om det pågældende lægemiddel. Men den måde at kommunikere på ikke er særlig hensigtsmæssig for læger eller patienter.

Derfor søger jeg at forstå, hvordan læger i almen praksis foretrækker at få den type information, og hvad der er vigtigt for dem at vide, så kommunikationen bedst muligt understøtter beslutninger om lægemidler.

ID: 170489612