Flersprogethedsdidaktik på tværs af uddannelsesniveauer - konceptualisering, læreplansanalyse og anbefalinger til praksisudvikling

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Artiklen zoomer ind på flersprogethedsdidaktik i en dansk uddannelseskontekst med afsæt i fund fra forsknings- og udviklingsprojektet Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels (PE-LAL), der i perioden 2020-2023 har undersøgt elevers sproglige opmærksomhed på tværs af uddannelsesniveauer i rammen af en flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag (dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, tysk) og i overgangen til Almen Sprogforståelse i gymnasiet. Artiklen præsenterer PE-LAL-projektets konceptualisering af flersprogethedsdidaktik, der er udviklet via en abduktiv tilgang, og som skelner mellem tre flersprogethedsdidaktiske tilgange samt en transversal dimension, der samlet udgør et kontinuum for flersprogethedsdidaktik. Med afsæt i konceptualiseringen fremlægger artiklen efterfølgende fund fra PE-LAL-projektets læreplansstudie, der viser, at flersprogethedsdidaktik er integreret i alle grundskolens sprogfag samt i Almen Sprogforståelse men på forskellige måder og med forskellige formål, hvilket efterlader det danske sprogcurriculum med et stort flersprogethedsdidaktisk udviklingspotentiale. På baggrund heraf samt øvrige forskningsresultater fra PE-LAL-projektet, giver artiklen afslutningsvis en introduktion til projektets afsluttende Anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag og i Almen Sprogforståelse i gymnasiet (bilag A). De i alt 18 anbefalinger retter sig mod både makroniveau (læreplaner, lærerens grund- og efteruddannelse) samt meso- og mikroniveau (skolen, læreren, undervisningsmaterialer, undervisningspraksis), og er et samlet ønskescenarie for, hvordan flersprogethedsdidaktik kan styrkes på forskellige niveauer vertikalt og horisontalt i den danske uddannelseskontekst. Hver anbefaling udgør et centralt bidrag i sig selv for en styrket flersprogethedsdidaktik.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNordic Journal of Language Teaching and Learning
ISSN2703-8629
StatusAccepteret/In press - 2024

ID: 358018721