Susanne Lunn

Susanne Lunn

Lektor emerita

Primære forskningsområder

Spiseforstyrrelser, psykoterapiforskning og psykoanalytisk forskning

Aktuel forskning

Projekter

A) Kvinder med bulimi: Tilknytningsmønstre og psykoterapi

Projektet gennemføres i samarbejde med lektor, cand. psych. Stig Poulsen og ph.d.-studerende Charlotte Sandros. Projektet er baseret på 20 terapiforløb med kvinder med bulimi, som er gennemført på Universitetsklinikken, og omfatter en række delprojekter. Der gennemføres  således en effektundersøgelse af behandlingen, ligesom det undersøges, hvilken betydning      klienternes tilknytningstype bestemt udfra Adult Attachment Interview har for forløbet af terapierne, herunder den terapeutiske alliance og modoverføringen.

I 2006 er der foretaget en kvalitativ analyse af de afsluttende interview med klienterne om deres oplevelse af terapien. Forskellige aspekter af resultaterne af denne analyse er præsenteret på The Copenhagen Conference on Attachment, Loss, and Personality Development, maj 2006, på 37th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research, juni 2006, på Den XX psykoanalytiske kongres,  august 2006 og på The 6th Nordic Eating Disorder Society Conference, september 2006. Resultaterne vil blive indsendt til publikation i internationalt tidsskrift i 2008.

B) Tilknytningsmønstre hos bulimikere: Udvikling, behandling og forebyggelse

Projektets formål er:

  • 1. Gennem en randomiseret, kontrolleret klinisk undersøgelse at afklare forløb og effekt af to forskellige psykoterapeutiske behandlingsformer for spiseforstyrrelsen Bulimia Nervosa: kognitiv terapi og psykoanalytisk psykoterapi. Gennem en langvarig follow-up periode lægges særlig vægt på afklaring af langtidseffekterne af behandlingen.
  • 2. At undersøge den specifikke betydning af tilknytningsmønstret udtrykt ved barndomserindringer om relationen til forældrene hos kvinder med bulimi.

Formålet med effektundersøgelsen er at bidrage til en forbedring af den psykoterapeutiske behandling af bulimi. Formålet med specielt at fokusere på tilknytningsmønstret er dels at belyse, om dette begreb bidrager til en udvidet forståelse af de psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser og udviklingen heraf, dels at undersøge om og hvordan tilknytnings- mønstret påvirker den psykoterapeutiske proces og den givne behandlingsmetodes effekt. En væsentlig overordnet intention med projektet er således at kombinere behandlings-orienteret klinisk forskning med udviklingspsykologisk grundforskning. I projektet inkluderes 70 kvinder med diagnosen bulimia nervosa, som tilbydes en af de nævnte behandlingsmetoder, og som undersøges med spørgeskemaer og interviews før, under og efter behandlingen og ved follow up. De sidste personer forventes inkluderet inden udgangen af 2007.

Projektets resultater vil primært blive søgt publiceret i form af artikler i internationale tidsskrifter med anonym bedømmelse.

Projektet er støttet af Egmont Fonden og Statens Humanistiske Forskningsråd.

ID: 13229