Bente Gammelgaard

Bente Gammelgaard

Professor

Primære forskningsområder

Analytisk Kemi

Udvikling af analysemetoder til bestemmelse af metaller i forbindelse med sundhed og sygdom

Udvikling af prøveforberedelsesmetoder og anvendelse af koblede teknikker (LC/CE-ICP-MS, LC-MS) til analyse af uorganiske forbindelser i bologiske prøver med fokus på:

  • Selens metabolisme
  • Metabolisme af metalbaserede lægemidler 
  • Kvantitativ bestemmelse af proteiner og peptider 

Aktuel forskning

  • Selenspeciering i biologisk materiale, kvantitativ og kvalitativ analyse med fokus på selens metabolisme
  • Interaktion af metal-baserede lægemidler med biomolekyler og lægemiddelformuleringer
  • Kvantitativ bestemmelse af proteiner og peptider
  • Stabile isotoper som tracere i biologiske systemer

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Farmaceutisk Analytisk Kemi – kursusansvarlig
  • Har været vejleder for mere end 50 specialestuderende og 12 PhD projektor i analytisk kemi

ID: 1301053