Tanya Karoli Christensen

Tanya Karoli Christensen

Professor

Primære forskningsområder

Den teoretiske ramme for min forskning er dels dansk funktionel lingvistik, dels sociolingvistik. En vedvarende interesse ligger i at kombinere indsigter fra begge disse tilgange til sprog, med særligt fokus på muligheden for at arbejde systematisk med semantisk variation.

Jeg har bl.a. forsket i udtryk for modus og modalitet, herunder verbalmodus, ledstilling, dialogiske partikler, epistemiske udtryk og diskursmarkører. Mit datamateriale er primært moderne dansk talesprog som repræsenteret i Sprogforandringscentrets store korpus.

Derudover arbejder jeg inden for feltet retslingvistik (eng: Forensic Linguistics) som jeg ser som en direkte forlængelse af mine øvrige forskningsinteresser idet retslingvistiske analyser trækker på semantik, pragmatik, sociolingvistik og korpuslingvistik - blot anvendt på problemstillinger vedrørende kriminalretlige eller civilretlige spørgsmål.

Aktuel forskning

 • retslingvistik (Forensic Linguistics)
 • sammentænkning af sociolingvistik og funktionel lingvistik 
 • semantisk variation
 • ledstilling i ledsætninger
 • epistemiske udtryk
 • diskursmarkører
 • hverdagens skriftsprog

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i Sprog 2 (grammatik og tekstlingvistik) og Sprog 3 (semantik, pragmatik og sprogteori).

Jeg kan vejlede i emner som

 • retslingvistik
 • talesprogets grammatik
 • pragmatisk og nærsproglig tekstanalyse
 • sproghandlinger og sætningstyper
 • det finitte verbals mange bidrag til betydningen af en sætning
 • de dialogiske partikler i dansk (jo, da, nok, vel, skam...)

ID: 14172246