Yun Ladegaard

Yun Ladegaard

Postdoc

Medlem af:

  "Jeg ønsker i mit arbejde at hjælpe medarbejdere til et godt arbejdsliv - jeg tror dybest set at alle mennesker ønsker at yde en indsats, og at arbejdet for langt de fleste, er en essentiel del af et værdigt og indholdsrigt liv. Desværre kan det være svært at rejse sig, hvis man er blevet syg og sygemeldt fra arbejdet. Det kræver den rette behandling og en helhedsorienteret indsats fra både arbejdsplads (herunder i særdeleshed ledere og kollegaer) jobcenter og behandlingssystemet. En indsats som på mange områder stadig mangler i Danmark"

  Primære forskningsområder

  Arbejds- & Organisationspsykologi

  • Arbejdsrelaterede psykiske lidelser, herunder arbejdsrelateret stress
  • Arbejdsskadeanmeldelser i dat danske arbejdsskadesystem
  • Evidensbaseret stressbehandling
  • Return to Work
  • Forebyggelse af stress på arbejdspladsen og tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding.
  • Lederes håndtering af langtidssygemeldinger.

  Aktuel forskning

  Projektleder og skriver en Ph.d. på projekt Arbejdsskadesystem, som er et forskningsprojekt fuldt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet vejledes af Janne Skakon, Bo Netterstrøm & Annie Høgh og der samarbejdes med alle Arbejdsmedicinske Klinikker i Danmark, Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet og indhentes viden fra forskellige aktører i det danske arbejdsskadesystem som fagforeninger, Dansk Arbejdsgiverforening, AES mv.   

  Projektets formål er at undersøge hvordan en anmeldelse af en arbejdsrelateret lidelse i det danske arbejdsskadesystem påvirker den anmeldte medarbejder. Projektet har særligt fokus på anmeldte psykiske lidelser, og sammenligner medarbejdere med anmeldte psykiske lidelser, anmeldte rygsygdomme, anmeldte hudsygdomme og medarbejdere med uanmeldte arbejdsrelaterede psykiske lidelser. I projektet benyttes forskellige forskningsmetoder: Ekspertinterviews, dybdegående interviews og gruppeinterviews, Case-kontrolgruppeundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse samt udtræk af registerdata.

  Læs mere på www.arbejdsskadesystem.dk og følg projektets fremdrift på facebooksiden Psykologyun

  Fondsbevillinger/ donationer

  2015: 24.250 kr. fra Dansk Psykologforening til Stressbehandlingskonferencen

  2013: 2,4 mio kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til Projekt Arbejdsskadesystem

  2010: 1,5 mio kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til Projekt COPESTRESS Workplace Study

  Undervisning og vejledningsområder

  Underviser på seminarholdet "Organisationsforandringer og Stress" sammen med Ann-Louise Holten.

  Vejledningsområder: Arbejdsrelaterede psykiske lidelser, Return to Work, stresshåndtering på arbejdspladsen og tilvenden til arbejdet efter en sygemelding. Lederes håndtering af langtidssygemeldinger. KAN PT DESVÆRRE IKKE PÅTAGE MIG VEJLEDNING PGA. MANGEL PÅ TID.

  ID: 49762664