Natascha Drachmann

Natascha Drachmann

Gæsteforsker

Ansættelser

2024-                Lektor, Slotshaven Gymnasium

2023-2024:       Videnskabelig assistent, Institut for Engelsk, Germansk
                          og Romansk, Københavns Universitet

2022-                Undervisningsmaterialeudvikler, Forlaget Alinea

2020-2023:       Ph.d.-stipendiat, Institut for Engelsk, Germansk
                          og Romansk, Københavns Universitet

2020-2023:       Ph.d.-stipendiat, Professionshøjskolen Absalon

2018-2019:       Adjunkt, Kalundborg Gymnasium & HF

2017-2018:       Videnskabelig assistent, Institut for Tværkulturelle og
                          Regionale Studier, Københavns Universitet

2016-2017:       Studentermedhjælper, Institut for Tværkulturelle og
                          Regionale Studier, Københavns Universitet

2015-2016:       Lærer, Holbæk By Skole, Afd. Absalon

 

Uddannelse

2024                  Ph.d. i sprogdidaktik og sprogpædagogik,
                           Københavns Universitet

2017                  Cand.mag. i tysk og dansk (gymnasierettet profil),  
                          Københavns Universitet

2015                  Bachelor i tysk og dansk, Københavns Universitet

 

Deltagelse i forskningsprojekter

2020-                  Plurilingual Education - Minority and Majority
                            Students' Language Awareness across Educational
                            Levels (www.flersprogethedsdidaktik.ku.dk

2016-2018:        Tidligere Sprogstart - Ny begynderdidaktik med fokus
                           på flersprogethed (www.tidligeresprogstart.ku.dk)

ID: 182568082