Martin Vinther Sørensen

Martin Vinther Sørensen

Lektor, kurator

Kurateringsområder

Kuraterer Zoologisk Museums samlinger af: Acanthocephala, Gnathostomulida, Kinorhyncha, Micrognathozoa, Nematoda, Nematomorpha, Priapulida, Rotifera, Mollusca, Porifera og Cnidaria.

Aktuel forskning

1) Morfologi af kutikulære hoved- og kropsstrukturer i udvalgte kinorhynch arter. For at opnå den mest omfattende eksemplar samling på slægtsniveau til brug i fremtidige fylogenetiske analyser, detailstuderes mindst én udvalgt art fra hver kinorhynch slægt.
2) Kinorhynch fylogeni. Kinorhynchernes indbyrdes slægtsskab analyseres på baggrund af kombinerede morfologiske og molekylære data.
3) Videregående studier af det foreslåede slægtskab mellem Loricifera og Nematomorpha.
4) De flercellede dyrs slægtskab og evolution, studeres i samarbejde med den internationale AToL gruppe

Primære forskningsområder

Hovedforskningsindsatsen ligger indenfor emnerne morfologi, taksonomi og fylogeni indenfor grupperne Kinorhyncha (mudderdrager), Loricifera (korsetdyr) og Priapulida (pølseorm). Desuden, mere sekundært, taksonomi og fylogeni indenfor Gnathifera grupperne: Rotifera (hjuldyr), Gnathostomulida (kæbeorm) og Micrognathozoa (kæbedyr).

Undervisnings- og vejledningsområder

Specialevejleder for Jonas Thormar, SNM

Marine invertebrater: morfologi, biologi, evolution, blok 4 (kandidatdel).
Evolutionsbiologi, blok 4 (bachelordel).

ID: 8708