Trine Agervig Carstensen

Trine Agervig Carstensen

Lektor

Medlem af:

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - byplanlægning, hverdagsliv, byliv, bykvalitet, bæredygtighed, cykling, byhaver, bynatur, midlertidighed, borgerinddragelse, stedstilknytning, bæredygtig mobilitet, energieffektiv adfærd, digitalisering, transportkultur, transportadfærd, samskabelse, borger-sensitiv, byudvikling og bytransformation, stedsidentitet, offentlige byrum, stedsskabelse, urban planning, everyday life, urban life, urban liveability, sustainability, cycling, urban gardening, urban nature, temporary interventionsities, governance, place attachment, sustainable mobility, energy efficient behaviour, digitalization, transport culture, transport behaviour, co-creation, citizen-sensitiv, urban development and transformation

ID: 4230850