Evidensbaserede anbefalinger til forebyggelse af fravænningsdiarré

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Dokumenter

  • Fulltext

    Forlagets udgivne version, 1,08 MB, PDF-dokument

Fravænningsdiarré er en multifaktoriel tilstand karakteriseret ved det kliniske tegn diarré de første 14 dage efter fravænning. Tilstanden forekommer, når grise fravænnes abrupt og tidligere end tidspunktet for naturlig fravænning, og
kan derfor henregnes som en produktionssygdom. Grisen selv, dennes miljø og fodring, samt hvilke patogener den eksponeres for, udgør tilsammen et komplekst årsagsforhold. Det gør det vanskeligt, men også fagligt interessant og udfordrende at finde opskriften til at forebygge fravænningsdiarré i en given besætning. Formålet med nærværende anbefalinger til forebyggelse af fravænningsdiarré er at give et overblik over, hvilke anbefalinger, der understøttes af forskningsbaseret evidens. Med dette overblik bliver det forhåbentlig nemmere at overveje og udvælge tiltag til forebyggelse af fravænningsdiarré uden brug af zink og antibiotika. Anbefalingerne er i sprog og form målrettet dyrlæger, men kan også anvendes af andre rådgivere samt interesserede svineproducenter og staldpersonale.

Alle anbefalingerne egner sig til taktiske beslutninger i den intensive indendørs produktion af grise som den typisk drives i Danmark anno 2022. Ved beslutninger på taktisk niveau skal forstås, at anbefalingerne umiddelbart kan implementeres med ændringer inden for produktionens nuværende form. Det betyder samtidig også, at der ikke lægges op større strategiske beslutninger om svinebedriftens indretning, for eksempel giver vi ikke anbefalinger som ultimativt kræver opførsel af nye staldbygninger eller omlægning af driftsformen. Anbefalingerne begrænser sig også til management-relaterede forhold, herunder hvordan og på hvilken form foder tildeles. Der gives ikke anbefalinger for selve fodersammensætninger eller foder- og vandtilskud, og det vil derfor være relevant at konsultere andre informationskilder
eller eksperter for at gennemgå disse vigtige forhold, når risikoen for fravænningsdiarré skal minimeres i en besætning. Det må forventes, at effekten af et givent tiltag ofte vil være besætningsspecifik, og det anbefales derfor at foranstalte egentlige besætningsafprøvninger, hvor der indsamles data for udvalgte effektmål før og efter de anbefalede tiltag iværksættes.

Anbefalingerne er inddelt i temaerne: Genetik, Management før fravænning, Management under fravænningen, Management efter fravænning, Foder- og vandtildelingsstrategi, Smittebeskyttelse og smittehåndtering og Management
af specifikke patogener
OriginalsprogDansk
ForlagKøbenhavns Universitet
Antal sider28
StatusUdgivet - apr. 2022

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 304870263