Søren Præstholm

Søren Præstholm

specialkonsulent

Kulturgeograf og Ph.d. fra Københavns Universitet. Har erfaringer fra både universitet, sektorforskning og den private sektor inden for fagområderne natur, landskab og friluftsliv.

Nuværende forsknings- og udviklingsprojekter:

-Centerleder for Center for Børn og Natur - et partnerskab mellem KU, SDU, AAU, VIA og Friluftsrådet støttet af Nordea-fonden. Se mere på www.boernognatur.dk.

-Rekreative effekter af multifunktionelle jordfordelingsprojekter finansieret af Collective Impact - det åbne land som dobbeltressource. Se mere: http://collectiveimpact.dk/det-aabne-land/jordfordeling

-Naturbaseret integration - naturfrivilliges aktiviteter for og sammen med flygtninge. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og del af nordisk netværk om nature based integration (ORIGIN). Se mere: www.naturvenner.dk

-Læring i naturen. Samarbejdsprojekt om friluftsfaciliteter til udelægning og pædagogik. Sker i samarbejde med Hillerød Kommune og med finansiering fra TrygFonden.

-Dialogbaseret planlægning og lokale landskabsstrategier. Se mere: www.fremtidenslandskaber.dk

-Bynære landbrugslandskaber i hovedstadsregionen.

-En national videnportal for Friluftsliv. Se mere: www.videnomfriluftsliv.dk

Underviser bl.a. på Master i Landskab og Planlægning (friluftsgrenen), på Friluftsvejlederuddannelsen og på kandidatfaget Outdoor Recreation - Planning and Management. Indgår herudover i en række forskellige fag og som vejleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Medvirker i udvikling af en nordisk kandidatuddannelse i friluftsliv (NOFRI), finansieret af Nordisk Ministerråd.

Er desuden aktiv i forskellige sammenhænge af faglig relevans, herunder Foreningen Landskabsværkstedet, Dansk Landskabsøkologisk Forening og Gerlev Idrætshøjskole (formand for bestyrelsen). Er desuden ambassadør for Naturmødet.

ID: 32100325