Find en forsker – Københavns Universitet

Jesper Bruun

Jesper Bruun

Adjunkt

Medlem af:

  • Evaluering og læring i naturfaglig undervisning

Forståelse, viden og læring er ord som hænger sammen og som i sig selv ikke rigtig siger noget om hvad man er i stand til. Hvad vil det sige at forstå videnskab? Hvad vil det sige at have viden om fysik? Hvornår kan man sige, at man har lært Newtons love? Jeg prøver at gå i dybden med de tre ord og hvad de betyder indenfor fysik. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere. 

 

Primære forskningsområder

Fysikdidaktik: Nye undervisningsværktøjer og -strategier

Denne del af min forskning går ud på dels at finde og analysere nye og knap så nye metoder til at undervise og dels at finde gode måder at bruge nye metoder i undervisningen. Undervisningmetoder kan man også kalde teknologier, og de teknologier jeg primært arbejder med er kinæstetiske og digitale teknologier. 

Netværk i didaktisk forskning

Det er svæt at analysere undervisning, og det er især svært at finde kvantitative mål, som gier indblik den komplekse undervisningssituation. Netværk er måde at indfange komplekse mønstre, og netværk bruges både i sociologi, biologi, computervidenskab og fysik - og siden omkring 2007 også i didaktisk forskning. Jeg bruger netværk til at indfange både sociale, systemiske og kognitive relationer.

Aktuel forskning

I øjeblikket arbejder jeg blandt andet på:

  • ASSIST-ME, hvor jeg er med til at forske i hvordan forskellige feedback-formater kan implementeres i undersøgelsesbaseret undervisning. Se www.assistme.ku.dk.
  • At analysere studerendes akademiske og sociale netværk.
  • At analysere multiple choice testen FCI (Force Concept Inventory) med netværksanalyse.
  • At analysere svenske studerendes sociovidenskabelige diskussioner med lingvistiske netværk
  • At analysere studerendes brug af web-opgaver med netværskanalyse
  • At kortlægge kurser på SCIENCE  - det vil sige flowet af studerende fra kursus til kursus.
  • At designe og udvikle en forståelse for kinæstetiske øvelser i fysikundervisningen.
  • At relatere kinæstetiske øvelser til andre måder at forstå fysikfænomener på

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i naturfags- og fysikdidaktik på kurserne Grundkursus i Naturfagenes Didaktik og Fysikdidaktik. Derudover underviser jeg på Introduktion til Universitetspædagogik.

Jeg vejleder bachelor- og specialeprojekter, der ofte har med afprøvning af formater til udvikling af undervisning, brug af digitale hjælpemidler i undervisningen, kinæstetiske øvelser og netværksanalyse i naturfagsdidaktisk forskning at gøre.

Endelig er jeg medvejleder på to projekter, der har et klart netværksindhold.

Interesseområder

Netværk i didaktisk forskning

Spillet mellem kognitive og sociale læringsprocesser i naturfagene

Repræsentationsformer

(Spillet mellem kvantitative og kvalitative mål for læring)

 

 

 

ID: 9025529