Natascha Drachmann

Natascha Drachmann

Gæsteforsker

Natascha Drachmann er tilknyttet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet som gæsteforsker.

Natascha har en ph.d.-grad i sprogdidaktik og sprogpædagogik med særligt fokus på grundskolens sprogfag, som hun modtog for sin ph.d.-afhandling med titlen 'Sproglig opmærksomhed via en flersprogethedsdidaktik – Et læreplans- og multicasestudie på tværs af sprogfag og klassetrin i grundskolen'. Ph.d.-projektet var finansieret af en bevilling fra Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning samt fra Danmarks Frie Forskningsfond i perioden 2020-2023 og var et selvstændigt delprojekt i forsknings- og udviklingsprojektet Plurilingual Education - Minority and Majority Students' Language Awareness across Educational Levels (PE-LAL, www.plurilingualeducation.ku.dk). 

Sideløbende med sin videnskabelige stilling udvikler Natascha undervisningsmaterialer til sprogfagene i grundskolen for forlaget Alinea.

Tidligere har Natascha været en del af forsknings- og udviklingsprojektet Tidligere sprogstart – Ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed (www.tidligeresprogstart.ku.dk), hvor hun havde ansvar for at integrere en flersprogethedsdidaktik i de undervisningsmaterialer, som projektet udviklede til engelsk i 1. klasse og til fransk og tysk i 5. klasse. Derudover har Natascha erfaring fra praksis, da hun har arbejdet som dansk- og tysklærer i udskolingen og i gymnasiet samt har undervist i Almen Sprogforståelse i gymnasiet og i dansk som andetsprog på læreruddannelsen.

Interesseområder

 • Første-, andet- og fremmedsprogsdidaktik og -pædagogik
 • Flersprogethedsdidaktik
 • Sproglig opmærksomhed
 • Grammatikdidaktik
 • Samarbejde mellem sprogfag
 • Sprogfag i grundskole og ungdomsuddannelse
 • Læreruddannelse

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Sprogdidaktik og -pædagogik
 • Flersprogethedsdidaktik
 • Sproglig opmærksomhed
 • Dansk som andetsprog

ID: 182568082