Henrik Vejre

Henrik Vejre

Professor

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331819

Medlem af:

Interesseområder

Nøgleord:

Forvaltning af Landskaber

Planlægning i Det Åbne Land

Multifunktionalitet

Byrand

København

 

Jeg har studeret og forsket i kulturlandskabet som en arena for leverancer af services til samfundet i mere end 20 år. Ledetråd i den forskning er at vi i mange tilfælde er nødt til at forvalte landskaber så flere funktioner kan opfyldes på samme tid på samme sted. Integration af funktioner som landbrug, habitater for vilde dyr og planter, bosætning, vandforsyning, æstetiske værdier og turisme. Et hovedfokus er forvaltning af de grønne område og landskaber i byranden og i jordbrugslandskaber. Storkøbenhavns grønne områder er et fokuspunkt i forskningen.

ID: 4233576