Marianne Nissen Lund

Marianne Nissen Lund

Professor

Marianne Nissen Lund (tidligere Marianne Lund Lametsch) er uddannet fra KVL (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) som fødevarekandidat (cand. techn. al.) med særlig fokus på fødevarekemi, og fik sin ph.d.-grad i dec. 2007. Hun har været tilknyttet Institut for Fødevarevidenskab på KU siden 2004 med en pause som erhvervspostdoc på Novozymes i 2011-2013, hvor hun har fokuseret på forståelse af de kemiske mekanismer der har betydning for fødevarekvalitet og stabilitet. Hun blev ansat som lektor på Institut for Fødevarevidenskab i jan. 2012. I 2015 blev hun ansat i et delt lektorat mellem Institut for Biomedicin og Institut for Fødevarevidenskab, for at øge det strategiske samarbejde mellem institutterne og opbygge et forskningsområde i grænsefladen mellem fødevare- og sundhedsvidenskab.


Læs mere om Marianne's forskningsgruppe på her.

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er proteinmodifikationer og ændringer i molekylær funktionalitet induceret af glykering (Maillard reaktioner) og oxidation med fokus på fødevarer og sundhed. Min forskningsvision er at forbedre proteinfunktionalitet i fødevarer og biologiske systemer gennem øget molekylær forståelse af proteinmodifikationer. Betydningen af oxidatorer, reducerende kulhydrater, plantephenoler, enzymer og forskellige forarbejdningsprocesser, såsom lyspåvirkning og termisk behandling, på proteinmodifikationer undersøges, og hvordan disse modifikationer påvirker smag, funktionalitet, tab af enzymaktivitet, akkumulering af skadede komponenter, tab af næringsværdi, og for nylig også skadelige effekter på sundhed og sygdom. Primære forskningsområder er udvikling af nye skånsomme teknikker til at reducere eller undgå proteinmodifikationer og forbedre proteinfunktionalitet, og at forhindre skade på proteiner ved at forstå de kemiske mekanismer der forårsager proteinmodifikationer. Der arbejdes udfra tre fremgangsmåder: 1) etablering af kinetik og mekanismer for proteinmodifikationer i biologiske systemer, 2) kvantificering af intermediater og reaktionsprodukter, og 3) relatering af disse reaktionsmekanismer til ændringer i molekylær funktionalitet af proteiner der er relevante for fødevarekvalitet og stabilitet, næringsværdi, og indenfor sundhed og sygdom. Ved at forstå de mekanismer der ligger til grund for proteinmodifikationer i fødevarer, vil det være muligt at forudsige, kontrollere og modulere disse reaktioner under produktion og deres efterfølgende effekter på sundhed.

Aktuel forskning

Forskningen drives primært i samarbejde med industrien. Følg link til hjemmeside for at se hvilke projekter vi har kørende.

ID: 4223072