Simon Skov

Simon Skov

Seniorrådgiver

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Mobil: +4540175040

 

Simon Skov forsker i og rådgiver om:

- Vurdering af træers stabilitet og vitalitet. Ssk er ekspert i risikovurdering og aktiv på alle niveauer i forhold til emnet. Ssk udfører tilsyn, vurderer nye fredninger, laver notater til dispensationer fra eksisterende fredninger og tilsvarende ved bevarende lokalplaner. Ssk underviser alle niveauer af træplejere og - ansvarlige. Ssk er desuden træadvokat ved byggeri og gravearbejde, udvikler løsninger til systematisk tilsyn. Ssk har erfaring som syns&skønsmand i forbindelse med retssagen og har desuden erfaring som mægler i ikke-retslige træ-konflikter. Ssk udfører træundersøgelser med resistograf. 

- Genanvendelse af næringsstofferne i flisaske, hvilket især omfatter spredning af aske i skov. Når flis og træpiller er brændt ender en stor del af næringsstofferne i asken. Ssk arbejder for at lave viden og praktiske løsninger, så asken kan genanvendes bl.a til gødning af skove, hvor der produceres flis. Ssk arbejder med askens påvirkning af skovjord og jordvand, askens hærdning, askens effekt på mos, bær og blade, spredning af asken og træernes tilvækst og vitalitet efter askespredning.

- Arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af biomasse som flis og træpiller, herunder måling af skimmelsvampe og træstøv.

- Bioenergi/biomasse. Oparbejdning af skovbiomasse, håndtering og lagring af flis herunder selvantændelse, lagersvind og brandrisiko. Afprøvning af nye brændsler herunder haveparkflis og gyllefibre. Desuden foretages soldning af flis efter standarten WB160.

- Arbejdsplads- og husundersøgelser for skimmelsvampe. Ssk samarbejder med arbejdsmedicinske klinikker i forbindelse med patienters eksponering for skimmelsvampe og rådgiver om løsningerne. Ssk analyserer forekomsten af skimmelsvampe på biomassefyrede energiværker og udarbejder vejledninger og planer for brug af værnemidler.

- Juletræsproduktion med fokus på miljøet (reduktion af sprøjtegift og gødning) og træernes respons på næringsstofvilkår.

- Vejsalt og alternative tømidlers effekt på vejtræers vækst og vitalitet.

- Brænde og brændeovne. Produktion og håndtering af brænde, samt bæredygtighed og miljø.

Simon Skov har stor erfaring med finansiering af projekter og projektledelse.

Forfatter til indholdet på hjemmesiderne:

www.flisogskimmelsvampe.dk

www.fyrmedflis.dk/

www.bioaske.dk

www.fyrmedpiller.dk

ID: 4233156