Ulrik Gether

Ulrik Gether

Institutleder, professor

Primære forskningsområder

Ulrik Gether har viden om

  • Afhængighedsskabende stoffer som kokain og amfetamin og deres indvirkning på hjernen.
  • Signalstoffer i hjernen på molekylært plan med særlig fokus på dopamin.
  • Neurotransmitter receptorer og transportproteiner.
  • Dopamin-relaterede sygdomme (f.eks. parkinsonisme, ADHD).
  • Genetiske årsager til at lægemidler virker forskelligt på forskellige individer.

ID: 11898