Klimatilpasning i det åbne land. Løsningseksempler

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Dokumenter

Denne eksempelsamling er udarbejdet af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, IGN, Københavns Universitet efter aftale med Miljøstyrelsen, der ønsker at sætte fokus på kommunernes integration af natur- og landskabsværdier i aktuelle klimatilpasningsprojekter.
Eksempelsamlingen præsenterer et udvalg af projekter, hvori vand indgår som et væsentligt element. Eksempelsamlingen skal ses som et første skridt i retning af en mere omfattende undersøgelse af mulighederne for at integrere natur og landskabs-interesser i aktuelle klimatilpasningsprojekter. For hvert eksempel beskrives de vand-faglige problematikker og de konkrete løsninger i relation til natur- og landskabs-interesser, herunder landskabsæstetiske værdier, det vil sige landskabernes rumlige indretning og konsekvenser for deres oplevelsesmæssige indhold.
Målet med eksempelsamlingen er at give et indtryk af, hvordan projekter i vandløb og ådale har været udført hidtil. Eksemplerne illustrerer samlet set udviklingen fra naturgenopretningsprojekter gennemført fra 1980’erne og frem til 2010’ernes klimatilpasningsprojekter, hvor håndtering af vand har været et gennemgående tema, men hvor de overordnede formål har været forskellige. Eksemplerne illustrerer forskellige fysiske indgreb i landskabet og beskriver de hensyn til naturinteresser, som der er taget i projekterne.
Eksempelsamlingen afsluttes med en sammenfatning af tendenser i projekterne, en opsummering af generelle udviklingsforløb og perspektiver af interesse for den aktuelle debat om klimatilpasning i det åbne land.
Bidragets oversatte titelClimate adaptation in rural landscapes. : Solution examples
OriginalsprogDansk
Publikationsdato20 dec. 2019
Antal sider45
StatusUdgivet - 20 dec. 2019

Serier

NavnIGN Notat

    Forskningsområder

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Klimatilpasning, Det åbne land, Ådale, Lavbundsarealer, Fjorde, Naturværdier, Oplevelsesværdier, Landskabsæstetik, Landskabsøkologi, Landskabsplanlægning, bæredygtig udvikling

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 234934482