Jens Peter Nielsen

Jens Peter Nielsen

Professor

Medlem af:

  Professor i sundhed hos grise

  Stedfortrædende sektionsleder for Produktion, Ernæring og Sundhed


  Undervisning:

  • Danske og eksotiske sygdomme og zoonoser hos svin
  • Besætningsrådgivning i svinebesætninger

  Forskning:

  • Luftvejsinfektioner
  • Mave-tarm infektioner
  • Zoonoser hos svin
  • Fravænningsdiarre
  • Jernforsyning og haematologi hos svin
  • Mavesår hos søer
  • Urinvejsinfektioner hos søer
  • Halebid
  • Akutfase proteiner
  • Objektiv måling af sundhedstilstand
  • Besætningsdiagnostik
  • Sundhedsrådgivning i svinebesætninger

  Andet:

  • Bestyrelsesmedlem og past president i the European College of Porcine Health Management
  • Leder af LIFEs residence-program i Porcine Health Management
  • Formand for den permanente ekspert komite for klassisk og afrikansk svinepest

  Fagområdet svinesygdomme


  Forskning og undervisning tager udgangspunkt i de veterinære arbejdssområder i svinebesætninger. Diagnostik og analyse af besætningers sundhedstilstand samt metoder til styring af sundhed, immunitet, produktion, økonomi, velfærd og fødevaresikkerhed og på besætningsplan indgår som vigtige elementer.

  Forskning i fagområdet er baseret på metoder fra flere forskellige videnskabelige discipliner med hovedvægt på populationsmedicin. Da forholdene på besætningsplan kun i begrænset omfang kan reproduceres eksperimentelt, er forskningen ofte integreret med anvendelsesorienteret forskning i besætninger. Dette sker blandt andet i samarbejde med praktiserende dyrlæger samt med branche- og forskningsinstitutioner. Der gennemføres endvidere eksperimentelle studier vedrørende sygdomsmekanismer m.m. Eksempler på forskningsemner inkluderer besætningsdiagnostik af diarresygdomme efter fravænning, antibiotikaresistens, diagnostik af urinvejsinfektioner og mavesår hos søer, akutfaseproteinrespons som metode til objektiv sygdomsvurdering, luftbåren smittespredning og adfærdsproblemet halebid.

  Undervisningen i svinesygdomme og -sundhed er integreret i en række fag. På veterinærstudiet undervises i produktionsdyrsdifferentieringens svinespecialisering, forelæses i svinesygdomme og -sundhed og gives praktisk klinisk undervisning i besætningsrådgivning svin. Endvidere undervises Animal Science studerende . Der udføres 5-10 bachelor- og specialeprojekter årligt ved fagområdet.

   

  ID: 4241091