Second order coherence: A new way of looking at incoherence in texts

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Documents

En tekstlingvistisk grundantagelse om tekster er, at de hænger sammen. De er kohærente. Nogle tekster er mere kohærente end andre, det er velkendt. Men internt i teksterne er der også grader af kohærens: nogle dele af teksten hænger bedre sam-men end andre. Dele af teksterne er inkohærente - uden at teksten bryder sammen. Det skal både belyse teksterne og deres måde at være tekster på og skal hjælpe til at belyse begrebet kohærens
Translated title of the contributionKohærens af anden orden: Et nyt syn på inkohærens i tekster
Original languageEnglish
Publication date2015
Number of pages1
Publication statusPublished - 2015
EventLinguistics Beyond And Within: International Linguistics Conference in Lublin - John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
Duration: 22 Oct 201523 Oct 2015
Conference number: 3
http://lingbaw2015.webclass.co/

Conference

ConferenceLinguistics Beyond And Within
Number3
LocationJohn Paul II Catholic University of Lublin
CountryPoland
CityLublin
Period22/10/201523/10/2015
Internet address

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 147162756