Jens Erik Mogensen

Jens Erik Mogensen

Prodekan for uddannelse

 • Ledelse

  Karen Blixens Vej 4, 2300 København S, KUA2, Bygning: 15B-1-10

  Telefon: +45 35 32 23 62

 

Prodekan, Det Humanistiske Fakultet, fra 2011. Overordnet ansvar: Uddannelse og undervisning på Humaniora.

Tidligere institutleder for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Medgrundlægger af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (bestyrelsesformand).

Formand for styregruppen for Det Nationale Center for Fremmedsprog. Medinitiativtager til og formand for KU's sprogstrategiske satsning 2012-2018. Initiativtager til og formand for Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i Folkeskolen. Medlem af Forum for Koordination af Uddannelsesforskning (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og regeringens småfagsråd. Medlem af repræsentantskabet for Dansk Sprognævn. Næstformand for Herlev Gymnasiums bestyrelse. Medlem af bestyrelsen for Oslo Metropolitan University (OsloMet). Formand for advisory board for "The Paul Auster Research Library".

Forskning især inden for germanistisk lingvistik samt leksikografi. - Uddannelse: PhD (på afhandlingen "Tempora Mutantur. Studien zum Tempus im spätmittelalterlichen Deutsch").

Særlige interesseområder:

 • Sprog, litteratur, historie, kunst og kultur
 • Strategisk ledelse
 • Uddannelses- og forskningspolitik
 • Uddannelses- og forskningssamarbejde på tværs af organisationer
 • Akkreditering og kvalitetssikring
 • Psykisk arbejdsmiljø

Aktuel forskning

Leder af projektet Tidligere Sprogstart. Bevillingshaver på en bevilling på kr. 12.350.000 fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Tempusforskydninger (diakron lingvistik)

ID: 7604