Jan Audun Liljeroth Rasmussen

Jan Audun Liljeroth Rasmussen

Gæsteforsker


Kort CV
Navn                Jan Audun Rasmussen
Stilling              Lektor, kurator for Den Palæontologiske Typesamling og Den Mesozoisk-Kænozoiske Invertebratsamling, Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Nationalitet       Dansk

Uddannelse
1994 PhD grad i geologi fra Geologisk Institut, Københavns Universitet (palæontologi, stratigrafi, regionalgeologi).

1989 Cand. scient. grad in geologi (palæontologi, stratigrafi), Geologisk Institut, Københavns Universitet.

Forskningsinteresser
Palæontologi med hovedvægt lagt på taksonomi, stratigrafi, palæoøkologi og palæobiogeografi indenfor conodonter, foraminiferer og nautiloide cephalopoder.

Specifikke interesser:

1) Palæozoiske aflejringer i Skandinavien (Norge, Sverige), Spitsbergen and Nordgrønland (Peary Land, Kronprins Christian Land),
2) Kretassiske og Kænozoiske aflejringer i Nordsø-området, Danmark og Vestgrønland.

Tidligere arbejdsfelter har omfattet projektledelse, forskning and geologisk kortlægning for statslige og kommunale virksomheder såvel som inden- og udenlandske private selskaber.

Vejledning af studenter samt undervisning
Har vejledt cand. scient.- og bachelorstuderende, Københavns Universitet (palæontologi, Ordovicium, Øvre Kridt, Paleocæn, Eocæn).

Undervisning i mikropalæontologi og almen palæontologi for geologi- og biologistuderende, Københavns Universitet (fra 2006).

Ansættelser
2005-pt. Geologisk Museum, Københavns Universitet. Lektor, kurator i invertebratpalæontologi.

1997-2005. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Stratigrafisk Afdeling. Seniorforsker indenfor fagområderne stratigrafi og mikropalæontologi.

1997 GEUS. Forsker i Stratigrafisk Afdeling (stratigrafi, mikropalæontologi).

1994-1996 Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU). Post Doc. i Kortlægningsafdelingen (Carlsbergfondsstipendiat).

1990-1994 Københavns Universitet. Kandidatstipendiat, aflønnet af det Naturvidenskabelige Fakultet. Phd-studiet omfattede conodonttaksonomi, stratigrafi og palaeoøkologi i de Ordoviciske karbonataflejringer i de skandinaviske Kaledonider. Deltog under studiet tillige i ekspeditioner til Spitsbergen og Peary Land, Nordgrønland, med formålet at etablere en conodont-baseret biozonering igennem den Sen Karbone til Tidlig Perme lagpakke.

Iøvrigt
- Formand for Lethaiastiftelsen (nordisk geologisk stiftelse, der har til opgave at udgive de internationale, palæontologiske publikationer Letahia og Fossils & Strata; fra januar 2008).

- Corresponding Member af den Internationale Ordoviciske Subkommission (fra 1991).

- Bestyrelsesmedlem i det internationale Palaeontological Association.

Sprogkundskaber

Flydende dansk, engelsk og norsk.

Uddannelse

cand. scient., PhD (geologi)

ID: 13526