Trine Agervig Carstensen

Trine Agervig Carstensen

Lektor

Medlem af:

Jeg er lektor i Byplanlægning og Hverdagsliv ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, hvor jeg er koordinator for de PhD studerende og forskningsgruppen Rumlig Forandring og Planlægning.

Fokus for min forskning og undervisning er samspillet mellem livet i byen og det byggede miljø og hvilke implikationer det har for byens planlægning og styring, bæredygtig mobilitet og byen som bosted. Jeg har et særligt fokus på hvordan marginaliserede borgergrupper (børn, unge, socialt udsatte) bruger, oplever og værdsætter offentlige byrum og bostedsmiljøer. Jeg udforsker, hvordan nye metoder til tilvejebringelse af borger-sensitiv viden om levevilkår, stedstilknytning og hverdagsmobilitet, kan gøre planlægningen mere inkluderende og bæredygtig. Desuden forsker jeg i hvordan arealanvendelse, trafikal infrastruktur og transportkulturer former og har formet bæredygtige transportadfærdformer samt potentialer og rammebetingelser for bylandbrug.

Jeg er vejleder for PhD-studerende Anne Madsbjerg (Urban Community Gardening), og med-vejleder for Juhyu Hu (The influence of electric bikes on urban commuting patterns).

Jeg underviser og vejleder på Landskabsarkitektuddannelse. Jeg er kursusansvarlig for kurserne Bysociologi og Fagets Videnskabsteori og bidrager til undervisningen på bl.a. Plan & Design 2 og Byplan Studio 1. Desuden vejleder jeg bachelor-opgaver og kandidat-specialer.

Primære forskningsområder

Research activities 

 

 

 

'Digital borgerinddragelse af socialt udsatte i Odense. 4 med-fortolkningsworkshops' [Digital governance of socially vulnerable citizens in Odense. 4 co-interpretation workshops], (Ministry of Higher Education and Science, 2017), Tasks: principal investigator ofaction research though workshop planning and facilitation.

'Socialt udsatte borgeres rumlige adfærd i Odense' [Socially vulnerable citizens’ spatial behaviour in Odense], (Odense Municipality, 2016-2017), Tasks: partner of spatial analysis, data processing.

‘PLEEC - Planning for Energy Efficient Cities’ (EU FP7 2013-2016), Tasks: Partner in WP5 on behaviour driven energy efficiency, case studies of best available practices.

‘Bikeability – Cities for zero-emission travel and public health’ (Danish Council for Strategic Research, 2010-2014), Tasks: Partner in WP1 on backgrounds for transport behaviour, national survey and case studies of families transport behaviours.

‘Hvidbog om stationsbyer’ [Future Development of Small Towns] (Foundation Realdania, 2012-2013), Tasks: case studies of social organization and coherence.

‘Unges inddragelse samarbejdsdreven innovation i planlægningen af mindre byer’ [Youth participation in Collaborative Innovation for Planning in Small Towns] (Danish Ministry of Social Affairs, 2011-2012), Tasks: case studies of   participatory processes.

‘Klimatilpasning i byplanlægningen’ [Climate adaptation and urban planning] (Danish Ministry of Environment, 2008), Tasks: literature review.

‘Hverdagslandskaber’ [Everyday Landscapes] (Foundation Realdania, 2004-2009), Tasks: Research partner in ‘Centre for Strategic Urban Research’, responsibility for WP: Everyday landscapes,

‘Bykvarterets brug og betydninger’ [Urban Neighbourhoods – Preferences and Practices] (Foundation Aase and Ejnar Danielsen 2004-2007), Tasks: case studies of families everyday life, transport and preferences for urban quality.

‘Læring gennem deltagelse’ [Learning Through Participation] (Danish Ministry of Environment, 2003), Tasks: network building and dissemination of research perspectives.

‘Fremtidens grønne byrum’ [The Future of Open Urban Space] (Danish Ministry of Environment, 2003), Tasks: coordination and dissemination of state of the art   knowledge.

‘Barndom og velfærdssamfund’ [Childhood and Welfare Society] (Danish Research Council, 1999-2003), Tasks: PhD research partner in WP   ‘Kvarteret som ramme om børns hverdagliv’ [The neighbourhood as setting for children’s everyday life]

‘Velfærdsbyen’ [The Welfare City] (Danish Research Council, 2000-2004), Tasks: Research partner in the network, dissemination of research.

ID: 4230850