Sprog på Det Teologiske Fakultet: En spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på Teologi og Afrikastudier på Københavns Universitet om behov for sprogkompetencer i uddannelsen og i relation til udlandsophold

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Dokumenter

Undersøgelsen Sprog på Det Teologiske Fakultet er igangsat som en del af Københavns Universitets (KU) sprogstrategiske satsning, der i perioden 2013-2018 gennemføres som et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt, der skal føre til styrkelse af fremmedsprogskompetencerne hos studerende bredt på universitetet. Læs mere om sprogsatsningen på www.cip.ku.dk.

Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til 85 studerende på Det Teologiske Fakultet. Der er indkommet besvarelser fra i alt 74 respondenter. 13 af dem er fra Afrikastudier og 61 er fra Teologi.

Undersøgelsen falder i to dele: Én der spørger til sprogbehov i forbindelse med studiet generelt, og én der spørger til sprog i forbindelse med udlandsophold. Resultaterne viser et komplekst billede af, at de studerende på Det Teologiske Fakultet har behov for at styrke deres kompetencer i en række fremmedsprog. For teologistuderendes vedkommende handler det primært om tysk, men der er også dem, der taler for støtte til fransk og akademisk engelsk. Desuden efterspørges flere foranstaltninger i latin, græsk og hebraisk, som ellers indgår som en integreret del af studiet. For Afrikastudier er billedet mindre klart, men der synes at være behov for kiswahili, fransk og akademisk engelsk.

En stor gruppe af respondenterne fra begge uddannelser tager sprogkurser uden for det formelle undervisningsprogram, og 51 % af respondenterne fra teologi tilkendegiver, at de har oplevet vanskeligheder under studiet på grund af manglende kompetencer i et eller flere fremmedsprog.

Kun en sjettedel af respondenterne (10) fra Teologi har været på udlandsophold. Samtidig svarer et flertal af respondenterne fra Afrikastudier, at de har været ude, og at de har haft sproglige problemer under opholdet. Det peger på, at der her kunne være et emne for en målrettet undersøgelse, der skal prøve at afdække, om manglende sprogfærdigheder afholder de teologistuderende fra at rejse på udlandsophold, ligesom man kunne undersøge, om studerende fra Afrikastudier kunne have glæde af en bedre sproglig forberedelse til udlandsopholdet.  
OriginalsprogDansk
Antal sider34
StatusUdgivet - 2015

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 161971724