Beeke Stegmann

Beeke Stegmann

Postdoc

Medlem af:

    Min forskning fokusserer på skandinaviske håndskrifter og diplomer, deres produktion, transmission og reception. Desuden interesserer jeg mig for videnskabelig udgivelse af primærkilder. Jeg arbejder med  håndskrifter og diplomer fra før og efter reformationen, og jeg undersøger dem ud fra et kodikologisk, materialfilologisk samt bog- og samlingshistorisk perspektiv. For eksempel arbejder jeg med forandrede, dvs. omstrukturerede håndskrifter, interesserer mig for bogproduktionen i Island i det 14. århundrede og tilkomst- og undersøger overleveringshistorien af danske diplomer. Desuden er jeg involveret i udviklingen af infrastruktur til en ny digital udgivelseserie for nordiske håndskrifter (Editiones Arnamagnæanæ Elecetronicæ).

    I min forskning kombinerer jeg traditionelle kodikologiske metoder med nyere tekniske muligheder, for eksempel mutli-spektral skanning og digitale analysemthoder (Digital Humanities). Jeg bruger elektroniske redskaber som XML, XSLT og Java script og søger at fremme deres brug for håndskriftstudier. For eksempel har jeg været involveret i en digital katalog for håndskrifter i Saint Catherine's kloster (Sinai) og samarbejder omkring online-katalogen for islandske håndskrifter handrit.org. Jeg er medlem i Menota-rådet og dess redaktionskomite for en ny version (3.0) af håndbogen for elektronisk kodning af middelalderlige nordiske primærkilder.

    For tiden er jeg ansat som post-doc på projektet "Skrift og Text i Tid og Rum" om danske diplomer fra St. Klara klostret i Roskilde. Jeg er ansvarlig for den digitale udagve af de 471 diplomer og undersøger brevenes tilkomst- og opbevaringshistorie. Udover det samarbejder jeg med Kate Heslop fra UC Berkeley om at udforske muligheder for at gøre skandinaviske palimpsester, der blev behandlet med forskellige kemikalier, læselige igen.

    Min ph.d.-afhandling hed Árni Mangússon's rearrangement of paper manuscripts. Den er en undersøgelse af håndskrifter fra det 17. og tidlige 18. århunderde, som Arne Magnusson har opdelt og sammensat på nye måder. Hans aktivitet er dog skjult, fordi bibliotekarer og konservatorer senere har skilt de forskellige dele fra hinanden igen, så de enkelte dele i dag ofte er katalogiseret og indbundet hvert for sig. Derfor bliver Arnes aktivitet tit omtalt som adskillelse, mens det i langt de fleste tilfælde handler om omstrukturering. Med hjælp af kodikologiske analyser og et gammelt katalog fra tiden lige efter hans død, forfølger jeg disse manuskripters fysiske historie. Afhandlingen undersøger omfanget af reorganiserede håndskrifter, Arnes arbejdsmetoder og hans motivation for at fysisk forandre så mange af håndskrifterne i sin samling. Et korpus af 114 papir håndskrifter er blevet analyseret og katalogiseret i detalje. Håndskriftbeskrivelserne så vel som mange visualseringsgrafer er tilgængelige på www.chopandchange.nfi.ku.dk.

    ID: 40909799