Yun Ladegaard

Yun Ladegaard

Ekstern lektor

 • Psykologisk studienævn - fordelingssted

  Øster Farimagsgade 2A

  1350 København K

  Telefon: +4535324924

Ledelseserfaring og ansættelser

2023- nu       Ekstern lektor, Institut for Psykologi Københavns Universitet

Underviser i Arbejds- & Organisationspsykologi. Interventioner til trivselsfremme, samarbejde og produktivtet, samt forbyggelse af stress og systematisk håndterng af problematisk psykosocialt arbejdsmiljø, stressbehandling og tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding.

2023- nu       Udviklingsdirektør i Necto

Necto er en non-profit almennyttig organisation, som skal skabe bedre mental sundhed for medarbejdere og ledere på danske arbejdspladser gennem innovative eksperimentielle og forskningsbaserede tilgange. www.necto.info

2018– 2023   Forsker, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (deltid)

 • Ansvarlig for at arrangere og afholde den årlige Stresskonference siden 2016
 • Post doc. på forskningsprojekt om Ageism, Intergenerationelt arbejdsklima og sund aldring, i samarbejde med en række forskere. Finansieret af Nordea Fonden 2019-2023
 • Medlem af KU forskningscenter - Center for Sund Aldring https://sundaldring.ku.dk/
 • Underviser på Arbejds- & Organisationspsykologi - forelæsning og valgfag
 • Formidling af forskning om psykosocialt arbejdsmiljø til offentligheden, medlem af diverse arbejdsgrupper mv.

2020- 2023        Direktør for Erhverv & Økonomi i Fonden Mental Sundhed

www.fondenmentalsundhed.dk

Opgaver og ansvarsområder:  

 • Strategi, salg, fundraising, stakeholderinvolvering
 • Udarbejdelse af kurser, uddannelser og Stresskonferencen 2020-2023
 • Daglig ledelse herunder MUS samtaler, organisering, prioritering og fordeling af arbejde, rolle og forventningsafstemninger, APV proces, sikre trivsel og arbejdsglæde.
 • Forhandling og kontrakter både internt og eksternt samt kunde- og leverandørpleje
 • Økonomistyring af 3 selskaber (Fond, Holding og ApS), herunder opbygning og implementering af arbejdsgange sammen med bogholder og revisionsselskab.
 • Bestyrelsesledelse/corporate governance i samarbejde med CEO.
 • Sociale Investeringer - innovative modeller for skalering og finansiering, i samarbejde med CEO, økonom, Den Sociale Investeringsfond
 • Kommunikation - SoMe, hjemmeside, PR og synlighed.
 • Opbygning af systematisk dataindsamling via SurveyXact, Enalyzer, E-boks, MITID validering mv. GDPR compliance herunder, opbygning og styring af GDPR system.

Faglig udvikling af:

Omfatter videnskabelig udvikling af programmer, undervisningsmaterialer, afprøvning, dataindsamling og evalueringer samt train the trainers

 • Stressreduktionsforløb
 • Bæredygtig ledelse - Stressforebyggelse for ledere på 5 uger
 • Bæredygtigt Arbejdsliv – Stressforebyggelse for medarbejdere på 5 uger
 • Onlinekurser/e-læring – Åben og Rolig Arbejdsliv og Åben og Rolig Online (bruges i dag i en række kommuner og arbejdspladser), smutud.dk – onlineunivers for at rykke kontorarbejde udenfor.
 • Blended Care programmer – kombination mellem onlinekursus og gruppesessioner – herunder blev eks. udviklet Åben og Rolig - Kort Kursus (bruges i en række kommuner), onlinekurser og korte onlinesessioner bl.a. (brugt i Dansk Magisterforening og HK).
 • Foredrag og workshops til at styrke trivsel og forbygge stress i organisationer.
 • Udvikling af produkter a. videoer, hjemmeside eks. www.smutud.dk, Guide for den gode tilbagevenden til arbejde efter Stresssygemelding, Bæredygtig Ledelse – lederhåndbog.

2018-20 Leder af Erhvervsrettede Indsatser, Center for Psykisk Sundhedsfremme

 • Fundraising og salg – herunder salg til kommuner med foretræde for politiske udvalg, businesscases mv.
 • Udvikling af interventionsprogrammer, ydelser og produkter – beskrevet ovenfor, da det senere blev del af Fonden Mental Sundhed.
 • Strategisk ledelse og drift. Ansvarlig for flere konsulenter og forskningsassistenter.
 • Budgetstyring og udarbejdelse af budgetter til fondsansøgninger.

2016-2023     Selvstændig konsulent

 • Afholdelse af foredrag, workshops, konsulentarbejde for bl.a. fagforeningerne ift. strategisk arbejdsmiljøarbejde og udarbejdelse af ydelser indenfor det psykosociale område, indgået i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, private virksomheder om bl.a. lederuddannelse, triosamarbejde mv. Underviser jurister på Forsikringsakademiet. Underviser af tilsynsførende fra Myanmar, Vietnam og Bangladesh i psykosocialt arbejdsmiljø (kursus via Arbejdstilsynet, Aalborg Universitet og Danida), aktiv deltager/ekspert på konferencer mv.

2016  Gæsteforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

2013-2018 Projektleder og Ph.d.-studerende, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

 • Projektleder i ‘Projekt Arbejdsskadesystem‘ finansieret af Arbejdsmiljøforskningfonden (udarbejdede og fundraisede selv projektet).
 • Samarbejde med centrale aktører eks. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, de arbejdsmedicinske klinikker, Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, kommuner, forskere fra Aalborg Universitet, Bispebjerg Hospital, Biostatistik KU, Linköping University, Institut for Psykologi, Juridisk Fakultet KU mv.

2010-13  Psykolog og forsker på Arbejds- & Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

 • Arbejdede på et randomiseret klinisk forsøg/forskningsprojekt finansieret af Trygfonden, hvor vi testede effekten af forskellige typer stressbehandling i samarbejde med forskningsleder Dr. Bo Netterstrøm.
 • Ansvarlig for design og udførsel af delprojekt, som udforskede - hvad der sker på arbejdspladserne når medarbejdere sygemeldes med stress, finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
 • Arbejdede med rekruttering, fundraising til projektet, godkendelser fra til datatilsyn og videnskabsetisk komité, forskningsdesign, interviews, udvikling af spørgeskemaer, analyse, videnskabelige publikationer og formidling af forskningsresultater.

2006-07  Researcher i Recruiters - Rekruttering 

 • Arbejde med rekruttering og research

Akademiske grader

2018  Ph.d. i Psykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Afhandling: Work-related mental disorders - A quantitative and qualitative investigation of employees and mangers experiences at the workplace and in the Workers’ Compensation System

2009  Kandidatgrad i Psykologi, Aalborg Universitet

Professionel udvikling (udvalgte)

2018  Certificeret Åben & Rolig Instruktør. Center for Psykisk Sundhedsfremme. Specialistgodkendt uddannelse I Dansk Psykologforening

2013-18  Ph.d. uddannelsen - 30 etcs point i kurser i eks. forskningsmetoder, design, publicering etik, undervisning og formidling som del Ph.d. uddannelsen

2016-18  Work Disability Prevention - 3 årigt internationalt tværfagligt forskningsprogram med deltagere fra 22 lande - hos NIVA Education.

2013 Certificeret NLP Coach, NLP Huset

2013  Evidensbaseret Stressbehandling hos Grow People. Specialistgodkendt uddannelse i Dansk Psykologforening.

2010 Uddannelse i Projektledelse, Niels Brock

Uddannelse

Ph.d.

ID: 49762664