Henrik Erdman Vigh

Henrik Erdman Vigh

Professor

Aktuel forskning

Mit forskningsfelt er fokuseret på politisk antropologi med særlig fokus på generationelle og kønnede dynamikker.

Forskergrupper

Global Development & Conflict, Power, and Politics 

Forskningsprojekter

Den ansigtsløse opinion (Zachery Whyte & Henrik Vigh)

”Den ansigtsløse opinion” er et arkiv, der dokumenterer den anonyme politiske kritik. Som del af et større projekt har det til formål at indsamle og belyse den del af den nuværende politiske kommunikation, som udfolder sig inkognito på elektroniske medier og e-mails. Med udgangspunkt i udlændinge- og integrationsdebatten indsamler arkivet navnløse politiske ytringer, som et vigtigt led i en større belysning og analyse af de fælles diskurser, trusselsbilleder og samtidsbekymringer, som kendetegner en substantiel del af de nutidige politiske ytringer.

Danmark er et land med en tradition for at have fri og åben politisk debat. Hvor der diskuteres politik uden angst for repressalier og hvor folk tør stå ved deres holdninger og overbevisninger – hvor folk er enige on retten til at være uenige. De seneste års værdipolitiske debat synes dog at have ændret på tingene. På samme tid, som vi begræder et faldende politisk engagement, fremkommer den anonyme politiske kritik i stigende grad at blive ført inkognito på lukkede debatfora, anonyme blogs, unavngivne debatindlæg, aggressive breve og mails.

En stor del af den nuværende politiske debat udemærker sig således ved at være ansigtsløst, skrevet uden afsender og uden mulighed for dialog. Det ændrer ikke blot på formen og tonen, der kommunikeres på, men synes også at indvirke på budskaberne der formuleres. Debatten er både en reaktion på en forestillet trussel samt ofte truende af karate, og selvom meget af kritikken er navnløs, er den ofte rettet mod specifikke, navngivne individer. På paradoksal vis både anonym såvel som ad hominem.

trussel@anthro.ku.dk

Ungdom, mobilisering og social navigation

Formålet med at forske i dette emne er at forbedre vores forståelse af mobiliseringsprocesser og voldsudøvelse i borgerkrigsområder. Temaet har dannet baggrund for en række bøger og artikler og bygger på et igangværende forskningsprojekt, i hvilket jeg har fulgt en milts af unge mænd i Bissau, Guinea Bissau, siden årtusindeskiftet.

Begrebet social navigation er en analytisk optik, der gør det muligt for os at se, hvordan mennesker forsøger at styre deres liv i en positiv retning på trods af, at de lever i en ustabil verden af fattigdom og politiske uroligheder. Social navigation gør det muligt for os at belyse det komplekse samspil mellem handling og sociale kræfter. Det giver os en mulighed for at analysere måden, hvorpå unge mænd bevæger sig gennem politiske netværk og begivenheder, og gør det derfor muligt at forstå de opportunistisk, til tider fatalistiske, og taktiske måder unge mænd handler i situationer præget af langvarig konflikt og krise.

Racialisering og geno-globalitet

Selv om fokus for dette forskningstema er racialisering, dvs. den måde hvorpå mennesker tilskriver racemæssige karakteristika til sociale fakta og tilblivelser, centrerer projektet sig om, hvorledes strømningen af dominerende ideer og fortællingen i vores nutidige modernitet former negative stereotyper og præger politisk og voldelig praksis. Det belyser den globale bevidstheds skyggeside. Udgangspunktet er, at der er korrespondance mellem den bølgende sociale Darwinisme og bio-determinsme, som vi ser i mange dele af verden, og globalt udbredte ideer om arvelighedslære. I en verden med øget økonomisk ulighed smelter den folkelige forståelse af arvelighedslære sammen med kendskab til den globalt ulige fordeling af rigdom og magt, raceadskillelse og geo-politisk dannelse; en sammensmeltning, der medfører, at race betragtes som et determinerende træk i relation til sociale handlinger og dannelser. Race bliver set som den afgørende faktor, der adskiller rige samfund fra fattige, stabile fra ustabile og krigstruede fra fredelige. Forskningen bygger på feltarbejde i både Europa og Afrika, og metoderne er etnografiske.

Krise og kronicitet

Med fokus på krise og kronicitet har dette projekt til formål at øge vores viden om processer og dannelser, som opstår i situationer med længerevarende politisk, økonomisk eller social krise. Idet der arbejdes på at beskrive nogle af de generelle sociale og politiske dynamikker i samfund, som er fanget i længerevarende perioder af ustabilitet og usikkerhed, benyttes komparative perspektiver mhp. at få indsigt i reaktioner på situationer med langvarig krise på tværs af kulturelle og sociale grænser.

Illegalitet under lup

Dette forskningsprojekt har til formål at kaste lys over de mange udokumenterede migranter i Europa og måden, hvorpå deres status som illegale kaster en skygge over hele deres eksistens. Projektet bygger på feltarbejde i Lissabon og Paris blandt illegale, vestafrikanske indvandrere, som kæmper for at overleve ved hjælp af kriminalitet og narkotikasalg. Uden at tabe de enkelte personer, der er fanget i en position som illegal, af syne, søger projektet at belyse både de strukturer, der gør illegalitet til en mulig taktik for unge afrikanere, og de netværk, der udvikler og profiterer på denne bevægelse fra Syd til Nord. Studiet bidrager til debatten om indvandring med hensyn til såvel livsmuligheder, sårbarhed og voldelige netværk.

Primære forskningsområder

Regionalt:
Europa, Vestafrika

Tematisk:
Politisk antropologi, freds- & konfliktforskning, krise & kronicitet, udokumenteret migration, social tilblivelse, mobilitet og mobilisering.

 

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Mobile Misfortune

  Vigh, H. E., 11 jun. 2015, I : Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. 7, 2, s. 233-253 21 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Social Invisibility and Political Opacity: on perceptiveness and apprehension in Bissau

  Vigh, H. E., okt. 2014, Ethnographic of Uncertainty in Africa. Cooper, E. & Pratten, D. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 111-129 18 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  La Marge au Centre: sur les réseaux, la cocaïne et le crime transnational à Bissau

  Vigh, H. E., 3 sep. 2014, I : Socio. 1, 3, s. 289-313 24 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Origin and Evolution of European Community-Acquired Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus

  Stegger, M., Wirth, T., Andersen, P. S., Skov, R. L., De Grassi, A., Martins Simões, P., Tristan, A., Petersen, A., Aziz, M., Kiil, K., Cirkovic, I., Udo, E. E., del Campo, R., Vuopio-Varkila, J., Ahmad, N., Tokajian, S., Peters, G., Schaumburg, F., Olsson-Liljequist, B., Givskov, M., Driebe, E. E., Vigh, H. E., Shittu, A., Ramdani-Bougessa, N., Rasigade, J-P., Price, L. B., Vandenesch, F., Larsen, A. R. & Laurent, F., 26 aug. 2014, I : mBio (Print). 5, 5, s. 1-12 12 s., e01044-14.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  From essence back to existence: Anthropology beyond the ontological turn

  Vigh, H. E. & Sausdal, D. B., 1 apr. 2014, I : Anthropological Theory. 14, 1, s. 49-73 25 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 918461