Tanya Karoli Christensen

Tanya Karoli Christensen

Professor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - funktionel lingvistik, sociolingvistik, korpuslingvistik, talesprog, grammatik, pragmatik, semantisk variation, kohæsion, modus, ledstilling, modalpartikler, imperativ

ID: 14172246